ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع قوزک بند پا


قوزک بند پا  مدل الاستیک با کش ساپورت لیگامانی

قوزک بند الاستیک مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند . 

قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا را دارد .

موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ 

 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا 

مضرات عدم مصرف :

 مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا

 از دست دادن استحکام مفصلی

 ابتلا به آرتروز

 

قوزک بند پا مدل الاستیک با کش ساپورت لیگامانی

قوزک بند الاستیک مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند . 

قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا را دارد .

موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ 

 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا 

مضرات عدم مصرف :

 مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا

 از دست دادن استحکام مفصلی

 ابتلا به آرتروز

 

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند پا  مدل فنردار جلو باز نئوپرنی

قوزک بند فنر دار جلو باز فشار مورد نظر را بر ناحیه ی قوزک وارد ساخته و آن را محافظت می کند . 
برای از بین بردن خستگی قوزک پا
فنرهای موجود در قوزک بند فنر دار قابل انعطاف هستند و در عین اینکه پا را محافظت می کنند حرکات پا را محدود نمی سازند .

موارد مصرف :

 حمایت از قوزک های ضعیف
 جلوگیری از کشیدگی ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک پا

 مضرات عدم مصرف :

 مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
 از دست دادن استحکام مفصلی

قوزک بند پا مدل فنردار جلو باز نئوپرنی

قوزک بند فنر دار جلو باز فشار مورد نظر را بر ناحیه ی قوزک وارد ساخته و آن را محافظت می کند . 
برای از بین بردن خستگی قوزک پا
فنرهای موجود در قوزک بند فنر دار قابل انعطاف هستند و در عین اینکه پا را محافظت می کنند حرکات پا را محدود نمی سازند .

موارد مصرف :

 حمایت از قوزک های ضعیف
 جلوگیری از کشیدگی ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک پا

 مضرات عدم مصرف :

 مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
 از دست دادن استحکام مفصلی

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند پا  مدل نئوپرنی با کش ساپورت لیگامانی

قوزک بند طبی لیگامانی مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند . 
قوزک بند لیگامانی قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا را دارد .

موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ

 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا    

مضرات عدم مصرف :

مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا

 از دست دادن استحکام مفصلی

 ابتلا به آرتروز

قوزک بند پا مدل نئوپرنی با کش ساپورت لیگامانی

قوزک بند طبی لیگامانی مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند . 
قوزک بند لیگامانی قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا را دارد .

موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ

 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا    

مضرات عدم مصرف :

مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا

 از دست دادن استحکام مفصلی

 ابتلا به آرتروز

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند پا  مدل پشت باز نئوپرنی

 قوزک بند طبی پا مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.
 موارد مصرف:

 درمان وپیشگیری از کشیدگی ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا
 در مواردی که مچ پا ضمن آسیب دیدگی دچار جراحت شده باشد
 مضرات عدم مصرف:

 مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
 از دست دادن استحکام مفصلی
 ابتلا به آرتروز

قوزک بند پا مدل پشت باز نئوپرنی

 قوزک بند طبی پا مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.
 موارد مصرف:

 درمان وپیشگیری از کشیدگی ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا
 در مواردی که مچ پا ضمن آسیب دیدگی دچار جراحت شده باشد
 مضرات عدم مصرف:

 مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
 از دست دادن استحکام مفصلی
 ابتلا به آرتروز

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند پا  مدل ساده نئوپرنی

قوزک بند نئوپرن ساده مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.

موارد مصرف:

 درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا  

مضرات عدم مصرف:

 مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
 از دست دادن استحکام مفصلی
 ابتلا به آرتروز

قوزک بند پا مدل ساده نئوپرنی

قوزک بند نئوپرن ساده مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.

موارد مصرف:

 درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا  

مضرات عدم مصرف:

 مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
 از دست دادن استحکام مفصلی
 ابتلا به آرتروز

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند تک سایز (نئوپرن)

این محصول تک‌سایز بوده و قابل استفاده برای تمامی افراد در هر دو پای چپ و راست می‌باشد. قوزک‌بند نئوپرن تک‌سایز طب و صنعت حاوی یک عدد کش با عرض 5 سانتی‌متر است که بیمار می‌تواند بنابر نیاز خود در جهت حمایت بیشتر از قوزک پا از آن استفاده و یا آن را حذف نماید. قوزک‌بند تک‌سایز طب و صنعت با استفاده از بهترین نوع نئوپرن وارداتی با پارچه ضد حساسیت تولید شده و علاوه بر محدود کردن حرکات و حمایت از مفصل مچ پا، با افزایش درجه حرارت موضعی و افزایش متابولیسم و گردش خون روند بهبود را سرعت بخشیده و تورم، درد و خشکی نسوج را از بین می‌برد. قوزک بند فوق در ضرب‌دیدگی و کشیدگی لیگامان‌ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا،صدمات ورزشی،بیماری‌های مفاصل مچ پا و صدمات استخوانی پس از اتمام دوره گچ‌گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

قوزک بند تک سایز (نئوپرن)

این محصول تک‌سایز بوده و قابل استفاده برای تمامی افراد در هر دو پای چپ و راست می‌باشد. قوزک‌بند نئوپرن تک‌سایز طب و صنعت حاوی یک عدد کش با عرض 5 سانتی‌متر است که بیمار می‌تواند بنابر نیاز خود در جهت حمایت بیشتر از قوزک پا از آن استفاده و یا آن را حذف نماید. قوزک‌بند تک‌سایز طب و صنعت با استفاده از بهترین نوع نئوپرن وارداتی با پارچه ضد حساسیت تولید شده و علاوه بر محدود کردن حرکات و حمایت از مفصل مچ پا، با افزایش درجه حرارت موضعی و افزایش متابولیسم و گردش خون روند بهبود را سرعت بخشیده و تورم، درد و خشکی نسوج را از بین می‌برد. قوزک بند فوق در ضرب‌دیدگی و کشیدگی لیگامان‌ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا،صدمات ورزشی،بیماری‌های مفاصل مچ پا و صدمات استخوانی پس از اتمام دوره گچ‌گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند دولایه

قوزک بند فوق در کاهش دردهای ناشی از کشیدگی های لیگامان ها و خشکی مفاصل،حمایت مچ پا در مشکلات ناشی از ضعف عضلانی و یا کشیدگی لیگامان ها و تسریع در بهبود صدمات ناشی از سقوط روی پاشنه و مفاصل پا مورد استفاده قرار می گیرد
با بالا بردن درجه حرارت موضعی و افزایش گردش خون سبب از بین بردن خشکی نسوج و احشاء داخلی و کاهش ورم می شود.
آزادی دامنه حرکتی مفاصل مچ پا به دلیل آزادی پاشنه و انگشتان و
قابلیت تنظیم و انعطاف پذیری برای حفظ راحتی پا هنگام استفاده از وسیله، از مزایای دیگر این قوزک بند می باشد

قوزک بند دولایه

قوزک بند فوق در کاهش دردهای ناشی از کشیدگی های لیگامان ها و خشکی مفاصل،حمایت مچ پا در مشکلات ناشی از ضعف عضلانی و یا کشیدگی لیگامان ها و تسریع در بهبود صدمات ناشی از سقوط روی پاشنه و مفاصل پا مورد استفاده قرار می گیرد
با بالا بردن درجه حرارت موضعی و افزایش گردش خون سبب از بین بردن خشکی نسوج و احشاء داخلی و کاهش ورم می شود.
آزادی دامنه حرکتی مفاصل مچ پا به دلیل آزادی پاشنه و انگشتان و
قابلیت تنظیم و انعطاف پذیری برای حفظ راحتی پا هنگام استفاده از وسیله، از مزایای دیگر این قوزک بند می باشد

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند نئوپرن ساده

استفاده از بهترین نئوپرن وارداتی تولید شدهبا حمایت مفاصل مچ پا با بالا بردن درجه حرارت موضعی گردش خون عضو را نیز افزایش می دهد، تورم، خشکی نسوج و احشاء داخلی را از بین می برد.
انعطاف پذیری عضلات، تاندون ها و لیگامان ها را حفظ می کند و از بروز بیماری های ناشی از خشکی نسوج و سفتی مفاصل و بافت های اطراف پیشگیری می کند.

قوزک بند نئوپرن ساده

استفاده از بهترین نئوپرن وارداتی تولید شدهبا حمایت مفاصل مچ پا با بالا بردن درجه حرارت موضعی گردش خون عضو را نیز افزایش می دهد، تورم، خشکی نسوج و احشاء داخلی را از بین می برد.
انعطاف پذیری عضلات، تاندون ها و لیگامان ها را حفظ می کند و از بروز بیماری های ناشی از خشکی نسوج و سفتی مفاصل و بافت های اطراف پیشگیری می کند.

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند نئوپرن قابل تنظیم

کاهش دردهای ناشی از کشیدگی های لیگامان ها و خشکی مفاصلحمایت مچ پا در مشکلات ناشی از ضعف عضلانی و یا کشیدگی لیگامان هاتسریع در بهبود صدمات ناشی از سقوط روی پاشنه و مفاصل پا

این کالا با بالا بردن درجه حرارت موضعی و افزایش گردش خون سبب از بین بردن خشکی نسوج و احشاء داخلی و کاهش ورم می شود.

همچنین آزادی دامنه حرکتی مفاصل مچ پا به دلیل آزادی پاشنه و انگشتان و قابلیت تنظیم و انعطاف پذیری برای حفظ راحتی پا هنگام استفاده از دیگر مزایای این کالا می باشد.

قوزک بند نئوپرن قابل تنظیم

کاهش دردهای ناشی از کشیدگی های لیگامان ها و خشکی مفاصلحمایت مچ پا در مشکلات ناشی از ضعف عضلانی و یا کشیدگی لیگامان هاتسریع در بهبود صدمات ناشی از سقوط روی پاشنه و مفاصل پا

این کالا با بالا بردن درجه حرارت موضعی و افزایش گردش خون سبب از بین بردن خشکی نسوج و احشاء داخلی و کاهش ورم می شود.

همچنین آزادی دامنه حرکتی مفاصل مچ پا به دلیل آزادی پاشنه و انگشتان و قابلیت تنظیم و انعطاف پذیری برای حفظ راحتی پا هنگام استفاده از دیگر مزایای این کالا می باشد.

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند نئوپرن آتل دار

قوزک بند فوق با استفاده از بهترین نئوپرن وارداتی که لایه داخلی آن از جنس کتان حوله ای می باشد تولید شده و در صدمات شدید بافت نرم مچ پا به کار گرفته می شود.

قوزک بند آتل دار طب و صنعت علاوه بر محدود کردن حرکات و حمایت از مفصل مچ پا ، با ایجاد گرما و بالا بردن درجه حرارت موضعی ، گردش خون عضو را نیز افزایش می دهد که همین امر موجب می شود تا ضمن بهبودی سریع تر بیماری ، تورم و خشکی نسوج و مفاصل از بین برود. این کالا در ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا،صدمات ورزشی ، بیماری های مفاصل مچ پا و صدمات استخوانی پس از اتمام دوره گچ گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

قوزک بند نئوپرن آتل دار

قوزک بند فوق با استفاده از بهترین نئوپرن وارداتی که لایه داخلی آن از جنس کتان حوله ای می باشد تولید شده و در صدمات شدید بافت نرم مچ پا به کار گرفته می شود.

قوزک بند آتل دار طب و صنعت علاوه بر محدود کردن حرکات و حمایت از مفصل مچ پا ، با ایجاد گرما و بالا بردن درجه حرارت موضعی ، گردش خون عضو را نیز افزایش می دهد که همین امر موجب می شود تا ضمن بهبودی سریع تر بیماری ، تورم و خشکی نسوج و مفاصل از بین برود. این کالا در ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا،صدمات ورزشی ، بیماری های مفاصل مچ پا و صدمات استخوانی پس از اتمام دوره گچ گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند آدور  مدل طبی الاستیک

قوزک بند طبی مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.
قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا
رنگ قوزک بند پا کرم – مشکی
Size Free
موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا
مضرات عدم مصرف :

مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
از دست دادن استحکام مفصلی
ابتلا به آرتروز
 

 

 

قوزک بند آدور مدل طبی الاستیک

قوزک بند طبی مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.
قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا
رنگ قوزک بند پا کرم – مشکی
Size Free
موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا
مضرات عدم مصرف :

مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
از دست دادن استحکام مفصلی
ابتلا به آرتروز
 

 

 

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند نئوپرن آتل دار طب و صنعت

بازنگری سریع
مناسب بعد از باز کردن گچبهبود آسیب های شدید مچ پامناسب آسیب های شدید ورزشیتوضیحات بیشتر در پایین صفحه

قوزک بند نئوپرن آتل دار طب و صنعت

جزییات

مشخصات ونحوه عملکرد قوزک بند نئوپرن آتل دار:
این نوع قوزک بند از برند تب و صنعت جزو ارزان ترین برندها می باشد این نوع محصول با توجه به کیفیت مناسب و مطلوب برای ثابت نگه داشتن قوزک طراحی شده است و علاوه بر ثابت نگه داشتن و محدود کردن حرکات مفصل مچ پا با ایجاد گرمای بالا گردش خون را افزایش می دهد که این امر باعث بهبود سریع بیمار می گردد.
موارد استفاده:
در مواقعی که صدمات شدید ورزشی به فرد وارد گردد
قابل استفاده در زمان بعد از دوره گچ گیری برای صدمات استخوانی
برای رفع بیماری های مفصل مچ پا
قابل استفده برای بهبود پیچ خوردگی های شدید مچ پا و یا کشیدگی لیگامان ها در اثر پیچ خوردگی ها
محصول در چهار سایز S، M، L، XL می باشد
کشور مبدا: ایران
نکات:
وسیله را حتما با آب سرد بشویید و از فشار دادن آن خودداری کنید
از قرار دادن وسیله در جلوی دمای بالا برای بالا بردن دمای محصول جدا خودداری نمایید
در صورتی که بالا بردن دمای مچ از سوی پزشک منع گردید به شدت از این وسیله خودداری نمایید.

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند آتل دار چسبی oppo کد 1008

بازنگری سریع
پاشنه بازآتل قابل جدا شدن برای مواقعی که نیازی به فشار بیشتر وجود نداردعملکرد پیچشی قابل انعطاف، مشابه تاندونموارد استفاده: پیچ خوردگی غیرشدید، عدم ثبات مفصل قوزک پاجزئیات بیشتر در ادامه ی صفحه

قوزک بند آتل دار چسبی oppo کد 1008

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
قوزک بند آتل دار چسبی oppo در مواقع پیچ خوردگی و عدم ثبات مفصل قوزک قابل استفاده است. پاشنه باز بودن این قوزک بند موجب فیت شدن صحیح پا در آن و محدود نکردن دایره حرکتی پا میشود و همچنین از فشار اضافی بر ناحیه ی حساس تاندون آشیل جلوگیری میکند. یکی از ویژگی های خوب این قوزک بند قابلیت جدا کردن آتل چسبی آن است که در مواردی که نیاز به فشار اضافی وجود ندارد میتوان آن را جدا کرد.
ویژگی ها:
پاشنه باز
آتل قابل جدا شدن برای مواقعی که نیازی به فشار بیشتر وجود ندارد
عملکرد پیچشی قابل انعطاف، مشابه تاندون
فشار اضافی برای تقویت مفصل قوزک ضعیف شده
تسکین دهنده ی درد حاصل از فشار و خشکی مفصل
موارد استفاده: پیچ خوردگی غیرشدید، عدم ثبات مفصل قوزک پا
کشور مبدأ: آمریکا
راهنمای انتخاب سایز:
دور قوزک پا را 3 سانتی متر بالاتر از مفصل قوزک اندازه گیری کنید و با توجه به جدول زیر سایز مناسب خود را انتخاب کنید:
سایز
اندازه دور قوزک پا
Small (S)
15.6 – 20.6 سانتی متر
Medium (M)
20.6 – 25.7 سانتی متر
Large (L)
25.7 – 30.8 سانتی متر
X Large (XL)
30.8 – 35.9 سانتی متر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند نئوپرن

بازنگری سریع
کاهنده ی دردهای مفصل و کشیدگی لیگامان هاافزایش جریان خون و تسریع بهبودیانعطاف پذیری خوب برای سهولت در استفادهتوضیحات بیشتر در پایین صفحه

قوزک بند نئوپرن

جزییات

مشخصات و موارد استفاده قوزک بند نئوپرن:

این نوع قوزک بند با بالابردن درجه حرارت جریان خون را بالا می برد و منجر به بهبودی سریع می شود این نوع قوزک بند تورم، خشکی نسوج و احشاء داخلی را از بین می برد. همچنین انعطاف پذیری و نرم بودن عضلات، لیگامان ها و تاندون ها رو حفظ می کند.

موارد استفاده:

محافظت و حمایت مچ پا در برابر ضعف های ناشی از کشیدگی لیگامان ها

از بین برنده و کاهش دهنده دردهای ناشی از کشیدگی لیگامان ها و خشکی مفاصل پا

بهبودی سریع صدمات ناشی از سقوط اشیا بر روی پاشنه پا و انگشتان

در دو مدل قابل تظیم و ثابت 

مدل قابل تنظیم قابلیت انعطاف پذیری برای حفظ راحتی پا در هنگام استفاده

نکات:

هنگام شستن از آب سرد استفاده نمایید و از فشار دادن آن خودداری نمایید

از قرار دادن وسیله در مقابل حرارت جدا خودداری نمایید

در صورتی که افزایش دما از نظر پزشک برای مفاصل شما مناسب نیست از استفاده این محصول جدا خودداری نمایید

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند چسبی oppo کد 1004

بازنگری سریع
دارای سایزبندیپاشنه و پنجه بازاندازه قابل تنظیم با استفاده از کش و قلابقابل استفاده در هنگام پیچ خوردگی، قوزک ضعیف و التهاب تاندون آشیلجزئیات بیشتر در ادامه ی صفحه

قوزک بند چسبی oppo کد 1004

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
قوزک بند چسبی oppo از سیستم قلاب و کش برای فیت شدن کامل پا با ساپورت استفاده میکند. پاشنه و پنجه ی این قوزک بند باز است تا گستره ی حرکتی پا را محدود نکند. از این قوزک بند در هنگام پیچ خوردگی پا، التهاب تاندون آشیل و… استفاده میشود و تسکین دهنده ی درد در قوزک پاست.
ویژگی ها:
دارای سایزبندی
پاشنه و پنجه باز
تسکین دهنده درد حاصل از فشار، کشیدگی و خشکی مفصل
تأمین فشار لازم برای از بین بردن ضعف مفصل
اندازه قابل تنظیم با استفاده از کش و قلاب
کمک به بازتوانی سریعتر قوزک پا در هنگام آسیب دیدگی
قابل استفاده در هنگام پیچ خوردگی، قوزک ضعیف و التهاب تاندون آشیل
کشور مبدأ: آمریکا
راهنمای انتخاب سایز:
دور مفصل قوزک پایتان را 3 سانتی متر بالاتر از مفصل قوزک پا اندازه گیری کنید و با توجه به عدد به دست آمده، یکی از سایزهای زیر را انتخاب کنید:
اندازه ی دور مفصل قوزک پا
سایز
15.6 – 20.6 سانتی متر
Small (S)
20.6 – 25.7 سانتی متر
Medium (M)
25.7 – 30.8 سانتی متر
Large (L)
30.8 – 35.9 سانتی متر
X Large (XL)

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند دولایه طب و صنعت

بازنگری سریع
گرم کردن مفصل قوزک پابهبود صدمات و آسیب دیدگی ها قوزک پاضد حساسیت و قابل شست و شوجزئیات بیشتر در ادامه صفحه

قوزک بند دولایه طب و صنعت

جزییات

مشخصات و عملکرد:
قوزک بند دولایه طب و صنعت با ساختار دولایه خود باعث گرم شدن موضعی قوزک پا و بهبود درد یا آسیب دیدگی عضلات، لیگامان ها و مفصل میشود. قسمت پاشنه و انگشت این قوزک بند باز میباشد و جلوی حرکت مفصل را نمیگیرد و همچنین جنس محصول از نوع ضد حساسیت و قابل شست و شو میباشد. این قوزک بند را میتوانید به راحتی با آب سرد شست و شو داده و دوباره استفاده کنید. اما توجه داشته باشید برای شست و شوی این محصول از آب سرد استفاده کرده و از چنگ زدن آن خودداری کنید.
ویژگی ها:
گرم نگه داشتن قوزک پا با ساختار دولایه
بهبود دردها و آسیب دیدگی های قوزک پا مانند کشیدگی، ضربدیدگی و صدمات خفیف عضلات، لیگامان ها و مفصل قوزک
افزایش جریان خون و تسریع دوران نقاهت
ضد حساسیت و قابل شست و شو
کشور مبدأ: ایران

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
آتل قوزک نوکست Nokast Ankle Brace Nokast Ankle Brace

مشخصات فنی آتل قوزک نوکست Nokast Ankle Braceمورد مصرف معرفی محصول فنرهای آهنی آتل باعث حمایت از قوزک پا می شود بندهای به کار رفته باعث نگه داشتن بهتر Total Page Visits: 30180 – Today Page Visits: 9

آتل قوزک نوکست Nokast Ankle Brace Nokast Ankle Brace
مشخصات فنی آتل قوزک نوکست Nokast Ankle Braceمورد مصرف
معرفی محصول فنرهای آهنی آتل باعث حمایت از قوزک پا می شود بندهای به کار رفته باعث نگه داشتن بهتر

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
کفش زیر گچ

کفش مخصوص شکستگی پا به منظور محافظت از ضربه و جلوگیری از آلودگی کف گچ پا استفاده می شود
ضد حساسیت 
مناسب برای کف ، پاشنه ، مچ و قوزک پا
جنس کفی از فوم سخت
دارای بند های محکم کننده کفش

کفش زیر گچ

کفش مخصوص شکستگی پا به منظور محافظت از ضربه و جلوگیری از آلودگی کف گچ پا استفاده می شود
ضد حساسیت 
مناسب برای کف ، پاشنه ، مچ و قوزک پا
جنس کفی از فوم سخت
دارای بند های محکم کننده کفش

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9

خرید قوزک بند پا از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید قوزک بند پا به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های قوزک بند پا با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه قوزک بند پا در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده قوزک بند پا با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام قوزک بند پا در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست قوزک بند پا یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام قوزک بند پا با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا قوزک بند پا قیمت ندارد.

علت این است که قیمت قوزک بند پا با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است قوزک بند پا در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت قوزک بند پا ثبت نمایید.

استعلام قوزک بند پا در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات قوزک بند پا .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه قوزک بند پا و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش قوزک بند پا و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای قوزک بند پا و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با قوزک بند پا یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا قوزک بند پا را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر قوزک بند پا کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید قوزک بند پا جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

قوزک بند پا قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی قوزک بند پا را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi