ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع تروکار


ترالی الکتروکاردیوگرافی   مدل  تمام استیل

متریال از فولاد ضد زنگ (استنلس استیل 304)دارای شانه نگهدارنده سیم های دستگاهجهت نگهداری و حمل دستگاه الکتروکاردیوگرافی در مراکز درمانیدارای 4 چرخ بیمارستانی(2 عدد ترمزدار)قطر چرخ 100 میلی مترچرخ کمد بدنه پلی آمید تقویت شدهچرخ کمد از متریال ایتالیاییدارای چرخ با قابلیت شستشوتحمل وزن چرخ ها تا 320 کیلوگرمارتفاع 85 طول 42 و عرض 42 سانتی متر

ترالی الکتروکاردیوگرافی مدل تمام استیل

متریال از فولاد ضد زنگ (استنلس استیل 304)دارای شانه نگهدارنده سیم های دستگاهجهت نگهداری و حمل دستگاه الکتروکاردیوگرافی در مراکز درمانیدارای 4 چرخ بیمارستانی(2 عدد ترمزدار)قطر چرخ 100 میلی مترچرخ کمد بدنه پلی آمید تقویت شدهچرخ کمد از متریال ایتالیاییدارای چرخ با قابلیت شستشوتحمل وزن چرخ ها تا 320 کیلوگرمارتفاع 85 طول 42 و عرض 42 سانتی متر

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار   مدل  یونیورسال

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار مدل یونیورسال
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار نلسون   مدل  7.5 | 9.5 | 11 میلی متری

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار نلسون مدل 7.5 | 9.5 | 11 میلی متری
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار یونیورسال 4 تیکه

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار یونیورسال 4 تیکه
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار نلسون 21 سانتی متر / 12,5 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار نلسون 21 سانتی متر / 12,5 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار نلسون 21 سانتی متر / 7,5 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار نلسون 21 سانتی متر / 7,5 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار نلسون 21 سانتی متر / 9,5 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار نلسون 21 سانتی متر / 9,5 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار یونیورسال 3 تیکه

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار یونیورسال 3 تیکه
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار لندو 16 سانتی متر / 2 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار لندو 16 سانتی متر / 2 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار لیشویتز 1,8 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار لیشویتز 1,8 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار لیشویتز 11 سانتی متر / 1,6 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار لیشویتز 11 سانتی متر / 1,6 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار نلسون 21 سانتی متر / 11 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار نلسون 21 سانتی متر / 11 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 3 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 3 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار کمپبل 16 سانتی متر / 6 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار کمپبل 16 سانتی متر / 6 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار کمپبل 16 سانتی متر / 8 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار کمپبل 16 سانتی متر / 8 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,8 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,8 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 2 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 2 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 2,2 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 2,2 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 2,5 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 2,5 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,4 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,4 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,5 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,5 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,6 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,6 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,7 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,7 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 0,8 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 0,8 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 0,9 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 0,9 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,2 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 1,2 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 2,2 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 2,2 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 2,5 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 2,5 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 3 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 3 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 0,6 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 80 میلی متر / 0,6 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,6 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,6 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,7 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,7 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,8 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,8 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 2 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 2 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,2 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,2 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,4 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,4 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,5 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 1,5 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 2,5 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 2,5 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 3 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 3 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 0,6 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 0,6 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 0,8 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 0,8 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 0,9 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 70 میلی متر / 0,9 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,4 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,4 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,5 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,5 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,6 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,6 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,7 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,7 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,8 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 1,8 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 2 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 2 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 2,2 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 60 میلی متر / 2,2 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تروکار سیمی کیرشنر تروکار 160 میلی متر / 0,9 میلی متر

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تروکار سیمی کیرشنر تروکار 160 میلی متر / 0,9 میلی متر
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23

خرید تروکار از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید تروکار به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های تروکار با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه تروکار در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده تروکار با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام تروکار در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست تروکار یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام تروکار با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا تروکار قیمت ندارد.

علت این است که قیمت تروکار با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است تروکار در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت تروکار ثبت نمایید.

استعلام تروکار در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات تروکار .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه تروکار و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش تروکار و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای تروکار و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با تروکار یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا تروکار را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر تروکار کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید تروکار جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

تروکار قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی تروکار را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi