ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع تخت


تخت ICU – CCU

تخت سه شکن الکتریکی قابلیت تنظیم ارتفاعدارای قابلیت الاکلنگی
دارای موتور ۲۴ ولتتخت بستری برقی دارای بدساید چهار تکهدارای چرخ های دوبل ترمز دار و آنتی استاتیک

ابعاد: 215×110 سانتی متر

تخت ICU – CCU

تخت سه شکن الکتریکی قابلیت تنظیم ارتفاعدارای قابلیت الاکلنگی
دارای موتور ۲۴ ولتتخت بستری برقی دارای بدساید چهار تکهدارای چرخ های دوبل ترمز دار و آنتی استاتیک

ابعاد: 215×110 سانتی متر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت ICU | CCU  مدل الکتریکی

سطح تخت بستری چهارتکه، سه شکن با کفه ABS جدا شوندهدارای 4 الکتروموتور با باتری پشتیبان (Backup)قابلیت تنظیم ارتفاع توسط هندست و نرس کنترلدارای بدساید ABS (با قابلیت اتصال انواع بدساید)دارای CPR دستی و الکتریکیتحمل وزن تا 250 کیلوگرمقابلیت اتصال پایه سرم در چهار طرف تختدارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تختدارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیکدارای چرخ به قطر  15 سانتی متر و مجهز به سیستم قفل مرکزی ( با فشار دادن اهرم تخت هر چهار چرخ به طور همزمان قفل می گردد. )

تخت ICU | CCU مدل الکتریکی

سطح تخت بستری چهارتکه، سه شکن با کفه ABS جدا شوندهدارای 4 الکتروموتور با باتری پشتیبان (Backup)قابلیت تنظیم ارتفاع توسط هندست و نرس کنترلدارای بدساید ABS (با قابلیت اتصال انواع بدساید)دارای CPR دستی و الکتریکیتحمل وزن تا 250 کیلوگرمقابلیت اتصال پایه سرم در چهار طرف تختدارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تختدارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیکدارای چرخ به قطر  15 سانتی متر و مجهز به سیستم قفل مرکزی ( با فشار دادن اهرم تخت هر چهار چرخ به طور همزمان قفل می گردد. )

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت ICU CCU  مدل 4090EC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  13+ درجه و شیب سمته پا 13 – درجهوزن تخت بستری 110 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت ICU CCU مدل 4090EC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  13+ درجه و شیب سمته پا 13 – درجهوزن تخت بستری 110 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت ICU/CCU  مدل 4091V3

طول و عرض تخت بستری 2320 در 1130  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 490 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 800 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 410 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  13+ درجه و شیب سمته پا 13 – درجهوزن تخت بستری 152کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت ICU/CCU مدل 4091V3

طول و عرض تخت بستری 2320 در 1130  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 490 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 800 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 410 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  13+ درجه و شیب سمته پا 13 – درجهوزن تخت بستری 152کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت‌ ICU-CCU  مدل چهار شکن الکتریکی

طول و عرض تخت آی سیو 2290 در 1020 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 500 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 790 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 320 میلی مترزاویه پشتی 85 درجهزاویه زانویی  45 درجه شیب سمته سر  15+ درجه و شیب سمته پا 15- درجهحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت‌ ICU-CCU مدل چهار شکن الکتریکی

طول و عرض تخت آی سیو 2290 در 1020 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 500 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 790 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 320 میلی مترزاویه پشتی 85 درجهزاویه زانویی  45 درجه شیب سمته سر  15+ درجه و شیب سمته پا 15- درجهحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت اطفال الکتریکی  مدل سه موتوره

 

بد ساید و پنل ها وکیوم دوبل گاز اینجکشن جک گازی
قابلیت تنظیم ارتفاع با جک هیدرولیک
قابلیت تغییر در طول(نوجوان)
چرخ ها 150یا 125 یا قفل مرکزی (بسته به نوع سفارش)
تشک 7 سانتی متری پرتابل فوم سرد یا ریباند 70 کیلوگرم
روکش ABS پرتابل

تخت اطفال الکتریکی مدل سه موتوره

 

بد ساید و پنل ها وکیوم دوبل گاز اینجکشن جک گازی
قابلیت تنظیم ارتفاع با جک هیدرولیک
قابلیت تغییر در طول(نوجوان)
چرخ ها 150یا 125 یا قفل مرکزی (بسته به نوع سفارش)
تشک 7 سانتی متری پرتابل فوم سرد یا ریباند 70 کیلوگرم
روکش ABS پرتابل

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه فلزی یک شکن  مدل مخصوص فیزیوتراپی

رنگ کوره ای استاتیکجنس چرم و ابر درجه یکابعاد تخت معاینه فوق 70x70x180

تخت معاینه فلزی یک شکن مدل مخصوص فیزیوتراپی

رنگ کوره ای استاتیکجنس چرم و ابر درجه یکابعاد تخت معاینه فوق 70x70x180

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه یک شکن  مدل ساده بدون کشو

سطح بستر یک شکن با قابلیت تنظیم پشتی به صورت دستیدارای تشک 5 سانتی متری با رویه چرم مصنوعی جداشونده با قابلیت شستشودارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیکدارای رول ملحفه یکبار مصرفابعاد بیرونی 60 در 189 سانتی مترابعاد بستر 60 در 118 سانتی مترزاویه شکن تا 75 درجهارتفاع بستر تا 60 سانتی متر

تخت معاینه یک شکن مدل ساده بدون کشو

سطح بستر یک شکن با قابلیت تنظیم پشتی به صورت دستیدارای تشک 5 سانتی متری با رویه چرم مصنوعی جداشونده با قابلیت شستشودارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیکدارای رول ملحفه یکبار مصرفابعاد بیرونی 60 در 189 سانتی مترابعاد بستر 60 در 118 سانتی مترزاویه شکن تا 75 درجهارتفاع بستر تا 60 سانتی متر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه  مدل M90

سطح بستر تک شکن با کفه ABS جدا شونده
قابلیت تنظیم پشتی با سیستم رک (تلسکوپی)
دارای پایه سرم و تشک
دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
دارای کشو و رول ملحفه یکبار مصرف

تخت معاینه مدل M90

سطح بستر تک شکن با کفه ABS جدا شونده
قابلیت تنظیم پشتی با سیستم رک (تلسکوپی)
دارای پایه سرم و تشک
دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
دارای کشو و رول ملحفه یکبار مصرف

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت گوش و حلق و بینی  مدل چهار شکن الکتریکی 2 موتوره

تخت گوش و حلق و بینی فول اتومات دارای 2 موتور 24 ولت تایوانی تنظیم ارتفاع 85 سانتی متر -تنظیم پشتی 90 درجه تخت گوش و حلق و بینی با دسته های متحرکسیستم 4 شکن و زیر پایی فلزی جنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیک 

تخت گوش و حلق و بینی مدل چهار شکن الکتریکی 2 موتوره

تخت گوش و حلق و بینی فول اتومات دارای 2 موتور 24 ولت تایوانی تنظیم ارتفاع 85 سانتی متر -تنظیم پشتی 90 درجه تخت گوش و حلق و بینی با دسته های متحرکسیستم 4 شکن و زیر پایی فلزی جنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیک 

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه چوبی  مدل مخصوص فیزیوتراپی

جنس تخت چوب روسیچرم و ابر درجه یک برای تشکرنگ پولی استرابعاد تخت 70*65*180

تخت معاینه چوبی مدل مخصوص فیزیوتراپی

جنس تخت چوب روسیچرم و ابر درجه یک برای تشکرنگ پولی استرابعاد تخت 70*65*180

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت کشش  مدل مخصوص فیزیوتراپی

طراحی شده از تخت ITO ژاپندارای دو نوع ساپورت با توپک زیربغل و ساپورت روتین کرست سینه ای و کمریتخت فوق دارای کشودارای میله تعادلدارای اسلینگ کشش گردنتخت کشش فوق در انواع رنگ هاابعاد تخت با دستگاه  75*60*240

تخت کشش مدل مخصوص فیزیوتراپی

طراحی شده از تخت ITO ژاپندارای دو نوع ساپورت با توپک زیربغل و ساپورت روتین کرست سینه ای و کمریتخت فوق دارای کشودارای میله تعادلدارای اسلینگ کشش گردنتخت کشش فوق در انواع رنگ هاابعاد تخت با دستگاه  75*60*240

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه  مدل پایه هلالی CH

قابلیت تنظیم ارتفاع  65 سانتی متر
رنگ و ابعاد تشک انتخابی می باشد 
قدرت تحمل وزن تا  ۲۰۰  کیلو گرم
قابلیت نصب ( پایه سرم , رول و …)
 

تخت معاینه مدل پایه هلالی CH

قابلیت تنظیم ارتفاع  65 سانتی متر
رنگ و ابعاد تشک انتخابی می باشد 
قدرت تحمل وزن تا  ۲۰۰  کیلو گرم
قابلیت نصب ( پایه سرم , رول و …)
 

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه  مدل الکتریکی مخصوص فیزیوتراپی،ماساژ و زیبایی

 

تخت مخصوص فیزیوتراپی،ماساژ و زیبایی
موتور الکتریکی 6000 نیوتن IP 66
قابلیت تنظیم ارتفاع 700 تا 500 میلی متر
دارای جای دستمال رول
زیر سر 65 درجه جک گازی
ابعاد تخت معاینه 75x65x180 سانتی متر

تخت معاینه مدل الکتریکی مخصوص فیزیوتراپی،ماساژ و زیبایی

 

تخت مخصوص فیزیوتراپی،ماساژ و زیبایی
موتور الکتریکی 6000 نیوتن IP 66
قابلیت تنظیم ارتفاع 700 تا 500 میلی متر
دارای جای دستمال رول
زیر سر 65 درجه جک گازی
ابعاد تخت معاینه 75x65x180 سانتی متر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه یک شکن  مدل پایه ثابت سر متحرک

بدنه فلزی
تشک فوم
رویه چرمی
قابلیت تنظیم شکن های تخت به صورت دستی
رنگ الکترو استاتیک

تخت معاینه یک شکن مدل پایه ثابت سر متحرک

بدنه فلزی
تشک فوم
رویه چرمی
قابلیت تنظیم شکن های تخت به صورت دستی
رنگ الکترو استاتیک

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه  مدل یک شکن دیپلمات کشودار

دارای کمد کشو دار و جای رول دستمال
قابلیت زیر سر شکن 65 درجه جک گازی
ابعاد تخت معاینه پزشکی 180*65*76 سانتی متر
جنس تشک پلی اتیلن 5 سانتی متری
دارای روکش مشمع و ضد تعریق
رنگ الکترواستاتیک

تخت معاینه مدل یک شکن دیپلمات کشودار

دارای کمد کشو دار و جای رول دستمال
قابلیت زیر سر شکن 65 درجه جک گازی
ابعاد تخت معاینه پزشکی 180*65*76 سانتی متر
جنس تشک پلی اتیلن 5 سانتی متری
دارای روکش مشمع و ضد تعریق
رنگ الکترواستاتیک

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه یک شکن  مدل پرومتال

دارای جای لوله سرم در دو طرف و جای رول دستمال
ابعاد تخت معاینه پایه هلالی 180*65*72
قابلیت زیر سرشکن 65 درجه جک گازی
دارای تشک و مشمع درجه یک
ضد تعریق

تخت معاینه یک شکن مدل پرومتال

دارای جای لوله سرم در دو طرف و جای رول دستمال
ابعاد تخت معاینه پایه هلالی 180*65*72
قابلیت زیر سرشکن 65 درجه جک گازی
دارای تشک و مشمع درجه یک
ضد تعریق

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه ثابت  مدل یک شکن سر متحرک

دارای تشک پلی اتیلن 5 سانتی متری
دارای روکش مشمع ، ضد تعریق و پروفیله
قابلیت زیر سر 65 درجه دندان موشی
ابعاد تخت معاینه پایه ثابت 180*55*70 سانتی متر

تخت معاینه ثابت مدل یک شکن سر متحرک

دارای تشک پلی اتیلن 5 سانتی متری
دارای روکش مشمع ، ضد تعریق و پروفیله
قابلیت زیر سر 65 درجه دندان موشی
ابعاد تخت معاینه پایه ثابت 180*55*70 سانتی متر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه  مدل ساده ثابت

دارای تشک پلی اتیلن 5 سانتی متری
دارای بالشت زیر سر ثابت
ابعاد تخت معاینه پزشکی 180*55*70 سانتی متر
پروفیل تخت معاینه ساده 20*60 و 20* 40 سانتی متر
رنگ تخت به انتخاب مشتری
دارای روکش مشمع و ضد تعریق

تخت معاینه مدل ساده ثابت

دارای تشک پلی اتیلن 5 سانتی متری
دارای بالشت زیر سر ثابت
ابعاد تخت معاینه پزشکی 180*55*70 سانتی متر
پروفیل تخت معاینه ساده 20*60 و 20* 40 سانتی متر
رنگ تخت به انتخاب مشتری
دارای روکش مشمع و ضد تعریق

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت ماساژ و معاینه ارتوپدی  مدل کشو دار

دارای دو کشو از جنس ام دی اف
جای دستمال رول در یک طرف تخت ماساژ ثابت فلزی
ابعاد تخت ارتوپدی 180x65x75 سانتی متر
زیر سر تخت ماساژ به صورت 65 درجه
دارای جک نیمه اتوماتیک

تخت ماساژ و معاینه ارتوپدی مدل کشو دار

دارای دو کشو از جنس ام دی اف
جای دستمال رول در یک طرف تخت ماساژ ثابت فلزی
ابعاد تخت ارتوپدی 180x65x75 سانتی متر
زیر سر تخت ماساژ به صورت 65 درجه
دارای جک نیمه اتوماتیک

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه کشودار

دارای جای رول ملافه رویه چرم مصنوعی با اسفنج ۳۰ کیلوییابعاد: 180×60 سانتی متر

تخت معاینه کشودار

دارای جای رول ملافه رویه چرم مصنوعی با اسفنج ۳۰ کیلوییابعاد: 180×60 سانتی متر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه  مدل سر متحرک

تخت معاینه دارای سر متحرک و دو کشودارای رنگ الکترواستاتیک دارای چرم مصنوعی و فوم طبی

بدنه تخت معاینه 32×2

تخت معاینه مدل سر متحرک

تخت معاینه دارای سر متحرک و دو کشودارای رنگ الکترواستاتیک دارای چرم مصنوعی و فوم طبی

بدنه تخت معاینه 32×2

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت جراحی  مدل  Diamond

دارای 4 شکن ،الکتروهیدرولیکی،با تشک آنتی استاتیک

تخت جراحی مدل Diamond

دارای 4 شکن ،الکتروهیدرولیکی،با تشک آنتی استاتیک

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت اتاق عمل  مدل  OPX300C

متحرک و دارای ترمز مرکزی 5 چرخ آنتی استاتیک و مقاوم در برابر سائیدگی(چرخ پنجم در مرکز base plate قرار داشته و باعث تسهیل حرکت مستقیم تخت می شود) دارای چهار شکن ،هیدرولیکی مکانیکی تشک آنتی استاتیک و قابلیت نفوذپذیری اشعه X تنظیم ارتفاع و حالتهای trendelenburg و Iateral بصورت هیدرولیکی توسط pump foot بوده و تنظیم back section بصورت مکانیکی توسط دسته(اهرم)میباشد جنس پایه stainless steel از نوع مات بوده و براحتی قابل تمیز کردن می باشد دارای قابلیت جابه جایی قطعات تخت جهت تسهیل عملکرد C-arm و دارای ریل جانبی 10 در 25 mm در دو طرف تخت جهت اتصال accessory مربوطه می باشد قسمت سر:دارای قابلیت tilt، جداشدنی قسمت پا:یک تکه دارای قابلیت tilt جداشدنی

تخت اتاق عمل مدل OPX300C

متحرک و دارای ترمز مرکزی 5 چرخ آنتی استاتیک و مقاوم در برابر سائیدگی(چرخ پنجم در مرکز base plate قرار داشته و باعث تسهیل حرکت مستقیم تخت می شود) دارای چهار شکن ،هیدرولیکی مکانیکی تشک آنتی استاتیک و قابلیت نفوذپذیری اشعه X تنظیم ارتفاع و حالتهای trendelenburg و Iateral بصورت هیدرولیکی توسط pump foot بوده و تنظیم back section بصورت مکانیکی توسط دسته(اهرم)میباشد جنس پایه stainless steel از نوع مات بوده و براحتی قابل تمیز کردن می باشد دارای قابلیت جابه جایی قطعات تخت جهت تسهیل عملکرد C-arm و دارای ریل جانبی 10 در 25 mm در دو طرف تخت جهت اتصال accessory مربوطه می باشد قسمت سر:دارای قابلیت tilt، جداشدنی قسمت پا:یک تکه دارای قابلیت tilt جداشدنی

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت اتاق عمل جنرال و PCNL  مدل 7 شکن الکتریکی

تخت اتاق عمل جنرال فول اتومات که دارای 5 الکتروموتور 24 ولت DC لیانک دانمارک کنترل الکترونیکی 12 ولت با پدال پایی
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر و تنظیم پشتی تا 90 درجه
دارای دو جک گازی برای زیر پا
این تخت ها دارای ترندلن برگ هستند
دارای سیستم 7 شکن ، لترال و فیکسچر ، پایه سرم ، نگه دارنده لیتیومی (پایه ژنیکولوژی)دارای UPS یا باطری Backup و پدال پایی

تخت اتاق عمل جنرال و PCNL مدل 7 شکن الکتریکی

تخت اتاق عمل جنرال فول اتومات که دارای 5 الکتروموتور 24 ولت DC لیانک دانمارک کنترل الکترونیکی 12 ولت با پدال پایی
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر و تنظیم پشتی تا 90 درجه
دارای دو جک گازی برای زیر پا
این تخت ها دارای ترندلن برگ هستند
دارای سیستم 7 شکن ، لترال و فیکسچر ، پایه سرم ، نگه دارنده لیتیومی (پایه ژنیکولوژی)دارای UPS یا باطری Backup و پدال پایی

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت اتاق عمل و چشم پزشکی  مدل 5 شکن برقی GN4.N

قابلیت تنظیم پشتی 0 تا 90 درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع  تا 75 سانتی متر (موتور عمود بر )
قابلیت سیستم برقی 24 ولت دارای 4 الکتروموتور
دارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
تخت جراحی اتاق عمل با قابلیت کنترل دستی یا پایی
چرخ های محصول ترمز دار (خارجی) می باشند 
تخت برقی اتاق عمل فوق فول اتوماتیک و دارای سیستم 5 شکنقابلیت نسب زیر دستی جراحی و نسب چراغ جراحی
قابلیت نصب (جای رول بهداشتی، ریموت کنترل، پایه سرم و …)
رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری

تخت اتاق عمل و چشم پزشکی مدل 5 شکن برقی GN4.N

قابلیت تنظیم پشتی 0 تا 90 درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع  تا 75 سانتی متر (موتور عمود بر )
قابلیت سیستم برقی 24 ولت دارای 4 الکتروموتور
دارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
تخت جراحی اتاق عمل با قابلیت کنترل دستی یا پایی
چرخ های محصول ترمز دار (خارجی) می باشند 
تخت برقی اتاق عمل فوق فول اتوماتیک و دارای سیستم 5 شکنقابلیت نسب زیر دستی جراحی و نسب چراغ جراحی
قابلیت نصب (جای رول بهداشتی، ریموت کنترل، پایه سرم و …)
رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت اتاق عمل جنرال  مدل GN4

قابلیت تنظیم پشتی 0تا 60 درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
دارای سیستم برقی 24 ولت
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت
قابلیت کنترل دستی یا پایی
دارای 4 الکتروموتور
دارای چرخ های ترمز دار (خارجی)
رنگ و ابعاد بستر انتخابی می باشد
قابلیت نصب (UPSو…)
 

تخت اتاق عمل جنرال مدل GN4

قابلیت تنظیم پشتی 0تا 60 درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
دارای سیستم برقی 24 ولت
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت
قابلیت کنترل دستی یا پایی
دارای 4 الکتروموتور
دارای چرخ های ترمز دار (خارجی)
رنگ و ابعاد بستر انتخابی می باشد
قابلیت نصب (UPSو…)
 

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
قیچی میکروفنری-دسته تخت  مدل مستقیم | خمیده | زاویه دار

قیچی میکروفنری-دسته تخت مدل مستقیم | خمیده | زاویه دار

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
قیچی میکروفنری  مدل دسته تخت

طول 18 سانتی متر

قیچی میکروفنری مدل دسته تخت

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
ماسک سه لایه تخت بسته 50 عددی

بازنگری سریع

ماسک سه لایه تخت کشدار پشت گوش با قابلیت عبور هوای خوب و مناسب جهت دامنه وسیعی از مصارف شخصی و حرفه ای در مواردی مانند سرماخوردگی، آلودگیهای محیطی، بیماریهای تنفسی، معاینات و …

ماسک سه لایه تخت بسته 50 عددی

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
ماسک سه لایه تخت کشدار پشت گوش با قابلیت عبور هوای خوب و مناسب جهت دامنه وسیعی از مصارف شخصی و حرفه ای در مواردی مانند سرماخوردگی، آلودگیهای محیطی، بیماریهای تنفسی، معاینات و ….
ویژگیها:
سه لایه
بسته 50 عددی
کشور مبدا: چین

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
محافظ کنارتخت لرد

جزییات مشخصات و نحوه عملکرد محافظ کنارتخت لرد: ابزاری کارآمد برای افراد مسن، خردسال و یا با ناتوانایهای جسمی از کمپانی لرد که در کنار تخت قرار گرفته و ضمن کمک به کاربر ضمن خوابیدن و یا بلند شدن از تخت از سقوط احتمالی حین خواب نیز جلوگیری می کند. ویژگیها: ارتفاع: 55 سانتی متر عرض: […]

محافظ کنارتخت لرد

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد محافظ کنارتخت لرد:
ابزاری کارآمد برای افراد مسن، خردسال و یا با ناتوانایهای جسمی از کمپانی لرد که در کنار تخت قرار گرفته و ضمن کمک به کاربر ضمن خوابیدن و یا بلند شدن از تخت از سقوط احتمالی حین خواب نیز جلوگیری می کند.
ویژگیها:
ارتفاع: 55 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
طول قسمتی که زیر تخت قرار میگیرد: 150 سانتی متر
قابل استفاده در منزل و مراکز درمانی
قابل استفاده برای دامنه وسیعی از مقاصد کاربری
قابل استفاده برای دامنه متنوعی از کم توانیهای جسمی- سالمندان، معلولین، اطفال، کودکان، نوزاد، بیماران و غیره
در دو سایز قابل انتخاب و قابل استفاده برای هر ارتفاع تخت و یا ضخامت تشک
سبک و راحت حین جابجایی
کشور مبدا: ایران

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
رول روتختی یکبارمصرف

جزییات مشخصات و نحوه ی عملکرد: روتختی های یکبارمصرف از جنس دستمال پلی اتیلن، بهداشتی، مقرون به صرفه و در دو عرض 60 و 80 سانتی متری موجود است. ویژگی ها: در دو عرض 60 و 80 سانتی متری طول: 40 متر جنس دستمال پلی اتیلن قابلیت جذب رطوبت کشور مبدأ: ایران Total Page Visits: […]

رول روتختی یکبارمصرف

جزییات

مشخصات و نحوه ی عملکرد:
روتختی های یکبارمصرف از جنس دستمال پلی اتیلن، بهداشتی، مقرون به صرفه و در دو عرض 60 و 80 سانتی متری موجود است.
ویژگی ها:
در دو عرض 60 و 80 سانتی متری
طول: 40 متر
جنس دستمال پلی اتیلن
قابلیت جذب رطوبت
کشور مبدأ: ایران

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
ملحفه یکبار مصرف کشدار تخت

جزییات مشخصات و نحوه عملکرد: ملحفه (کاور) کشدار یکبار مصرف، برای استفاده ی بیمارستان و کلینیکی قابل استفاده است. این کاور ها ساخت کشور ایران است و در دو عرض مختلف قابل تهیه است ویژگی ها: طول: 2 متر و 20 سانتی متر عرض: 80 سانتی متر / 120 سانتی متر رنگ: سفید کشور مبدأ: […]

ملحفه یکبار مصرف کشدار تخت

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
ملحفه (کاور) کشدار یکبار مصرف، برای استفاده ی بیمارستان و کلینیکی قابل استفاده است. این کاور ها ساخت کشور ایران است و در دو عرض مختلف قابل تهیه است
ویژگی ها:
طول: 2 متر و 20 سانتی متر
عرض: 80 سانتی متر / 120 سانتی متر
رنگ: سفید
کشور مبدأ: ایران

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت بوبت برقی

تخت بوبت برقی توضیحات : قابلیت تنظیم ارتفاع از حداقل 40 سانتی متر تا 100 سانتی متر تحمل وزن 250 کیلوگرم ابعاد تخت 1.2*2 دارای جرخ روان و ترمز دار Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخت بوبت برقی

تخت بوبت برقی
توضیحات :
قابلیت تنظیم ارتفاع از حداقل 40 سانتی متر تا 100 سانتی متر
تحمل وزن 250 کیلوگرم
ابعاد تخت 1.2*2
دارای جرخ روان و ترمز دار

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت کشش تحتانی Lumbar Traction Sling

تخت کشش تحتانی Lumbar Traction Sling توضیحات: مخصوص تخت گشش دولايه از واتر Korea با نوار يک تکه حلقه 4 Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخت کشش تحتانی Lumbar Traction Sling

تخت کشش تحتانی Lumbar Traction Sling
توضیحات:
مخصوص تخت گشش دولايه از واتر Korea با نوار يک تکه حلقه 4

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخته پیچشی قدرتی Power Twister

تخته پیچشی قدرتی Power Twister Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخته پیچشی قدرتی Power Twister

تخته پیچشی قدرتی Power Twister

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخته تعادل Balance Board

تخته تعادل Balance Board Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخته تعادل Balance Board

تخته تعادل Balance Board

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخته الاکلنگ تعادلی Cogo Balance Board

تخته الاکلنگ تعادلی Cogo Balance Board Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخته الاکلنگ تعادلی Cogo Balance Board

تخته الاکلنگ تعادلی Cogo Balance Board

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
پله پایه تخت2پله

پله پایه تخت2پله توضیحات : پله پایه تخت2پله Step شاسي فلزي رنگ استاتيک کف چوبي زيبا و مقاوم Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

پله پایه تخت2پله

پله پایه تخت2پله
توضیحات :
پله پایه تخت2پله Step
شاسي فلزي رنگ استاتيک کف چوبي زيبا و مقاوم

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت سه شکن فریم

تخت سه شکن فریم توضیحات : طرحي زيبا و منحصر بفرد مخصوص زير فريم ، از پروفيل ساوه ، بسيارمقاوم قابليت تنظيم هر شکن بصورت جداگانه از هر دوطرف تخت(منحصر بفرد) داراي کمر بند سينه اي و استرپ پا ، داراي چرخ هاي ترمز دار بلبرينگي ، رنگ استاتيک کوره اي ضد خش Total Page […]

تخت سه شکن فریم

تخت سه شکن فریم
توضیحات :
طرحي زيبا و منحصر بفرد مخصوص زير فريم ، از پروفيل ساوه ، بسيارمقاوم قابليت تنظيم هر شکن بصورت جداگانه از هر دوطرف تخت(منحصر بفرد) داراي کمر بند سينه اي و استرپ پا ، داراي چرخ هاي ترمز دار بلبرينگي ، رنگ استاتيک کوره اي ضد خش

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت یك شكن زیر فریم

تخت یك شكن زیر فریم توضیحات : 1- داراي تخت سه شکن با قابليت تنظيم شکن زير سري 2- با استرپ هاي مخصوص کمري و پايي، پرفيل ساوه ، 3- رنگ پودر استاتيک کوره اي ضد خش 4- داراي تشک ابر و چرم درجه يک Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخت یك شكن زیر فریم

تخت یك شكن زیر فریم
توضیحات :
1- داراي تخت سه شکن با قابليت تنظيم شکن زير سري 2- با استرپ هاي مخصوص کمري و پايي، پرفيل ساوه ، 3- رنگ پودر استاتيک کوره اي ضد خش 4- داراي تشک ابر و چرم درجه يک

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
فریم یک تخت فیزیوتراپی

فریم یک تخت فیزیوتراپی توضیحات : فریم یک تخت فیزیوتراپی Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

فریم یک تخت فیزیوتراپی

فریم یک تخت فیزیوتراپی
توضیحات :
فریم یک تخت فیزیوتراپی

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت تراکشن

تخت تراکشن توضیحات : يک کشش دستي راحت، استفاده از جک يک تن براي کاهش فشار به تراپيست(جديد)کاهش فضاي اشغالي با طراحي جديد و قراردادن جک در زير تخت، کشش همزمان اسلينگ و پليت متحرک براي ايجاد کشش بيشتر وراحتر ،داراي يک شکن زير سر داري نيرو سنج و اسلينگ هاي قابل تنظيم مخصوص سينه […]

تخت تراکشن

تخت تراکشن
توضیحات :
يک کشش دستي راحت، استفاده از جک يک تن براي کاهش فشار به تراپيست(جديد)کاهش فضاي اشغالي با طراحي جديد و قراردادن جک در زير تخت، کشش همزمان اسلينگ و پليت متحرک براي ايجاد کشش بيشتر وراحتر ،داراي يک
شکن زير سر داري نيرو سنج و اسلينگ هاي قابل تنظيم مخصوص سينه و هيپ به همراه کارابين هاي اتصال

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت فلزی ساده

تخت فلزی ساده توضیحات : پپرفيل ساوه ، قابليت ريگلاژ پايه با ناهمواري زمين، ابرو چرم درجه يک، رنگ استاتيک ضد خش Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخت فلزی ساده

تخت فلزی ساده
توضیحات :
پپرفيل ساوه ، قابليت ريگلاژ پايه با ناهمواري زمين، ابرو چرم درجه يک، رنگ استاتيک ضد خش

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت چوبی یک شکن

تخت چوبی یک شکن توضیحات : تخت چوبی یك شكن Adj One Section Woden Table از چوب روس ، روکش فوم و چرم اعلاء، رنگ پلي استر استفاده از قيد هاي مقاوم کننده زير صفحه، استفاده چوب با ضخامت 5*5 Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخت چوبی یک شکن

تخت چوبی یک شکن
توضیحات :
تخت چوبی یك شكن Adj One Section Woden Table از چوب روس ، روکش فوم و چرم اعلاء، رنگ پلي استر استفاده از قيد هاي مقاوم کننده زير صفحه، استفاده چوب با ضخامت 5*5

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت چوبی ساده

تخت چوبی ساده توضیحات : تخت چوبی ساده Wooden Table 1- از چوب روس 2- روکش فوم فشرده و چرم مصنوعی کره ای 3- رنگ پلي استر خود رنگ 4- دارای قيدهاي مقاوم کننده زير صفحه 5- ضخامت چوب پایه 5*5 . 6- ابعاد 68*185 در ارتفاع 70 سانتیمتر Total Page Visits: 27809 – Today […]

تخت چوبی ساده

تخت چوبی ساده
توضیحات :
تخت چوبی ساده Wooden Table
1- از چوب روس 2- روکش فوم فشرده و چرم مصنوعی کره ای 3- رنگ پلي استر خود رنگ 4- دارای قيدهاي مقاوم کننده زير صفحه 5- ضخامت چوب پایه 5*5 . 6- ابعاد 68*185 در ارتفاع 70 سانتیمتر

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
فریم دو تخت فیزیوتراپی

فریم دو تخت فیزیوتراپی توضیحات : فریم دو تخت فیزیوتراپی Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

فریم دو تخت فیزیوتراپی

فریم دو تخت فیزیوتراپی
توضیحات :
فریم دو تخت فیزیوتراپی

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
پله پایه تخت1پله

پله پایه تخت1پله توضیحات : پله پایه تخت1پله Step شاسي فلزي رنگ استاتيک کف چوبي زيبا و مقاوم Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

پله پایه تخت1پله

پله پایه تخت1پله
توضیحات :
پله پایه تخت1پله Step
شاسي فلزي رنگ استاتيک کف چوبي زيبا و مقاوم

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت سه شکن جدید

تخت سه شکن جدید Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخت سه شکن جدید

تخت سه شکن جدید

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت فریم دارterapeze

تخت فریم دارterapeze توضیحات : 1-داراي تخت سه شکن با قابليت تنظيم شکن زير سري 2- با استرپ هاي مخصوص کمري و پايي،3- داراي فريم سقفي ثابت 4- ديواره جانبي قابل تنظيم،5- قابليت مونتاژ، -6- پرفيل ساوه ،7- توري از مفتول 5 ميل مقاوم با رنگ پودر استاتيک کوره اي ضد خش 8- آبکرم سخت […]

تخت فریم دارterapeze

تخت فریم دارterapeze
توضیحات :
1-داراي تخت سه شکن با قابليت تنظيم شکن زير سري 2- با استرپ هاي مخصوص کمري و پايي،3- داراي فريم سقفي ثابت 4- ديواره جانبي قابل تنظيم،5- قابليت مونتاژ، -6- پرفيل ساوه ،7- توري از مفتول 5 ميل مقاوم با رنگ پودر استاتيک کوره اي ضد خش 8- آبکرم سخت و شفاف بازو9- داراي تشک ابر و چرم درجه یک

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت سی پی

تخت سی پی توضیحات : 210 *120*50 با روکش ابرو چرم کره اي درجه يک پايه فلزي مقاوم با قابليت تنظيم با شيب زمين Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخت سی پی

تخت سی پی
توضیحات :
210 *120*50 با روکش ابرو چرم کره اي درجه يک پايه فلزي مقاوم با قابليت تنظيم با شيب زمين

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32
تخت معاینه یک شکن

تخت معاینه یک شکن توضیحات : پرفيل ساوه ، قابليت ريگلاژ پايه با ناهمواري زمين، ابرو چرم درجه يک، رنگ استاتيک ضد خش Total Page Visits: 27809 – Today Page Visits: 32

تخت معاینه یک شکن

تخت معاینه یک شکن
توضیحات :
پرفيل ساوه ، قابليت ريگلاژ پايه با ناهمواري زمين، ابرو چرم درجه يک، رنگ استاتيک ضد خش

Total Page Visits: 27809 - Today Page Visits: 32

خرید تخت از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید تخت به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های تخت با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه تخت در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده تخت با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام تخت در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست تخت یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام تخت با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا تخت قیمت ندارد.

علت این است که قیمت تخت با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است تخت در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت تخت ثبت نمایید.

استعلام تخت در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات تخت .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه تخت و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش تخت و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای تخت و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با تخت یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا تخت را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر تخت کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید تخت جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

تخت قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی تخت را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi