ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع قیچی


قیچی دست ورز تقویت مچ

مناسب برای تقویت مچ هر دو دست دارای روکش پلاستیکی و قلاب فلزی Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی دست ورز تقویت مچ
 • مناسب برای تقویت مچ هر دو دست
 • دارای روکش پلاستیکی و قلاب فلزی
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی ظریف دسته طلایی جوزف مدل دو سر تیز مستقیم و خمیده

کالای فوق 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دارد. Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی ظریف دسته طلایی جوزف مدل دو سر تیز مستقیم و خمیده
 • کالای فوق 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دارد.
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی دسته طلایی استرابیسموس مدل دو سر کند | مستقیم و خمیده

طول 11 سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی دسته طلایی استرابیسموس مدل دو سر کند | مستقیم و خمیده

طول 11 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی ظریف دسته طلایی مدل سیم بر یونیورسال

طول 14.5 سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی ظریف دسته طلایی مدل سیم بر یونیورسال

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک|آفریخت مدل خمیده

طول 14.5 سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی پلاستیک|آفریخت مدل خمیده

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی ظریف دسته طلایی | متزنبام مدل مستقیم و خمیده

کالای فوق 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دارد. Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی ظریف دسته طلایی | متزنبام مدل مستقیم و خمیده
 • کالای فوق 5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دارد.
Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک|براون مدل خمیده

طول 14.5 سانتی متر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

قیچی جراحی پلاستیک|براون مدل خمیده

طول 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی گچ بر  مدل دندانه دار

طول: ۲۰ cm

قیچی گچ بر مدل دندانه دار

طول: ۲۰ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی گچ بر  مدل سوتین

طول: ۲۳ cm

قیچی گچ بر مدل سوتین

طول: ۲۳ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی گچ بر  مدل سوتین-دندانه دار

طول: ۲۳ cm

قیچی گچ بر مدل سوتین-دندانه دار

طول: ۲۳ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی گچ بر  مدل برانس-بدون دندانه

طول: ۲۴ cm

قیچی گچ بر مدل برانس-بدون دندانه

طول: ۲۴ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی گچ بر  مدل برانس-دندانه دار

طول: ۲۴ cm

قیچی گچ بر مدل برانس-دندانه دار

طول: ۲۴ cm

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
سوزنگیر قیچی فینیوچیتو  مدل نوک خمیده

طول: ۲۶.۵ سانتی متر

سوزنگیر قیچی فینیوچیتو مدل نوک خمیده

طول: ۲۶.۵ سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری  مدل خمیده به داخل

طول 18.5 سانتی متر

قیچی میکروفنری مدل خمیده به داخل

طول 18.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری ریل  مدل مستقیم و خمیده

قیچی میکروفنری ریل مدل مستقیم و خمیده

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری-دسته تخت  مدل مستقیم | خمیده | زاویه دار

قیچی میکروفنری-دسته تخت مدل مستقیم | خمیده | زاویه دار

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی کاتاراکت چشم کاستروویجو  مدل زاویه دار | خمیده | دوسرکند

طول : 10 سانتی متر

قیچی جراحی کاتاراکت چشم کاستروویجو مدل زاویه دار | خمیده | دوسرکند

طول : 10 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروسرجری چشم  مدل مستقیم و خمیده

قیچی میکروسرجری چشم مدل مستقیم و خمیده

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی کاتاراکت وناس  مدل مستقیم و خمیده | دوسر تیز و کند

طول 8 سانتی متر

قیچی کاتاراکت وناس مدل مستقیم و خمیده | دوسر تیز و کند

طول 8 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی پارچه بر  مدل تیغه دندانه دار

طول 20 سانتی متر

قیچی پارچه بر مدل تیغه دندانه دار

طول 20 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی گچ بر برانس  مدل تیغه دندانه دار

طول 24 سانتی متر

قیچی گچ بر برانس مدل تیغه دندانه دار

طول 24 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری (بایونتی) یاشارگیل  مدل مستقیم و خمیده

طول 22.5 سانتی متر

قیچی میکروفنری (بایونتی) یاشارگیل مدل مستقیم و خمیده

طول 22.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری (بایونتی) یاشارگیل-وناس  مدل مستقیم و خمیده

طول 22.5 سانتی متر

قیچی میکروفنری (بایونتی) یاشارگیل-وناس مدل مستقیم و خمیده

طول 22.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری-پاتس یاشارگیل  مدل زاویه ی45 درجه

طول 18.5 سانتی متر

قیچی میکروفنری-پاتس یاشارگیل مدل زاویه ی45 درجه

طول 18.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری  مدل مستقیم و خمیده|دو سر تیز

قیچی میکروفنری مدل مستقیم و خمیده|دو سر تیز

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی پاتس فنری میکرو  مدل عروق و تناتومی

طول 18 سانتی متر

قیچی پاتس فنری میکرو مدل عروق و تناتومی

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی پاتس فنری میکرو-عروق و تناتومی  مدل جابوما | نوک زایده دار

طول 18 سانتی متر

قیچی پاتس فنری میکرو-عروق و تناتومی مدل جابوما | نوک زایده دار

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری  مدل نوک زایده دار

طول 18 سانتی متر

قیچی میکروفنری مدل نوک زایده دار

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری  مدل دسته تخت

طول 18 سانتی متر

قیچی میکروفنری مدل دسته تخت

طول 18 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری  مدل زاویه دار

طول 18.5 سانتی متر

قیچی میکروفنری مدل زاویه دار

طول 18.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری  مدل مستقیم و خمیده

قیچی میکروفنری مدل مستقیم و خمیده

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری میلسی  مدل مستقیم و خمیده | Millesi

طول 16 سانتی متر

قیچی میکروفنری میلسی مدل مستقیم و خمیده | Millesi

طول 16 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری | یاشارگیل  مدل مستقیم | Yasargil

طول 18.5 سانتی متر

قیچی میکروفنری | یاشارگیل مدل مستقیم | Yasargil

طول 18.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری | جاکوبسون  مدل خمیده | Jacobson

طول 18.5 سانتی متر

قیچی میکروفنری | جاکوبسون مدل خمیده | Jacobson

طول 18.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری | وناس  مدل مستقیم | خمیده | زاویه دار

قیچی میکروفنری | وناس مدل مستقیم | خمیده | زاویه دار

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری | رگ و ورید  مدل Biemer

طول 12 سانتی متر

قیچی میکروفنری | رگ و ورید مدل Biemer

طول 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری (بایونتی)  مدل مستقیم و خمیده

قیچی میکروفنری (بایونتی) مدل مستقیم و خمیده

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی میکروفنری (بایونتی) ناگل  مدل Nagel

طول 20 سانتی متر

قیچی میکروفنری (بایونتی) ناگل مدل Nagel

طول 20 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی قفسه سینه(توراکس)|کرافورد  مدل خمیده

طول 30 سانتی متر

قیچی قفسه سینه(توراکس)|کرافورد مدل خمیده

طول 30 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی قفسه سینه(توراکس)|ویلوئر  مدل خمیده

قیچی قفسه سینه(توراکس)|ویلوئر مدل خمیده

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی لوزه|پرینس  مدل Prince

طول 17.5 سانتی متر

قیچی جراحی لوزه|پرینس مدل Prince

طول 17.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی لوزه|گوود  مدل Good

طول 19 سانتی متر

قیچی جراحی لوزه|گوود مدل Good

طول 19 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی لوزه دین  مدل ساده و دندانه دار

طول ابزار 17.5 سانتی متر

قیچی لوزه دین مدل ساده و دندانه دار

طول ابزار 17.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی فيس ليفت  مدل کای | Kaye

طول ابزار فوق 18.5 سانتی متر می باشد.

قیچی فيس ليفت مدل کای | Kaye

طول ابزار فوق 18.5 سانتی متر می باشد.

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک فیس لیفت  مدل مستقیم و خمیده دندانه دار | Face Lift

قیچی جراحی پلاستیک فیس لیفت مدل مستقیم و خمیده دندانه دار | Face Lift

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک پیک جوزف  مدل دو سر کند مستقیم و خمیده

طول ابزار 14.5 سانتی متر

قیچی جراحی پلاستیک پیک جوزف مدل دو سر کند مستقیم و خمیده

طول ابزار 14.5 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک فیس لیفت  مدل خمیده دندانه دار

طول ابزار 12 سانتی متر

قیچی جراحی پلاستیک فیس لیفت مدل خمیده دندانه دار

طول ابزار 12 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک  مدل دسته طلایی دندانه دار گورنی

 

قیچی جراحی پلاستیک مدل دسته طلایی دندانه دار گورنی

 

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی جراحی پلاستیک گورنی  مدل مستقیم و خمیده دندانه دار

قیچی جراحی پلاستیک گورنی مدل مستقیم و خمیده دندانه دار

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی قفسه سینه(توراکس)|فینوچیتو  مدل Finochietto

طول 27 سانتی متر

قیچی قفسه سینه(توراکس)|فینوچیتو مدل Finochietto

طول 27 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی قرنیه کاتزین باراکوئر  مدل دو سرکند | خمیده به چپ و راست

طول 10 سانتی متر

قیچی قرنیه کاتزین باراکوئر مدل دو سرکند | خمیده به چپ و راست

طول 10 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قیچی کراتومی قرنیه  مدل دو سر کند | زاویه دار

طول 10 سانتی متر

قیچی کراتومی قرنیه مدل دو سر کند | زاویه دار

طول 10 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9

خرید قیچی از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید قیچی به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های قیچی با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه قیچی در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده قیچی با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام قیچی در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست قیچی یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام قیچی با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا قیچی قیمت ندارد.

علت این است که قیمت قیچی با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است قیچی در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت قیچی ثبت نمایید.

استعلام قیچی در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات قیچی .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه قیچی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش قیچی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای قیچی و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با قیچی یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا قیچی را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر قیچی کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید قیچی جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

قیچی قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی قیچی را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi