ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع قیچی جراحی


قیچی جراحی ظریف دسته طلایی جوزف مدل دو سر تیز مستقیم و خمیده

کالای فوق 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دارد. Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی ظریف دسته طلایی جوزف مدل دو سر تیز مستقیم و خمیده
 • کالای فوق 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دارد.
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی دسته طلایی استرابیسموس مدل دو سر کند | مستقیم و خمیده

طول 11 سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی دسته طلایی استرابیسموس مدل دو سر کند | مستقیم و خمیده

طول 11 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی ظریف دسته طلایی مدل سیم بر یونیورسال

طول 14.5 سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی ظریف دسته طلایی مدل سیم بر یونیورسال

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک|آفریخت مدل خمیده

طول 14.5 سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی پلاستیک|آفریخت مدل خمیده

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی ظریف دسته طلایی | متزنبام مدل مستقیم و خمیده

کالای فوق 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دارد. Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی ظریف دسته طلایی | متزنبام مدل مستقیم و خمیده
 • کالای فوق 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دارد.
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک|براون مدل خمیده

طول 14.5 سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی پلاستیک|براون مدل خمیده

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی کاتاراکت چشم کاستروویجو  مدل زاویه دار | خمیده | دوسرکند

طول : 10 سانتی متر

قیچی جراحی کاتاراکت چشم کاستروویجو مدل زاویه دار | خمیده | دوسرکند

طول : 10 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی لوزه|پرینس  مدل Prince

طول 17.5 سانتی متر

قیچی جراحی لوزه|پرینس مدل Prince

طول 17.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی لوزه|گوود  مدل Good

طول 19 سانتی متر

قیچی جراحی لوزه|گوود مدل Good

طول 19 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک فیس لیفت  مدل مستقیم و خمیده دندانه دار | Face Lift

قیچی جراحی پلاستیک فیس لیفت مدل مستقیم و خمیده دندانه دار | Face Lift

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک پیک جوزف  مدل دو سر کند مستقیم و خمیده

طول ابزار 14.5 سانتی متر

قیچی جراحی پلاستیک پیک جوزف مدل دو سر کند مستقیم و خمیده

طول ابزار 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک فیس لیفت  مدل خمیده دندانه دار

طول ابزار 12 سانتی متر

قیچی جراحی پلاستیک فیس لیفت مدل خمیده دندانه دار

طول ابزار 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک  مدل دسته طلایی دندانه دار گورنی

 

قیچی جراحی پلاستیک مدل دسته طلایی دندانه دار گورنی

 

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک گورنی  مدل مستقیم و خمیده دندانه دار

قیچی جراحی پلاستیک گورنی مدل مستقیم و خمیده دندانه دار

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک|فیس لیفت-ریس  مدل مستقیم و خمیده

طول 17 سانتی متر

قیچی جراحی پلاستیک|فیس لیفت-ریس مدل مستقیم و خمیده

طول 17 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی عنبیه نویس  مدل مستقیم و خمیده|دو سر تیز و کند

طول 12 سانتی متر

قیچی جراحی عنبیه نویس مدل مستقیم و خمیده|دو سر تیز و کند

طول 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی میکروفنری چشم-عنبیه  مدل وکر | یک سر و دو سر کند و تیز

طول 11 سانتی متر

قیچی جراحی میکروفنری چشم-عنبیه مدل وکر | یک سر و دو سر کند و تیز

طول 11 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی میکروفنری چشم-عنبیه  مدل باراکوئر

طول 5.5 سانتی متر

قیچی جراحی میکروفنری چشم-عنبیه مدل باراکوئر

طول 5.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی دسته طلایی لیستر  مدل Lister

قیچی جراحی دسته طلایی لیستر مدل Lister

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی ظریف دسته طلایی  مدل مستقیم و خمیده | گلدمن فاکس

طول 13 سانتی متر

قیچی جراحی ظریف دسته طلایی مدل مستقیم و خمیده | گلدمن فاکس

طول 13 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک دسته طلایی فومن  مدل مستقیم | خمیده | زاویه دار

طول 14.5 سانتی متر

قیچی جراحی پلاستیک دسته طلایی فومن مدل مستقیم | خمیده | زاویه دار

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک دسته طلایی هایمن  مدل نوک ظریف | 45 درجه

طول 18.5 سانتی متر

قیچی جراحی پلاستیک دسته طلایی هایمن مدل نوک ظریف | 45 درجه

طول 18.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک دسته طلایی کاتل  مدل قوی | 45 درجه

طول 16 سانتی متر

قیچی جراحی پلاستیک دسته طلایی کاتل مدل قوی | 45 درجه

طول 16 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی قلب و عروق دسته طلایی دبیکی  مدل زاویه دار

قیچی جراحی قلب و عروق دسته طلایی دبیکی مدل زاویه دار

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی قلب و عروق دسته طلایی پاتس اسمیت  مدل زاویه دار | Potts-Smith

طول 19 سانتی متر

قیچی جراحی قلب و عروق دسته طلایی پاتس اسمیت مدل زاویه دار | Potts-Smith

طول 19 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی قلب و عروق دسته طلایی دیتریچ  مدل زاویه دار | Diethrich

طول 18 سانتی متر

قیچی جراحی قلب و عروق دسته طلایی دیتریچ مدل زاویه دار | Diethrich

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی دسته طلایی بی بی  مدل مستقیم و خمیده

طول 10.5 سانتی متر

قیچی جراحی دسته طلایی بی بی مدل مستقیم و خمیده

طول 10.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی دسته طلایی دیور  مدل یکسر تیز | مستقیم و خمیده

طول 14.5 سانتی متر

قیچی جراحی دسته طلایی دیور مدل یکسر تیز | مستقیم و خمیده

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی دسته طلایی استاندارد

قیچی جراحی دسته طلایی استاندارد

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی دسته طلایی آیریس  مدل دو سر تیز Iris

طول 11 سانتی متر

قیچی جراحی دسته طلایی آیریس مدل دو سر تیز Iris

طول 11 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی مغز و اعصاب  مدل تیز-خمیده-Strully

طول 22 سانتی متر

قیچی جراحی مغز و اعصاب مدل تیز-خمیده-Strully

طول 22 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی مغز و اعصاب و بینی  مدل الیورکرونا-دندانه دار

طول 21.5 سانتی متر

قیچی جراحی مغز و اعصاب و بینی مدل الیورکرونا-دندانه دار

طول 21.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی مغز و اعصاب پاتس دمارتل  مدل زاویه ی 40 درجه

طول 21 سانتی متر

قیچی جراحی مغز و اعصاب پاتس دمارتل مدل زاویه ی 40 درجه

طول 21 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی مغز و اعصاب میلز  مدل زاویه دار با تیغه زایده دار | 60 درجه

طول 22.5 سانتی متر

قیچی جراحی مغز و اعصاب میلز مدل زاویه دار با تیغه زایده دار | 60 درجه

طول 22.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی مغز و اعصاب دورا تایلور  مدل Dura-Taylor

طول 14.5 سانتی متر

قیچی جراحی مغز و اعصاب دورا تایلور مدل Dura-Taylor

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی مغز و اعصاب اشمایدن  مدل Schmieden

طول 17 سانتی متر

قیچی جراحی مغز و اعصاب اشمایدن مدل Schmieden

طول 17 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی و تشریح مایو هرینگتون  مدل Mayo-Harrington

طول 22.5 سانتی متر

قیچی جراحی و تشریح مایو هرینگتون مدل Mayo-Harrington

طول 22.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی بینی نایت  مدل Knight|زاویه ی 45 درجه

طول 18 سانتی متر

قیچی جراحی بینی نایت مدل Knight|زاویه ی 45 درجه

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی لوزه متزنبام  مدل Metzenbaum

طول: ۱۸ سانت

قیچی جراحی لوزه متزنبام مدل Metzenbaum

طول: ۱۸ سانت

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی لوزه دین  مدل دندانه دار Dean

طول: ۱۷ سانت

قیچی جراحی لوزه دین مدل دندانه دار Dean

طول: ۱۷ سانت

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی لوزه بوچر  مدل خمیده Bottcher

طول: ۱۸ سانتی متر

قیچی جراحی لوزه بوچر مدل خمیده Bottcher

طول: ۱۸ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی ظریف دسته طلایی جوزف  مدل دو سر تیز مستقیم و خمیده

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی ظریف دسته طلایی جوزف مدل دو سر تیز مستقیم و خمیده
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی بینی کاتل  مدل قوی-45 درجه

طول 17 سانتی متر

قیچی جراحی بینی کاتل مدل قوی-45 درجه

طول 17 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی بینی سینلی  مدل خمیده

طول 11.5 سانتی متر

قیچی جراحی بینی سینلی مدل خمیده

طول 11.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی بینی|کاپلان  مدل دندانه دار|تیغه 20 و 40 میلی متر

طول 20 سانتی متر

قیچی جراحی بینی|کاپلان مدل دندانه دار|تیغه 20 و 40 میلی متر

طول 20 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی بینی فومن  مدل خیلی خمیده

طول 13.5 سانتی متر

قیچی جراحی بینی فومن مدل خیلی خمیده

طول 13.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی بینی فومن  مدل تیغه پشت شمشیری

طول 13.5 سانتی متر

قیچی جراحی بینی فومن مدل تیغه پشت شمشیری

طول 13.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک|لیتلر  مدل خمیده

طول 12 سانتی متر

قیچی جراحی پلاستیک|لیتلر مدل خمیده

طول 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی و تشریح استیل مایو  مدل Mayo-Stille

طول 15 سانتی متر

قیچی جراحی و تشریح استیل مایو مدل Mayo-Stille

طول 15 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی ظریف آیریس  مدل دو سر تیز

طول 12.5 سانتی متر

قیچی جراحی ظریف آیریس مدل دو سر تیز

طول 12.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی و تشریح مایو  مدل Mayo

طول 14 سانتی متر

قیچی جراحی و تشریح مایو مدل Mayo

طول 14 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی میکستر  مدل mixter

Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی میکستر مدل mixter
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9

خرید قیچی جراحی از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید قیچی جراحی به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های قیچی جراحی با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه قیچی جراحی در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده قیچی جراحی با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام قیچی جراحی در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست قیچی جراحی یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام قیچی جراحی با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا قیچی جراحی قیمت ندارد.

علت این است که قیمت قیچی جراحی با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است قیچی جراحی در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت قیچی جراحی ثبت نمایید.

استعلام قیچی جراحی در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات قیچی جراحی .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه قیچی جراحی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش قیچی جراحی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای قیچی جراحی و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با قیچی جراحی یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا قیچی جراحی را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر قیچی جراحی کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید قیچی جراحی جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

قیچی جراحی قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی قیچی جراحی را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi