ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع قوز بند طبی


قوزبند و کمربند طبی  مدل آتل دار آدور

قوزبند آتل دار آدور از ابر سوبله و کش سوزنی و آتل هایی از پلاستیک مهندسی تهیه شده که به بافت های نرم آسیب نمی رساند و دارای نوار کشی است که باعث عدم ایجاد قوز می شود .
موارد مصرف کمربند طبی آدور:

 افتادگی شانه
 قوز کردن ناشی از عدم قرار گرفتن صحیح و فشار به ناحیه شانه و ستون فقرات
 آسیب دیدگی خفیف مهره های کمری و ناحیه کتف
 مضرات عدم مصرف :

ایجاد صدمات بیشتر به جهت عدم استقرار صحیح ستون فقرات
 افتادگی شانه و ایجاد مشکلات ستون مهره ها و ایجاد فتق های خفیف در مهره های کمر
 ایجاد کمردرد مزمن

قوزبند و کمربند طبی مدل آتل دار آدور

قوزبند آتل دار آدور از ابر سوبله و کش سوزنی و آتل هایی از پلاستیک مهندسی تهیه شده که به بافت های نرم آسیب نمی رساند و دارای نوار کشی است که باعث عدم ایجاد قوز می شود .
موارد مصرف کمربند طبی آدور:

 افتادگی شانه
 قوز کردن ناشی از عدم قرار گرفتن صحیح و فشار به ناحیه شانه و ستون فقرات
 آسیب دیدگی خفیف مهره های کمری و ناحیه کتف
 مضرات عدم مصرف :

ایجاد صدمات بیشتر به جهت عدم استقرار صحیح ستون فقرات
 افتادگی شانه و ایجاد مشکلات ستون مهره ها و ایجاد فتق های خفیف در مهره های کمر
 ایجاد کمردرد مزمن

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزبند طبی  مدل پل دار نئوپرنی ador

قوزبند طبی پل دار آدور برای اصلاح عادت غلط نشستن استفاده می شود.
در درمان رگ به رگ شدن لیگامان های کمر نیز کاربردی می باشد.
دارای نوار نئوپرنی برای جلوگیری از فشار موضعی
متناسب با فرم انحنای ستون فقرات بوده و در آن از آتل های پلی آمید استفاده شده است که سبک هستند
موارد مصرف قوزبند پل دار:

 کیفوز ستون فقرات یا گوژ پشتی یکی از بیماریهای ستون فقرات می باشد که یک عامل آن غلط نشستن است . قوز بند در هنگام نشستن ناصحیح به عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد.
مضرات عدم مصرف:

 ایجاد گوژپشتی و به تبع آن آرتروز مهره ها حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن

قوزبند طبی مدل پل دار نئوپرنی ador

قوزبند طبی پل دار آدور برای اصلاح عادت غلط نشستن استفاده می شود.
در درمان رگ به رگ شدن لیگامان های کمر نیز کاربردی می باشد.
دارای نوار نئوپرنی برای جلوگیری از فشار موضعی
متناسب با فرم انحنای ستون فقرات بوده و در آن از آتل های پلی آمید استفاده شده است که سبک هستند
موارد مصرف قوزبند پل دار:

 کیفوز ستون فقرات یا گوژ پشتی یکی از بیماریهای ستون فقرات می باشد که یک عامل آن غلط نشستن است . قوز بند در هنگام نشستن ناصحیح به عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد.
مضرات عدم مصرف:

 ایجاد گوژپشتی و به تبع آن آرتروز مهره ها حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزبند طبی Ador  مدل آتل دار

قوزبند Ador برای اصلاح عادت غلط نشستن استفاده می شود.در درمان
رگ به رگ شدن لیگامان های کمر به کار می رود.در این محصول از پارچه های
الاستیک ویژه جهت جریان هوا استفاده شده که باعث عدم تعرق می شود.
این محصول دارای 2 عدد آتل می باشد
موارد مصرف قوزبند طبی: کیفوز ستون فقرات یا گوژ پشتی یکی از بیماریهای ستون فقرات می باشد که یک عامل آن غلط نشستن است . قوز بند در هنگام نشستن ناصحیح به عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد .مضرات عدم مصرف : ایجاد گوژپشتی و به تبع آن آرتروز مهره ها حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن

قوزبند طبی Ador مدل آتل دار

قوزبند Ador برای اصلاح عادت غلط نشستن استفاده می شود.در درمان
رگ به رگ شدن لیگامان های کمر به کار می رود.در این محصول از پارچه های
الاستیک ویژه جهت جریان هوا استفاده شده که باعث عدم تعرق می شود.
این محصول دارای 2 عدد آتل می باشد
موارد مصرف قوزبند طبی: کیفوز ستون فقرات یا گوژ پشتی یکی از بیماریهای ستون فقرات می باشد که یک عامل آن غلط نشستن است . قوز بند در هنگام نشستن ناصحیح به عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد .مضرات عدم مصرف : ایجاد گوژپشتی و به تبع آن آرتروز مهره ها حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزبند طبی  مدل کلاویکال صادراتی

قوزبند طبی آدور به اصلاح عادت غلط نشستن شما کمک کرده ، شانه ها را به سمت عقب هل
می دهد و در درمان شکستگی های استخوان ترقوه به کار می رود.قوزبند فوق با محدود
نمودن زوایای حرکتی از حرکات اضافه کمربند شانه ای جلوگیری کرده و مانع
اسپاسم عضلات می گردد.
باید در نظر داشته باشید بند جلو را به اندازه ای محکم نمایید که مانع گردش خون در ناحیه زیر بغل نگردد.موارد مصرف : درمان شکستگی استخوان ترقوه  اصلاح عادت غلط نشستن  جلوگیری از افتادگی شانه هامضرات عدم مصرف : ایجاد آرتروز مهره ها حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن  افتادگی شانه ها و ایجاد تغییرات فیزیکی بدن

قوزبند طبی مدل کلاویکال صادراتی

قوزبند طبی آدور به اصلاح عادت غلط نشستن شما کمک کرده ، شانه ها را به سمت عقب هل
می دهد و در درمان شکستگی های استخوان ترقوه به کار می رود.قوزبند فوق با محدود
نمودن زوایای حرکتی از حرکات اضافه کمربند شانه ای جلوگیری کرده و مانع
اسپاسم عضلات می گردد.
باید در نظر داشته باشید بند جلو را به اندازه ای محکم نمایید که مانع گردش خون در ناحیه زیر بغل نگردد.موارد مصرف : درمان شکستگی استخوان ترقوه  اصلاح عادت غلط نشستن  جلوگیری از افتادگی شانه هامضرات عدم مصرف : ایجاد آرتروز مهره ها حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن  افتادگی شانه ها و ایجاد تغییرات فیزیکی بدن

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزبند طبی  مدل الاستیک صادراتی پل دار

از این قوزبند برای اصلاح عادت غلط نشستن استفاده می شود . همچنین در درمان رگ به رگ شدن لیگامان های کمر به کار می رود 
در این محصول از پارچه های الاستیک ویژه جهت جریان هوا استفاده شده که باعث عدم تعرق می شود.
 دارای 2 عدد آتل 

موارد مصرف :

کیفوز ستون فقرات یا گوژ پشتی یکی از بیماری های ستون فقرات می باشد که یک عامل آن غلط نشستن است .
 قوزبند در هنگام نشستن ناصحیح به عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد .

مضرات عدم مصرف :

 ایجاد گوژپشتی و به تبع آن آرتروز مهره ها حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن

قوزبند طبی مدل الاستیک صادراتی پل دار

از این قوزبند برای اصلاح عادت غلط نشستن استفاده می شود . همچنین در درمان رگ به رگ شدن لیگامان های کمر به کار می رود 
در این محصول از پارچه های الاستیک ویژه جهت جریان هوا استفاده شده که باعث عدم تعرق می شود.
 دارای 2 عدد آتل 

موارد مصرف :

کیفوز ستون فقرات یا گوژ پشتی یکی از بیماری های ستون فقرات می باشد که یک عامل آن غلط نشستن است .
 قوزبند در هنگام نشستن ناصحیح به عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد .

مضرات عدم مصرف :

 ایجاد گوژپشتی و به تبع آن آرتروز مهره ها حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند آدور  مدل طبی الاستیک

قوزک بند طبی مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.
قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا
رنگ قوزک بند پا کرم – مشکی
Size Free
موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا
مضرات عدم مصرف :

مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
از دست دادن استحکام مفصلی
ابتلا به آرتروز
 

 

 

قوزک بند آدور مدل طبی الاستیک

قوزک بند طبی مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.
قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا
رنگ قوزک بند پا کرم – مشکی
Size Free
موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا
مضرات عدم مصرف :

مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
از دست دادن استحکام مفصلی
ابتلا به آرتروز
 

 

 

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند پا  مدل نئوپرنی با کش ساپورت لیگامانی

قوزک بند طبی لیگامانی مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند . 
قوزک بند لیگامانی قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا را دارد .

موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ

 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا    

مضرات عدم مصرف :

مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا

 از دست دادن استحکام مفصلی

 ابتلا به آرتروز

قوزک بند پا مدل نئوپرنی با کش ساپورت لیگامانی

قوزک بند طبی لیگامانی مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از امکان آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند . 
قوزک بند لیگامانی قابلیت تنظیم فشار توسط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک و مچ پا را دارد .

موارد مصرف :

درمان و پیشگیری از کشیدن ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ

 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا    

مضرات عدم مصرف :

مزمن  شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا

 از دست دادن استحکام مفصلی

 ابتلا به آرتروز

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9
قوزک بند پا  مدل پشت باز نئوپرنی

 قوزک بند طبی پا مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.
 موارد مصرف:

 درمان وپیشگیری از کشیدگی ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا
 در مواردی که مچ پا ضمن آسیب دیدگی دچار جراحت شده باشد
 مضرات عدم مصرف:

 مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
 از دست دادن استحکام مفصلی
 ابتلا به آرتروز

قوزک بند پا مدل پشت باز نئوپرنی

 قوزک بند طبی پا مناسب قوزک های ضعیف است که با کنترل حرکات جانبی از آسیب رسیدن به عضو جلوگیری کرده و جریان خون را افزایش می دهد، درد را تسکین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامان ها را تسهیل می کند.
 موارد مصرف:

 درمان وپیشگیری از کشیدگی ، ضرب دیدگی و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
 تسهیل عملکرد لیگامان های مچ پا
 در مواردی که مچ پا ضمن آسیب دیدگی دچار جراحت شده باشد
 مضرات عدم مصرف:

 مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
 از دست دادن استحکام مفصلی
 ابتلا به آرتروز

Total Page Visits: 30180 - Today Page Visits: 9

خرید قوز بند طبی از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید قوز بند طبی به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های قوز بند طبی با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه قوز بند طبی در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده قوز بند طبی با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام قوز بند طبی در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست قوز بند طبی یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام قوز بند طبی با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا قوز بند طبی قیمت ندارد.

علت این است که قیمت قوز بند طبی با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است قوز بند طبی در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت قوز بند طبی ثبت نمایید.

استعلام قوز بند طبی در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات قوز بند طبی .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه قوز بند طبی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش قوز بند طبی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای قوز بند طبی و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با قوز بند طبی یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا قوز بند طبی را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر قوز بند طبی کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید قوز بند طبی جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

قوز بند طبی قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی قوز بند طبی را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi