ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع هوک


هوک کرایل (Crile)  مدل عصب

جنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک کرایل (Crile) مدل عصب

جنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک گوش  مدل کیلنر(بارسکی)(Kilner(Barsky

طول ابزار هوک 15 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک گوش مدل کیلنر(بارسکی)(Kilner(Barsky

طول ابزار هوک 15 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک گوش هارتمن(|Hartmann)  مدل تک شاخ ظریف

طول هوک گوش 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک گوش هارتمن(|Hartmann) مدل تک شاخ ظریف

طول هوک گوش 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک کلوارد (Cloward)  مدل  تک شاخ ظریف

طول ابزار : 16.5 سانتی متر

هوک کلوارد (Cloward) مدل تک شاخ ظریف

طول ابزار : 16.5 سانتی متر

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک کوشینگ (Cushing)  مدل  تک شاخ ظریف

طول ابزار :14 سانتی متر

هوک کوشینگ (Cushing) مدل تک شاخ ظریف

طول ابزار :14 سانتی متر

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک گوش جیلیز(Gillies)  مدل تک شاخ ظریف

طول هوک گوش 18 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک گوش جیلیز(Gillies) مدل تک شاخ ظریف

طول هوک گوش 18 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک استخوانی کوخر(Kocher)  مدل تک شاخ قوی تیز و کند

طول : 21 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک استخوانی کوخر(Kocher) مدل تک شاخ قوی تیز و کند

طول : 21 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک چهار شاخ چنگالی  مدل تیز و کند

طول هوک چنگالی 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک چهار شاخ چنگالی مدل تیز و کند

طول هوک چنگالی 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک تونیس (Tonnis)  مدل تک شاخ ظریف

جنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک تونیس (Tonnis) مدل تک شاخ ظریف

جنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک پوستی کلینرت-کوتز(Kleinert-Kutz)  مدل تک شاخ ظریف

طول ابزار هوک 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک پوستی کلینرت-کوتز(Kleinert-Kutz) مدل تک شاخ ظریف

طول ابزار هوک 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک ایترسون (Iterson)  مدل تک شاخ قوی

طول ابزار هوک 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک ایترسون (Iterson) مدل تک شاخ قوی

طول ابزار هوک 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک پوستی نیرو ( Niro )  مدل تک شاخ ظریف تیز

طول : 17 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک پوستی نیرو ( Niro ) مدل تک شاخ ظریف تیز

طول : 17 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک چهار شاخ چنگالی یونیور  مدل کند و تیز

طول : 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک چهار شاخ چنگالی یونیور مدل کند و تیز

طول : 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک فریر(Freer)  مدل دو شاخ ظریف

طول ابزار هوک 15 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک فریر(Freer) مدل دو شاخ ظریف

طول ابزار هوک 15 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک کاتل(Cottle)  مدل تک شاخ ظریف

طول ابزار هوک 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک کاتل(Cottle) مدل تک شاخ ظریف

طول ابزار هوک 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک جکسون (Jackson)  مدل تراکستومی

جنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک جکسون (Jackson) مدل تراکستومی

جنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک News  مدل  تک شاخ ظریف

طول هوک 15 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک News مدل تک شاخ ظریف

طول هوک 15 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک کوشینگ(Cushing)  مدل تک شاخ عصایی

طول ابزار هوک 14.5 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک کوشینگ(Cushing) مدل تک شاخ عصایی

طول ابزار هوک 14.5 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک آدسون (Adson)  مدل عصب

جنس مواد اولیه : استنلس استیلطول هوک عصب 20 سانتی متر

هوک آدسون (Adson) مدل عصب

جنس مواد اولیه : استنلس استیلطول هوک عصب 20 سانتی متر

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
هوک تراکسومی  مدل  بوس(Boas)

طول ابزار : 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

هوک تراکسومی مدل بوس(Boas)

طول ابزار : 16 سانتی مترجنس مواد اولیه : استنلس استیل

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
آمنیوهوک بسته 150 عددی

بازنگری سریع
جلوگیری از آسیب به سر جنین به علت طراحی خاص سر آمنیوهوکتولید شده با مواد مدیکال گریدطراحی منحنی شکل که گردش‌های دست را از بین میبردجزئیات در ادامه صفحه

آمنیوهوک بسته 150 عددی

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
آمنیوهوک (آمینو هوک یا آمنی هوک) یک وسیله آزمایشگاهی برای رحم می‌باشد که با مواد مدیکال گرید تولید و با گاز اتیلن اکساید استریل شده است که با نداشتن زائده به جنین و رحم مادر آسیب نمیرساند.طراحی آمنیوهوک به شکل منحنی میباشد که گردش‌های دست را از بین میبرد.
ویژگی‌ها:
جلوگیری از آسیب به سر جنین به علت طراحی خاص سر آمنیوهوک
تولید شده با مواد مدیکال گرید
طراحی منحنی شکل که گردش های دست را از بین میبرد
تولید شده کلین روم با کلاس یکصدهزار
بدون رائده و بدون آسیب به سر جنین و رحم مادر
استریل شده با گاز اتیلن اکساید
یک بار مصرف
کشور مبدا: ایران

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پنس شانگیر توهوکو- ژاپن 10 سانتی متر

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پنس شانگیر توهوکو- ژاپن 10 سانتی متر
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پنس شانگیر توهوکو- ژاپن 13 سانتی متر

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پنس شانگیر توهوکو- ژاپن 13 سانتی متر
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 3 میلی متر

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 3 میلی متر
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 5 میلی متر

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 5 میلی متر
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 6 میلی متر

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 6 میلی متر
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 8 میلی متر

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 8 میلی متر
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 9 میلی متر

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

استئوتوم هوکه 14 سانتی متر / 9 میلی متر
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
چاقو هوک 22,5 سانتی متر 90 درجه

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

چاقو هوک 22,5 سانتی متر 90 درجه
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
چاقو هوک 90 درجه

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

چاقو هوک 90 درجه
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک ست 3 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک ست 3 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک ست 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک ست 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 90 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 90 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 95 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 95 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک ست 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک ست 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 70 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 70 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 75 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 75 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 85 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 85 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 50 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 50 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 60 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 60 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 65 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 65 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 410 میلی متر / 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 410 میلی متر / 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 430 میلی متر / 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 430 میلی متر / 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 45 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 45 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 40 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 40 میلی متر / 2,5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 370 میلی متر / 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 370 میلی متر / 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 390 میلی متر / 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 390 میلی متر / 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 340 میلی متر / 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 340 میلی متر / 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 360 میلی متر / 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 360 میلی متر / 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 300 میلی متر / 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 300 میلی متر / 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 320 میلی متر / 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 320 میلی متر / 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
پین به همراه اینترامدولاری هوک 290 میلی متر / 5 میلی متر گرد

Total Page Visits: 32021 – Today Page Visits: 25

پین به همراه اینترامدولاری هوک 290 میلی متر / 5 میلی متر گرد
Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25

خرید هوک از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید هوک به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های هوک با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه هوک در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده هوک با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام هوک در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست هوک یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام هوک با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا هوک قیمت ندارد.

علت این است که قیمت هوک با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است هوک در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت هوک ثبت نمایید.

استعلام هوک در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات هوک .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه هوک و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش هوک و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای هوک و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با هوک یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا هوک را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر هوک کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید هوک جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

هوک قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی هوک را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi