ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع ساکشن مدلا


ساکشن مدلا   مدل  basic

عملکرد سیلندر 30 لیتر در دقیقه
رنج مکش 90 کیلو پاسکال

ساکشن مدلا مدل basic

عملکرد سیلندر 30 لیتر در دقیقه
رنج مکش 90 کیلو پاسکال

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 200CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 200CC ساکشن ( suctoin ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 200CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 200CC ساکشن ( suctoin ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدرا می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 3000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 3 لیتری ساکشن ( suction ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 3000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 3 لیتری ساکشن ( suction ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 3000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 3 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 3000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 3 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 1000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 1 لیتری ساکشن( suction ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 1000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 1 لیتری ساکشن( suction ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه اتوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 2000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 2 لیتری ساکشن ( suctoin ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 2000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 2 لیتری ساکشن ( suctoin ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 1000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 1 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 1000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 1 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 2000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 2 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 2000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 2 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 1000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 1 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 1000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 1 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
آدابتور سر شیلنگی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

سر شیلنگی ساکشن طرح مدلا ( Medela )ویژگی ها :- آداپتور سرشیلنگی ساکشن (suction head hoses) از پلیمر پلی استایرن تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده و سفیدکننده پایدار می‌باشد.- از این محصول در دستگاه‌های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید. Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

آدابتور سر شیلنگی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

سر شیلنگی ساکشن طرح مدلا ( Medela )ویژگی ها :- آداپتور سرشیلنگی ساکشن (suction head hoses) از پلیمر پلی استایرن تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده و سفیدکننده پایدار می‌باشد.- از این محصول در دستگاه‌های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1

خرید ساکشن مدلا از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید ساکشن مدلا به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های ساکشن مدلا با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه ساکشن مدلا در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده ساکشن مدلا با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام ساکشن مدلا در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست ساکشن مدلا یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام ساکشن مدلا با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا ساکشن مدلا قیمت ندارد.

علت این است که قیمت ساکشن مدلا با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است ساکشن مدلا در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت ساکشن مدلا ثبت نمایید.

استعلام ساکشن مدلا در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات ساکشن مدلا .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه ساکشن مدلا و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش ساکشن مدلا و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای ساکشن مدلا و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با ساکشن مدلا یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا ساکشن مدلا را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر ساکشن مدلا کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید ساکشن مدلا جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

ساکشن مدلا قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی ساکشن مدلا را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi