ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع دستگیره کمکی


دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St2560 –

ابعاد 6*7*60 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات – جنس: استینلس استیل گرید 304 وزن 700 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St2560 –
ابعاد 6*7*60 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات – جنس: استینلس استیل گرید 304
وزن 700 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی مدل ST30 –

ابعاد 40*12*6 سانتی‌متر جنس فلز نوع میله توانمند سازی وزن 470 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی مدل ST30 –
ابعاد 40*12*6 سانتی‌متر
جنس فلز
نوع میله توانمند سازی
وزن 470 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی تاشو استیل سالمند اتکا TSF

Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی تاشو استیل سالمند اتکا TSF

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی لرد مدل L90 –

ابعاد 30*60 سانتی‌متر جنس فلز وزن 1100 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی لرد مدل L90 –
ابعاد 30*60 سانتی‌متر
جنس فلز
وزن 1100 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل W90 –

ابعاد 7*10*90 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات قطر لوله: 32 میلیمتر وزن 900 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل W90 –
ابعاد 7*10*90 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات قطر لوله: 32 میلیمتر
وزن 900 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل 32L –

ابعاد 7*10*70 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات -جنس تماما از استینلس استیل گرید 304 وزن 1000 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل 32L –
ابعاد 7*10*70 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات -جنس تماما از استینلس استیل گرید 304
وزن 1000 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل 25V –

ابعاد 7*10*70 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات -جنس: استینلس استیل گرید 304 وزن 1000 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل 25V –
ابعاد 7*10*70 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات -جنس: استینلس استیل گرید 304
وزن 1000 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St2530 –

ابعاد 6*7*30 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات – جنس: استینلس استیل گرید 304 وزن 500 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St2530 –
ابعاد 6*7*30 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات – جنس: استینلس استیل گرید 304
وزن 500 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St3245 –

ابعاد 7*10*45 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات – جنس تماما از استینلس استیل گرید 304 وزن 600 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St3245 –
ابعاد 7*10*45 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات – جنس تماما از استینلس استیل گرید 304
وزن 600 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St3290 –

ابعاد 7*10*90 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات -جنس تماما از استینلس استیل گرید 304 وزن 1100 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St3290 –
ابعاد 7*10*90 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات -جنس تماما از استینلس استیل گرید 304
وزن 1100 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St3230 –

ابعاد 7*10*30 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات – جنس تماما از استیل وزن 500 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St3230 –
ابعاد 7*10*30 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات – جنس تماما از استیل
وزن 500 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل st2570 –

ابعاد 70*10*6 سانتی‌متر جنس فلز وزن 650 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل st2570 –
ابعاد 70*10*6 سانتی‌متر
جنس فلز
وزن 650 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل W30 –

ابعاد 7*10*30 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات قطر لوله: 32 میلیمتر وزن 500 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل W30 –
ابعاد 7*10*30 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات قطر لوله: 32 میلیمتر
وزن 500 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St2545 –

ابعاد 6*7*45 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات -جنس: استینلس استیل گرید 304 وزن 600 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St2545 –
ابعاد 6*7*45 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات -جنس: استینلس استیل گرید 304
وزن 600 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St2590 –

ابعاد 7*10*90 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات -جنس: استینلس استیل گرید 304 وزن 1100 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St2590 –
ابعاد 7*10*90 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات -جنس: استینلس استیل گرید 304
وزن 1100 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل 25L –

ابعاد 6*7*70 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات -جنس: استینلس استیل گرید 304 وزن 1000 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل 25L –
ابعاد 6*7*70 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات -جنس: استینلس استیل گرید 304
وزن 1000 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St3260 –

ابعاد 7*10*60 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات – جنس تماما از استینلس استیل گرید 304 وزن 1000 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل St3260 –
ابعاد 7*10*60 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات – جنس تماما از استینلس استیل گرید 304
وزن 1000 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل W45 –

ابعاد 7*10*45 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات قطر لوله: 32 میلیمتر وزن 600 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی توان سازان فردا مدل W45 –
ابعاد 7*10*45 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات قطر لوله: 32 میلیمتر
وزن 600 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی مدل ST4 –

ابعاد 43 * 8 * 5 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات – کمک به افراد ناتوان وزن 500 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی مدل ST4 –
ابعاد 43 * 8 * 5 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات – کمک به افراد ناتوان
وزن 500 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی مدل ST3 –

ابعاد 5 * 8 * 33 سانتی‌متر جنس فلز سایر توضیحات – کمک به افراد ناتوان وزن 400 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی مدل ST3 –
ابعاد 5 * 8 * 33 سانتی‌متر
جنس فلز
سایر توضیحات – کمک به افراد ناتوان
وزن 400 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی لرد مدل W V –

ابعاد 60*35*9 سانتی‌متر جنس فلز وزن 800 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی لرد مدل W V –
ابعاد 60*35*9 سانتی‌متر
جنس فلز
وزن 800 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی کنار توالت فرنگی مدل MC3212 –

ابعاد 45*45*8 سانتی‌متر جنس فلز , پلاستیکی سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش دست از جنس پلاستیک فشرده می باشد. وزن 1450 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی کنار توالت فرنگی مدل MC3212 –
ابعاد 45*45*8 سانتی‌متر
جنس فلز , پلاستیکی
سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش دست از جنس پلاستیک فشرده می باشد.
وزن 1450 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی مدل MC3210-60 MC3210-60 wall mounted grab bar

ابعاد 60*8*6 سانتی‌متر جنس فلز , پلاستیکی سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش دست از جنس پلاستیک فشرده می باشد. وزن 1200 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی مدل MC3210-60 MC3210-60 wall mounted grab bar
ابعاد 60*8*6 سانتی‌متر
جنس فلز , پلاستیکی
سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش دست از جنس پلاستیک فشرده می باشد.
وزن 1200 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی مدل MC3210-45 MC3210-45 wall mounted grab bar

ابعاد 45*6*8 سانتی‌متر جنس فلز , پلاستیکی سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر، استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش از جنس پلاستیک فشرده وزن 980 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی مدل MC3210-45 MC3210-45 wall mounted grab bar
ابعاد 45*6*8 سانتی‌متر
جنس فلز , پلاستیکی
سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر، استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش از جنس پلاستیک فشرده
وزن 980 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی مدل MC3210-80 MC3210-80 wall mounted grab bar

ابعاد 80*6*8 سانتی‌متر جنس فلز , پلاستیکی سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش دست از جنس پلاستیک فشرده می باشد. وزن 1250 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی مدل MC3210-80 MC3210-80 wall mounted grab bar
ابعاد 80*6*8 سانتی‌متر
جنس فلز , پلاستیکی
سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش دست از جنس پلاستیک فشرده می باشد.
وزن 1250 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی مدل MC3210-30 MC3210-30wall mounted grab bar

ابعاد 30*6*8 سانتی‌متر جنس فلز , پلاستیکی سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر، استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش از جنس پلاستیک فشرده وزن 800 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی مدل MC3210-30 MC3210-30wall mounted grab bar
ابعاد 30*6*8 سانتی‌متر
جنس فلز , پلاستیکی
سایر توضیحات – جنس محور جهت استحکام بیشتر، استیل و پوشش بیرونی به جهت زیبایی و عدم لغزش از جنس پلاستیک فشرده
وزن 800 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی کد Argo7505 –

ابعاد 67*7*8 سانتی‌متر جنس فلز , پلاستیکی سایر توضیحات پیچ و رولپلاک برای نصب در بسته بندی موجود است. وزن 600 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی کد Argo7505 –
ابعاد 67*7*8 سانتی‌متر
جنس فلز , پلاستیکی
سایر توضیحات پیچ و رولپلاک برای نصب در بسته بندی موجود است.
وزن 600 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی کد Argo7501 –

ابعاد 37*7*8 سانتی‌متر جنس فلز , پلاستیکی سایر توضیحات پیچ و رولپلاک نصب در داخل بسته بندی موجود می باشد. وزن 400 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی کد Argo7501 –
ابعاد 37*7*8 سانتی‌متر
جنس فلز , پلاستیکی
سایر توضیحات پیچ و رولپلاک نصب در داخل بسته بندی موجود می باشد.
وزن 400 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره کمکی کد Argo7502w –

ابعاد 47*7*8 سانتی‌متر جنس فلز , پلاستیکی سایر توضیحات 6 عدد پیچ و رولپلاک در بسته بندی برای نصب موجود می باشد. وزن 500 گرم Total Page Visits: 32022 – Today Page Visits: 1

دستگیره کمکی کد Argo7502w –
ابعاد 47*7*8 سانتی‌متر
جنس فلز , پلاستیکی
سایر توضیحات 6 عدد پیچ و رولپلاک در بسته بندی برای نصب موجود می باشد.
وزن 500 گرم

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
چارچوب دستگیره دار توالت فرنگی سالمندان TSF

بازنگری سریع
کمک به نشستن و بلند شدن علی الخصوص برای سالمندانقابل قرارگیری بر روی انواع توالت فرنگیجایگزین اقتصادی دستگیره های تاشوجزئیات بیشتر در ادامه ی صفحه

چارچوب دستگیره دار توالت فرنگی سالمندان TSF

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
چارچوب کمکی توالت فرنگی برای کمک به نشستن و برخاستن سالمندان در هنگام استفاده از توالت فرنگی بسیار مناسب است و میتواند جایگزین اقتصادی دستگیره های تاشوی کنار توالت فرنگی باشد. این وسیله از استحکام مناسبی برخوردار است و رنگ سفید آن موجب میشود که ظاهر فضای استفاده شده زیبا بماند.
ویژگی ها:
کمک به نشستن و بلند شدن علی الخصوص برای سالمندان
سبک و محکم
بدون نیاز به نصب
دارای پایه های ضد لغزش و سر خوردن
قابل قرارگیری بر روی انواع توالت فرنگی
دارای پوشش الکترواستاتیک سفید
جایگزین اقتصادی دستگیره های تاشو
عرض: 58 سانتی متر
ارتفاع: 70 تا 75 سانتی متر (قابل تنظیم)
طول: 48 سانتی متر
کشور مبدأ: ایران

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره ایمنی استیل بیمارستانی TSF

بازنگری سریع
قطر: 32 میلی متر (تفاوت با مدل خانگی)قابل انتخاب در 4 اندازه: 30، 45، 60 و 90 سانتی مترقابل انتخاب در سه مدل: مستقیم (بدون زاویه معمولی)، V شکل (زاویه 120 درجه) و L شکل (زاویه 90 درجه)قابل نصب در سرویس بهداشتی، حمام و راهروهاجزئیات بیشتر در ادامه ی صفحه

دستگیره ایمنی استیل بیمارستانی TSF

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
یکی از مشکلات رایج در میان سالمندان، معلولان، بیماران و زنان باردار، آسیب هایی است که بر اثر زمین خوردن در هنگام نشستن و برخاستن به وجود می آید.
دستگیره کمکی TSF جهت برطرف کردن همین مشکلات و آسیب ها طراحی شده است. این دستگیره ایمنی در چهار سایز و سه مدل زاویه دار و بدون زاویه طراحی شده است که قابل نصب بر روی دیوار در سرویس بهداشتی، حمام و راهروها است و به این طریق، در هنگام نشستن، برخاستن یا ایستادن میتواند به فرد کمک کند.
ویژگی ها:
قطر: 32 میلی متر (تفاوت با مدل خانگی)
جنس: استیل ضدزنگ
قابل انتخاب در 4 اندازه: 30، 45، 60 و 90 سانتی متر
قابل انتخاب در سه مدل: مستقیم (بدون زاویه معمولی)، V شکل (زاویه 120 درجه) و L شکل (زاویه 90 درجه)
قابل نصب در سرویس بهداشتی، حمام و راهروها
دارای هندریل های کمکی برای مناسب سازی منازل، بیممارستان ها و مراکز عمومی
کاهش ریسک خطرات ناشی از افتادن بیماران، سالمندان و زنان باردار
آنتی باکتریال
غیرقابل اشتعال
قابل استریل مجدد
صددرصد قابل بازیافت و بازشگت به طبیعت
ایجاد اتکا و کمک به شخص  در هنگام نشستن و برخاستن
ایجاد حس استقلال و اعتماد به نفس بیشتر
مطابق با اسانداردهای بهزیستی ایران و ADA آمریکا
کشور مبدأ: ایران

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره ایمنی تاشو TSF

بازنگری سریع
قطر: 32 میلی مترطول: 75 سانتی متردارای نگهدارنده دستمال کاغذیمناسب برای استفاده بیمارستانی یا خانگیجزئیات بیشتر در ادامه ی صفحه

دستگیره ایمنی تاشو TSF

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
دستگیره کمکی تاشو استیل TSF از استیل ضدزنگ ساخته شده است و در هنگام نشستن و برخاستن بر روی توالت فرنگی، میتواند برای فرد سالمند، ناتوان یا… بسیار یاری دهنده باشد. این دستگیره های ایمنی از زمین خوردن افراد سالمند جلوگیری میکند و برای جلوگیری از مشکلات ناشی از زمین خوردن که در افراد سالخورده بسیار شایع است، ضروری به نظر میرسند. این دستگیره 75 سانتی متر طول دارد و دارای نگهدارنده دستمال کاغذی نیز هست. از این دستگیره ایمنی میتوان هم در منزل و هم بیمارستان استفاده کرد.
ویژگی ها:
قطر: 32 میلی متر
جنس: استیل ضدزنگ
طول: 75 سانتی متر
دارای نگهدارنده دستمال کاغذی
قابلیت جابجایی نگهدارنده دستمال کاغذی
مناسب برای استفاده بیمارستانی یا خانگی
غیرقابل اشتعال
قابل استریل مجدد
آنتی باکتریال
مطابق با استاندارهای ADA آمریکا و بهزیستی ایران
کشور مبدأ: ایران

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
دستگیره ایمنی استیل خانگی TSF

بازنگری سریع
قطر: 25 میلی متر (تفاوت با مدل بیمارستانی)جنس: استیل ضدزنگقابل انتخاب در 4 سایز: 30، 45، 60 و 90 سانتی مترقابل انتخاب در سه مدل: مستقیم (معمولی بدون زاویه)، L شکل (90 درجه) و V شکل (120 درجه)جزئیات بیشتر در ادامه ی صفحه

دستگیره ایمنی استیل خانگی TSF

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
دستگیره ایمنی خانگی TSF با مدل بیمارستانی در میزان قطر تفاوت دارد. این دستگیره های کمکی از استیل ضدزنگ ساخته شده است و در 4 سایز و سه نوع مستقیم، V شکل و L شکل قابل انتخاب هستند. این دستگیره ها میتوانند در سرویس بهداشتی، حمام، راهروها و…  نصب شوند و هنگام نشستن، برخاستن یا ایستادن، به افراد سالخورده یا ناتوان کمک کنند.
ویژگی ها:
قطر: 25 میلی متر (تفاوت با مدل بیمارستانی)
جنس: استیل ضدزنگ
قابل انتخاب در 4 سایز: 30، 45، 60 و 90 سانتی متر
قابل انتخاب در سه مدل: مستقیم (معمولی بدون زاویه)، L شکل (90 درجه) و V شکل (120 درجه)
آنتی باکتریال
غیرقابل اشتعال
قابل استریل مجدد
مناسبب برای استفاده در سروس بهداشتی، حمام، راهرو و…
کشور مبدأ: ایران

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1
کیف گوشی پزشکی لیتمن

بازنگری سریع
کیف گوشی پزشکی لیتمن دارای فضای مخصوص کمکی داخل کیف برای قرارگیری دفترچه یادداشت و قلم،دارای دستگیره مخصوص در بیرون کیف…..” این کیف، برای نگهداری تمامی گوشی های پزشکی بغیر از گوشی های مدل کاردیولوژی از برندهای مختلف لیتمن، MDF، ولش آلن، ریشتر، هاین و… مناسب است”

کیف گوشی پزشکی لیتمن

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد کیف گوشی پزشکی لیتمن:
کیف مخصوص گوشی های پزشکی لیتمن قابل استفاده برای انواع گوشیهای لیتمن کلاس II و III  مناسب نگهداری و حمل گوشی پزشکی و ایده ای خوب برای هدیه. ” این کیف، برای نگهداری تمامی گوشی های پزشکی از برندهای مختلف لیتمن، MDF، ولش آلن و…، بغیر از گوشی های مدل کاردیولوژی مناسب است”
ویژگیها:
دارای فضای مخصوص کمکی داخل کیف برای قرارگیری دفترچه یادداشت و قلم
محکم و مقاوم
دارای دستگیره مخصوص در بیرون کیف
بافت نرم
ابعاد: طول۲۹ * عرض ۱۶ * ضخامت ۳سانت
وزن بسیار سبک: ۱۲۰گرم
نوع پارچه:بلیزر رنگ مشکی
دارای زیپ مخفی
ممهور به مهر چاپ شده کمپانی لیتمن
تعبیه محل مناسب برای تکست بوک و خودکار ودفترچه و…
دارا بودن فضای اضافی برای گذاشتن سایر تجهیزات تشخیصی مثل ترمومتر و…
ضخامت بالای کیف و قوام بسیار بالا درعین سبکی،که نقش ضربه گیری بسیار بالایی را ایفا میکند
کشور مبدا: ایران
” این کیف، برای نگهداری تمامی گوشی های پزشکی از برندهای مختلف لیتمن، MDF، ولش آلن و…، بغیر از گوشی های مدل کاردیولوژی مناسب است”
ویدیوی محصول

Total Page Visits: 32022 - Today Page Visits: 1

خرید دستگیره کمکی از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید دستگیره کمکی به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های دستگیره کمکی با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه دستگیره کمکی در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده دستگیره کمکی با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام دستگیره کمکی در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست دستگیره کمکی یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام دستگیره کمکی با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا دستگیره کمکی قیمت ندارد.

علت این است که قیمت دستگیره کمکی با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است دستگیره کمکی در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت دستگیره کمکی ثبت نمایید.

استعلام دستگیره کمکی در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات دستگیره کمکی .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه دستگیره کمکی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش دستگیره کمکی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای دستگیره کمکی و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با دستگیره کمکی یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا دستگیره کمکی را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر دستگیره کمکی کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید دستگیره کمکی جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

دستگیره کمکی قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی دستگیره کمکی را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi