ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع تخت جراحی


تخت جراحی پوست و کاشت مو و لیزر  مدل 4 شکن برقی

قابلیت کنترل الکتریکی 12 ولت با ریموت کنترل
دارای زیر صورتی و جای رول بهداشتی
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر و تنظیم پشتی تا 90 درجه
دارای  سیستم 4 شکن و زیر پایی متحرک
تخت پوست و زیبایی فول اتوماتیک که دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولت DC لیانک دانمارک

تخت جراحی پوست و کاشت مو و لیزر مدل 4 شکن برقی

قابلیت کنترل الکتریکی 12 ولت با ریموت کنترل
دارای زیر صورتی و جای رول بهداشتی
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر و تنظیم پشتی تا 90 درجه
دارای  سیستم 4 شکن و زیر پایی متحرک
تخت پوست و زیبایی فول اتوماتیک که دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولت DC لیانک دانمارک

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست ، مو و چشم پزشکی  مدل GP2

Total Page Visits: 32019 – Today Page Visits: 23

تخت جراحی پوست ، مو و چشم پزشکی مدل GP2
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست ، کاشت مو و لیزر  مدل 4 شکن برقی GP3

تخت های کاشت مو فول اتوماتیک دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولت دانمارکدارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل 
دارای چرخ های ترمز دار خارجی و سیستم 4 شکن
دارای تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر و تنظیم پشتی تا 90 درجه
قابلیت نصب رول بهداشتی ، نصب زیر سری متحرک ، چراغ جراحی ، پایه مانیتور و سینی جراحی
قابلیت نصب پایه لیتیومی جهت لیزر موهای زائد در تخت لیزر و نصب زیر گردنی و زیر صورتی کاشت مو در تخت کاشت موقابلیت نصب پدال پایی و نصب UPS یا باطری Back up 
رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری

تخت جراحی پوست ، کاشت مو و لیزر مدل 4 شکن برقی GP3

تخت های کاشت مو فول اتوماتیک دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولت دانمارکدارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل 
دارای چرخ های ترمز دار خارجی و سیستم 4 شکن
دارای تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر و تنظیم پشتی تا 90 درجه
قابلیت نصب رول بهداشتی ، نصب زیر سری متحرک ، چراغ جراحی ، پایه مانیتور و سینی جراحی
قابلیت نصب پایه لیتیومی جهت لیزر موهای زائد در تخت لیزر و نصب زیر گردنی و زیر صورتی کاشت مو در تخت کاشت موقابلیت نصب پدال پایی و نصب UPS یا باطری Back up 
رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست و کاشت مو  مدل 3 شکن برقی

قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه و تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
تخت پوست و زیبایی فول اتوماتیک دارای سیستم برقی 24 ولت
کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
قابلیت کنترل دستی یا پایی به صورت 3 شکن
الکتروموتور دارای 2 الکترو موتور ایرانی
دارای چرخ ها ی ترمز دار (خارجی)
قابلیت نصب پایه سرم و نصب جای رول بهداشتی
قابلیت نصب زیرگردنی و جای صورت برای تخت کاشت مو
قابلیت نصب چراغ جراحی و سینی ابزار جراحی 
دارای پدال پایی و پایه مانیتور
دارای زیر گردنی متحرک

تخت جراحی پوست و کاشت مو مدل 3 شکن برقی

قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه و تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
تخت پوست و زیبایی فول اتوماتیک دارای سیستم برقی 24 ولت
کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
قابلیت کنترل دستی یا پایی به صورت 3 شکن
الکتروموتور دارای 2 الکترو موتور ایرانی
دارای چرخ ها ی ترمز دار (خارجی)
قابلیت نصب پایه سرم و نصب جای رول بهداشتی
قابلیت نصب زیرگردنی و جای صورت برای تخت کاشت مو
قابلیت نصب چراغ جراحی و سینی ابزار جراحی 
دارای پدال پایی و پایه مانیتور
دارای زیر گردنی متحرک

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست و مو  مدل سه شکن الکتریکی 2 موتوره

فول اتوماتدارای 2 موتور 24 ولت تایوانیتنظیم ارتفاع 85 سانتی متر – تنظیم پشتی 90 درجهزیر سری متحرکجنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیککاور دستگاه ABSدارای دسته های متحرک و قابل برداشتن

تخت جراحی پوست و مو مدل سه شکن الکتریکی 2 موتوره

فول اتوماتدارای 2 موتور 24 ولت تایوانیتنظیم ارتفاع 85 سانتی متر – تنظیم پشتی 90 درجهزیر سری متحرکجنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیککاور دستگاه ABSدارای دسته های متحرک و قابل برداشتن

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست و مو  مدل چهار شکن الکتریکی 3 موتوره

دارای 3 موتور 24 ولت DC تایوانی  تنظیم ارتفاع 95 سانتی متر – تنظیم پشتی 90 درجه  دارای زیر صورتی – دسته های متحرک و قابل برداشتن  سیستم 4 شکن و دارای ترندلن برگ جنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیک کاور دستگاه تماما ABS  دارای رول بهداشتی – پدال پاییقابلیت نصب چرخ 

تخت جراحی پوست و مو مدل چهار شکن الکتریکی 3 موتوره

دارای 3 موتور 24 ولت DC تایوانی  تنظیم ارتفاع 95 سانتی متر – تنظیم پشتی 90 درجه  دارای زیر صورتی – دسته های متحرک و قابل برداشتن  سیستم 4 شکن و دارای ترندلن برگ جنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیک کاور دستگاه تماما ABS  دارای رول بهداشتی – پدال پاییقابلیت نصب چرخ 

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست و مو  مدل چهار شکن الکتریکی 4 موتوره

 تخت فول اتوماتیک و دارای 4 موتور 24 ولت DC تایوانی
دارای پایه سرم و پدال پایی  و رول بهداشتی
قابلیت نصب چرخ و نصب چراغ  
تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر و تنظیم پشتی 90 درجه 
دارای زیر صورتی برای راحتی صورت بیمار
دسته های متحرک و قابل تنظیم و برداشتن 
 سیستم 4 شکن و دارای ترندلن برگ – جنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیک –
کاور دستگاه تماماABS
قابلیت تبدیل به صندلی قابلیت ترندلنبرگ
قابلیت تنظیم پشتی -قابلیت تنظیم زیر پایی- قابلیت تنظیم زیر دستی -قابلیت تنظیم زیر سری 
دارای ریموت کنترل تمام اتوماتیک قابل شستشو 
دارای چرخ های ترمزدار قابلیت تبدیل به صندلی قابلیت ترندلنبرگ

تخت جراحی پوست و مو مدل چهار شکن الکتریکی 4 موتوره

 تخت فول اتوماتیک و دارای 4 موتور 24 ولت DC تایوانی
دارای پایه سرم و پدال پایی  و رول بهداشتی
قابلیت نصب چرخ و نصب چراغ  
تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر و تنظیم پشتی 90 درجه 
دارای زیر صورتی برای راحتی صورت بیمار
دسته های متحرک و قابل تنظیم و برداشتن 
 سیستم 4 شکن و دارای ترندلن برگ – جنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیک –
کاور دستگاه تماماABS
قابلیت تبدیل به صندلی قابلیت ترندلنبرگ
قابلیت تنظیم پشتی -قابلیت تنظیم زیر پایی- قابلیت تنظیم زیر دستی -قابلیت تنظیم زیر سری 
دارای ریموت کنترل تمام اتوماتیک قابل شستشو 
دارای چرخ های ترمزدار قابلیت تبدیل به صندلی قابلیت ترندلنبرگ

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست و مو و چشم پزشکی  مدل چهار شکن الکتریکی 3 موتوره

دارای 3 موتور 24 ولت DC تایوانیتنظیم ارتفاع 95 سانتی متر – تنظیم پشتی 90 درجهدارای زیر صورتی – دسته های متحرک و قابل برداشتنسیستم 4 شکن و دارای ترندلن برگجنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیککاور دستگاه تماما ABS دارای رول بهداشتی – پدال پاییقابلیت نصب چرخ

تخت جراحی پوست و مو و چشم پزشکی مدل چهار شکن الکتریکی 3 موتوره

دارای 3 موتور 24 ولت DC تایوانیتنظیم ارتفاع 95 سانتی متر – تنظیم پشتی 90 درجهدارای زیر صورتی – دسته های متحرک و قابل برداشتنسیستم 4 شکن و دارای ترندلن برگجنس بدنه فلز با رنگ الکترواستاتیککاور دستگاه تماما ABS دارای رول بهداشتی – پدال پاییقابلیت نصب چرخ

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی دام (دامپزشکی )  مدل D1

تخت دامپزشکی فوق فول اتوماتیک می باشد.
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
دارای قلاب نگه دارنده جهت ثبات دام
تخت های دام فوق دارای چرخ های ترمز دار خارجی می باشد
رویه تخت دامپزشکی تمام استیل
دارای یک الکتروموتور (24 ولت DC لیانک دانمارک)
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
دارای مجرای تخلیه مایعات
قابلیت نصب ریموت دستی 
ابعاد محصول به سفارش مشتری می باشد

تخت جراحی دام (دامپزشکی ) مدل D1

تخت دامپزشکی فوق فول اتوماتیک می باشد.
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
دارای قلاب نگه دارنده جهت ثبات دام
تخت های دام فوق دارای چرخ های ترمز دار خارجی می باشد
رویه تخت دامپزشکی تمام استیل
دارای یک الکتروموتور (24 ولت DC لیانک دانمارک)
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
دارای مجرای تخلیه مایعات
قابلیت نصب ریموت دستی 
ابعاد محصول به سفارش مشتری می باشد

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی دام(دامپزشکی) اسپیشیال  مدل D4

این تخت فول اتومات می باشد
 قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
 دارای چرخ های ترمزدار خارجی
 رویه تمام استیل
 دارای یک الکتروموتور 24 ولت) DC لیناک دانمارک)
 قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
 دارای نصب UPS  یا باطری Back up
دارای ریموت دستی
قابلیت شستشو بعد از عمل

تخت جراحی دام(دامپزشکی) اسپیشیال مدل D4

این تخت فول اتومات می باشد
 قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
 دارای چرخ های ترمزدار خارجی
 رویه تمام استیل
 دارای یک الکتروموتور 24 ولت) DC لیناک دانمارک)
 قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
 دارای نصب UPS  یا باطری Back up
دارای ریموت دستی
قابلیت شستشو بعد از عمل

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی دام (دامپزشکی)  مدل D2

این تخت فول اتومات می باشد
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
دارای رویه تمام استیل
دارای یک الکتروموتور 24 ولت (DC لیناک دانمارک)
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
دارای ریموت دستی

تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D2

این تخت فول اتومات می باشد
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
دارای رویه تمام استیل
دارای یک الکتروموتور 24 ولت (DC لیناک دانمارک)
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
دارای ریموت دستی

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی دام(دامپزشکی)  مدل D3

این تخت ها تمام استیل هستند
این تخت فول اتومات می باشد
دارای سینک استیل
قابلیت تنظیم ارتفاع 60 تا 100 سانتی متر
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
دارای یک الکتروموتور ستونی 24 ولت  DC (لیانک دانمارک)
دارای دو شیر جهت شستشو

تخت جراحی دام(دامپزشکی) مدل D3

این تخت ها تمام استیل هستند
این تخت فول اتومات می باشد
دارای سینک استیل
قابلیت تنظیم ارتفاع 60 تا 100 سانتی متر
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
دارای یک الکتروموتور ستونی 24 ولت  DC (لیانک دانمارک)
دارای دو شیر جهت شستشو

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی زنان زایمان  مدل LDR

تخت بستری زنان فوق فول اتوماتیک می باشد.
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 90 سانتی متر
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت  با ریموت کنترل یا پدال پایی
قابلیت تنظیم پشتی تا 60 درجه
دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولتDC  (لیانک دانمارک)
درجه حفاظت در برابر آب IP66
دارای چرخ های قفل دار سایز 125 
دارای لگن استیل و قابلیت شستشو
تحمل وزن تا 175 کیلو گرم
قابلیت نصب (پایه سرم ، باتری اضطراری،رول بهداشتی و…)
 

تخت جراحی زنان زایمان مدل LDR

تخت بستری زنان فوق فول اتوماتیک می باشد.
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 90 سانتی متر
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت  با ریموت کنترل یا پدال پایی
قابلیت تنظیم پشتی تا 60 درجه
دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولتDC  (لیانک دانمارک)
درجه حفاظت در برابر آب IP66
دارای چرخ های قفل دار سایز 125 
دارای لگن استیل و قابلیت شستشو
تحمل وزن تا 175 کیلو گرم
قابلیت نصب (پایه سرم ، باتری اضطراری،رول بهداشتی و…)
 

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی  مدل  Diamond

دارای 4 شکن ،الکتروهیدرولیکی،با تشک آنتی استاتیک

تخت جراحی مدل Diamond

دارای 4 شکن ،الکتروهیدرولیکی،با تشک آنتی استاتیک

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدلGP3 فول اتومات کنترل تمام الکترونیکی زیر پایی متحرک قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو و… تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 […]

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدلGP3 فول اتومات کنترل تمام الکترونیکی زیر پایی متحرک قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو و… تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP3 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 ولت الکتروموتور :دارای 3 لکتروموتور(لیناک دانمارک) چرخ ها :ترمز دار (خارجی) رنگ :انتخابی ابعاد تشک :انتخابی قابلیت نصب :پایه سرم , چراغ جراحی , رول و …ویژگی محصول قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل CP3

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدلCP3 فول اتومات کنترل تمام الکترونیکی زیر پایی متحرک قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو و… تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل CP3 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 […]

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل CP3

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدلCP3 فول اتومات کنترل تمام الکترونیکی زیر پایی متحرک قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو و… تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل CP3 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 ولت قابلیت کنترل :دستی یا پایی الکتروموتور :دارای 3 لکتروموتور(لیناک دانمارک) چرخ ها :ترمز دار (خارجی) رنگ :انتخابی ابعاد تشک :انتخابی قابلیت نصب :پایه سرم , چراغ جراحی , رول و …ویژگی محصول قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP2

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدلGP2 فول اتومات کنترل تمام الکترونیکی زیر پایی متحرک قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو و… تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP2 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 […]

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP2

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدلGP2 فول اتومات کنترل تمام الکترونیکی زیر پایی متحرک قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو و… تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP2 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 ولت الکتروموتور :دارای 3 لکتروموتور(لیناک دانمارک) چرخ ها :ترمز دار (خارجی) رنگ :انتخابی ابعاد تشک :انتخابی قابلیت نصب :پایه سرم , چراغ جراحی , رول و …ویژگی محصول  قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP2.N

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدلGP2.N فول اتومات کنترل تمام الکترونیکی زیر پایی متحرک قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو و… تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP2.N قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 […]

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP2.N

تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدلGP2.N فول اتومات کنترل تمام الکترونیکی زیر پایی متحرک قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو و… تخت جراحی پوست مو و چشم و لیزر مدل GP2.N قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 ولت الکتروموتور :دارای 3 لکتروموتور(لیناک دانمارک) چرخ ها :ترمز دار (خارجی) رنگ :انتخابی ابعاد تشک :انتخابی قابلیت نصب :پایه سرم , چراغ جراحی , رول و …ویژگی محصول  قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
 تخت فیزیوتراپی و توانبخشی, تخت ایستاده توانبخشی, تخت جراحی لیپوساکشن, تخت ایستاده الکترو فیزیولوژی و جراحی لیپوساکشن مدل 3 شکن الکتریکی

تخت ایستاده توانبخشی فوق فول اتوماتیک می باشد دارای سیستم 3 شکن برقی قابلیت تنظیم زاویه 0 تا 90 درجه قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه  قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر این تخت ها قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل دارند دارای 3 الکتروموتور 24 ولت  DC(لیانک دانمارک ) در مدل […]

 تخت فیزیوتراپی و توانبخشی, تخت ایستاده توانبخشی, تخت جراحی لیپوساکشن, تخت ایستاده الکترو فیزیولوژی و جراحی لیپوساکشن مدل 3 شکن الکتریکی
 • تخت ایستاده توانبخشی فوق فول اتوماتیک می باشد
 • دارای سیستم 3 شکن برقی
 • قابلیت تنظیم زاویه 0 تا 90 درجه
 • قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه
 •  قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
 • این تخت ها قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل دارند
 • دارای 3 الکتروموتور 24 ولت  DC(لیانک دانمارک )
 • در مدل های تک موتوره ، دو موتوره و سه موتوره
 • قابلیت نصب (پایه سرم ، پایه مانیتور، چراغ جراحی و…)
Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت ایستاده الکترو فیزیولوژی و جراحی لیپوساکشن  مدل 3 شکن الکتریکی

تخت ایستاده توانبخشی فوق فول اتوماتیک می باشد
دارای سیستم 3 شکن برقی
قابلیت تنظیم زاویه 0 تا 90 درجه 
قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه
 قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
این تخت ها قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل دارند
دارای 3 الکتروموتور 24 ولت  DC(لیانک دانمارک )
در مدل های تک موتوره ، دو موتوره و سه موتوره 
قابلیت نصب (پایه سرم ، پایه مانیتور، چراغ جراحی و…)

تخت ایستاده الکترو فیزیولوژی و جراحی لیپوساکشن مدل 3 شکن الکتریکی

تخت ایستاده توانبخشی فوق فول اتوماتیک می باشد
دارای سیستم 3 شکن برقی
قابلیت تنظیم زاویه 0 تا 90 درجه 
قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه
 قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
این تخت ها قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل دارند
دارای 3 الکتروموتور 24 ولت  DC(لیانک دانمارک )
در مدل های تک موتوره ، دو موتوره و سه موتوره 
قابلیت نصب (پایه سرم ، پایه مانیتور، چراغ جراحی و…)

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت کاشت مو و جراحی چهار موتوره کد D2

برچسب: تخت آرایشگاهی, تخت زیبایی, تخت کاشت مو, کاشت مو

تخت کاشت مو و جراحی چهار موتوره کد D2

0/5 0/5

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت کاشت مو و جراحی دو موتوره D3

برچسب: تخت زیبایی, تخت کاشت مو, صندلی آرایشگاهی, صندلی کاشت مو

تخت کاشت مو و جراحی دو موتوره D3

تخت کاشت مو و جراحی دو موتوره D3رویه فومدر رنگهای مختلفرنگ الکترواستاتیکقابلیت تنظیم ارتفاعقابلیت بالا و پایین شدن زیر پا و کمر با ریموتموتور ۲۴ ولتدارای دوسال گارانتی 0/5 0/5

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت دیالیز،شیمی تراپی و نمونه گیری  مدل 4 شکن SK3

این تخت فول اتومات می باشد
دارای زیر پایی متحرک هستند
دارای سیستم 4 شکن الکتریکی
دارای چرخ های ترمز دار خارجی
قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه 
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
کنترل الکترونیکی 12 ولت با پدال پایی 
دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولت  DC (لیانک دانمارک)
قابلیت نصب (پایه مانیتور جراحی ، پایه سرم ، چراغ جراحی ، جای رول بهداشتی ، پدال پایی و …)
 

تخت دیالیز،شیمی تراپی و نمونه گیری مدل 4 شکن SK3

این تخت فول اتومات می باشد
دارای زیر پایی متحرک هستند
دارای سیستم 4 شکن الکتریکی
دارای چرخ های ترمز دار خارجی
قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه 
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
کنترل الکترونیکی 12 ولت با پدال پایی 
دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولت  DC (لیانک دانمارک)
قابلیت نصب (پایه مانیتور جراحی ، پایه سرم ، چراغ جراحی ، جای رول بهداشتی ، پدال پایی و …)
 

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت پوست و مو و لیزر و ماساژ و سونوگرافی  مدل GP1

قابلیت تنظیم پشتی ثابت
قابلیت تنظیم ارتفاع تخت پوست تا 95 سانتی متر
سیستم برقی تخت 24 ولت
کنترل الکترونیکی تخت 12 ولت
دارای 1 الکتروموتور و چرخ های تخت ترمز دار (خارجی)
رنگ و ابعاد تشک انتخابی می باشد
قابلیت نصب ( پایه سرم , چراغ جراحی , رول و …)

تخت پوست و مو و لیزر و ماساژ و سونوگرافی مدل GP1

قابلیت تنظیم پشتی ثابت
قابلیت تنظیم ارتفاع تخت پوست تا 95 سانتی متر
سیستم برقی تخت 24 ولت
کنترل الکترونیکی تخت 12 ولت
دارای 1 الکتروموتور و چرخ های تخت ترمز دار (خارجی)
رنگ و ابعاد تشک انتخابی می باشد
قابلیت نصب ( پایه سرم , چراغ جراحی , رول و …)

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت زیبایی پوست و کاشت مو و لیزر  مدل 4 شکن الکتریکی GP3.N

تخت های زیبایی پوست فول اتومات و دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولت  DC(لیناک دانمارک)دارای زیر پایی متحرک وچرخ ها ترمز دار خارجی
قابلیت نصب پایه مانیتور و نصب چراغ جراحی
قابلیت نصب سینی ابزار جراحی و نصب پدال پایی
تخت زیبایی کاشت مو با قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل 
قابلیت نصب پایه سرم و نصب جای رول بهداشتی
قابلیت نصب UPS یا باتری Back up و نصب زیر سری متحرک 
قابلیت نصب زیر گردنی و زیر صورتی کاشت مو و نصب پایه لیتیومی جهت تخت لیزر

تخت زیبایی پوست و کاشت مو و لیزر مدل 4 شکن الکتریکی GP3.N

تخت های زیبایی پوست فول اتومات و دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولت  DC(لیناک دانمارک)دارای زیر پایی متحرک وچرخ ها ترمز دار خارجی
قابلیت نصب پایه مانیتور و نصب چراغ جراحی
قابلیت نصب سینی ابزار جراحی و نصب پدال پایی
تخت زیبایی کاشت مو با قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل 
قابلیت نصب پایه سرم و نصب جای رول بهداشتی
قابلیت نصب UPS یا باتری Back up و نصب زیر سری متحرک 
قابلیت نصب زیر گردنی و زیر صورتی کاشت مو و نصب پایه لیتیومی جهت تخت لیزر

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت پوست و زیبایی  مدل الکتریکی

تخت جراحی پوست و کاشت مو
دارای موتور ۲۴ ولت
قابل استفاده در کلینیک های کاشت مو
طول تخت 170 سانتی متر
پشت تخت و نشیمن 70 سانتی متر

تخت پوست و زیبایی مدل الکتریکی

تخت جراحی پوست و کاشت مو
دارای موتور ۲۴ ولت
قابل استفاده در کلینیک های کاشت مو
طول تخت 170 سانتی متر
پشت تخت و نشیمن 70 سانتی متر

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت ژنیکولوژی  مدل GM2

تخت فوق فول اتومات هستند
دارای جای رول بهداشتی و یک نوع پایه ژنیکولوژی
دارای دو الکتروموتور 24 ولت DC (لیانک دانمارک)
دارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
 قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه 
این تخت ها دارای چرخ های ترمز دار خارجی هستند
قابلیت نصب پدال پایی ، نصب چراغ جراحی و …

تخت ژنیکولوژی مدل GM2

تخت فوق فول اتومات هستند
دارای جای رول بهداشتی و یک نوع پایه ژنیکولوژی
دارای دو الکتروموتور 24 ولت DC (لیانک دانمارک)
دارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر
 قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه 
این تخت ها دارای چرخ های ترمز دار خارجی هستند
قابلیت نصب پدال پایی ، نصب چراغ جراحی و …

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت زنان  مدل برقی GM2.N

تخت ژنیکولوژی فول اتوماتیک می باشددارای جای رول بهداشتی و یک نوع پایه ژنیکولوژیدارای دو الکتروموتور 24 ولت DC (لیانک دانمارک)دارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترلتخت زنان دارای قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه تخت معاینه دارای چرخ های ترمز دار خارجیقابلیت نصب پدال پایی ، نصب چراغ جراحی و …

تخت زنان مدل برقی GM2.N

تخت ژنیکولوژی فول اتوماتیک می باشددارای جای رول بهداشتی و یک نوع پایه ژنیکولوژیدارای دو الکتروموتور 24 ولت DC (لیانک دانمارک)دارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترلتخت زنان دارای قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتی متر قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه تخت معاینه دارای چرخ های ترمز دار خارجیقابلیت نصب پدال پایی ، نصب چراغ جراحی و …

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت زنان  مدل الکتریکی GM1

دارای یک دستگاه الکتروموتور 24 ولت (لیانک دانمارک)
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 90 سانتی متر به صورت ترندلن برگ
کنترل الکرونیکی 12 ولت با پدال پایی
تخت زنان دارای جای رول بهداشتی
 دارای پایه ژنیکولوژی و زیر سری جدا
قابلیت فوق فول اتوماتیک تخت ژنیکولوژی
قابلیت نصب چراغ جراحی، نصب پایه مدل) GM2 زیر ساقی)، نصب ریموت کنترل و…
رنگ بندی محصول به سفارش مشتری می باشد 

تخت زنان مدل الکتریکی GM1

دارای یک دستگاه الکتروموتور 24 ولت (لیانک دانمارک)
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 90 سانتی متر به صورت ترندلن برگ
کنترل الکرونیکی 12 ولت با پدال پایی
تخت زنان دارای جای رول بهداشتی
 دارای پایه ژنیکولوژی و زیر سری جدا
قابلیت فوق فول اتوماتیک تخت ژنیکولوژی
قابلیت نصب چراغ جراحی، نصب پایه مدل) GM2 زیر ساقی)، نصب ریموت کنترل و…
رنگ بندی محصول به سفارش مشتری می باشد 

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
چراغ جراحی دو شعله  مدل LED L1

میزان حرکت بازو تا 170 سانتی متر
مدل های (دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت)
مدل هد چراغ و بدنه پلاستیک فشرده  ABS و آلومینیوم
نوع لامپ 12و24 ولت است
لوکس نور چراغ 75000  لوکس
دارای چرخ های ترمز دار خارجی
دارای 2 هد مجزا
رنگ محصول و ارتفاع چراغ بستگی به سفارش مشتری

چراغ جراحی دو شعله مدل LED L1

میزان حرکت بازو تا 170 سانتی متر
مدل های (دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت)
مدل هد چراغ و بدنه پلاستیک فشرده  ABS و آلومینیوم
نوع لامپ 12و24 ولت است
لوکس نور چراغ 75000  لوکس
دارای چرخ های ترمز دار خارجی
دارای 2 هد مجزا
رنگ محصول و ارتفاع چراغ بستگی به سفارش مشتری

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
چراغ جراحی دو شعله  مدل هالوژن L2

میزان حرکت بازو تا 170 سانتی متر
مدل های (دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت)
مدل هد چراغ و بدنه پلاستیک فشرده  ABS و آلومینیوم
نوع لامپ 12و24 ولت است
لوکس نور چراغ 75000  لوکس
دارای چرخ های ترمز دار خارجی
دارای 2 هد مجزا
رنگ محصول و ارتفاع چراغ بستگی به سفارش مشتری

چراغ جراحی دو شعله مدل هالوژن L2

میزان حرکت بازو تا 170 سانتی متر
مدل های (دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت)
مدل هد چراغ و بدنه پلاستیک فشرده  ABS و آلومینیوم
نوع لامپ 12و24 ولت است
لوکس نور چراغ 75000  لوکس
دارای چرخ های ترمز دار خارجی
دارای 2 هد مجزا
رنگ محصول و ارتفاع چراغ بستگی به سفارش مشتری

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
چراغ جراحی تک شعله  مدل L1 LED

میزان حرکت بازو تا 170 سانتی متر
مدل های (دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت)
مدل هد چراغ و بدنه پلاستیک فشرده  ABS و آلومینیوم
نوع لامپ 12و24 ولت است
لوکس نور چراغ 75000  لوکس
دارای چرخ های ترمز دار خارجی
رنگ محصول و ارتفاع چراغ بستگی به سفارش مشتری

چراغ جراحی تک شعله مدل L1 LED

میزان حرکت بازو تا 170 سانتی متر
مدل های (دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت)
مدل هد چراغ و بدنه پلاستیک فشرده  ABS و آلومینیوم
نوع لامپ 12و24 ولت است
لوکس نور چراغ 75000  لوکس
دارای چرخ های ترمز دار خارجی
رنگ محصول و ارتفاع چراغ بستگی به سفارش مشتری

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
چراغ جراحی پرتابل  مدل  سه شعله هالوژن L3

دارای نور سرد هالوژن 
فوکوس نور در سه نقطه متفاوت و متمرکز
دارای بازوی سلف بالانس بسیار نرم 
چراغ های اتاق عمل دارای چرخ های ترمز دار خارجی
دارای دو نور زیاد و کم همراه با 75000 لوکس نور
قابلیت نصب به صورت چراغ جراحی پرتابل (کنار تخت ، دیواری ، سقفی)

چراغ جراحی پرتابل مدل سه شعله هالوژن L3

دارای نور سرد هالوژن 
فوکوس نور در سه نقطه متفاوت و متمرکز
دارای بازوی سلف بالانس بسیار نرم 
چراغ های اتاق عمل دارای چرخ های ترمز دار خارجی
دارای دو نور زیاد و کم همراه با 75000 لوکس نور
قابلیت نصب به صورت چراغ جراحی پرتابل (کنار تخت ، دیواری ، سقفی)

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
چراغ جراحی اتاق عمل سه شعله  مدل ال ای دی L3

میزان حرکت بازو چراغ های جراحی ایرانی تا  170 سانتی متر
مدل ( دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت )
مدل هد چراغ بدنه پلاستیک فشرده ABS  و آلومینیوم
نوع لامپ چراغ اتاق عمل 12 و 24 ولت
این چراغ ها دارای سه هد مجزا هستند
چرخ ها ترمز دار خارجی 
رنگ محصول انتخابی 
ارتفاع چراغ بستگی به سفارش مشتری

چراغ جراحی اتاق عمل سه شعله مدل ال ای دی L3

میزان حرکت بازو چراغ های جراحی ایرانی تا  170 سانتی متر
مدل ( دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت )
مدل هد چراغ بدنه پلاستیک فشرده ABS  و آلومینیوم
نوع لامپ چراغ اتاق عمل 12 و 24 ولت
این چراغ ها دارای سه هد مجزا هستند
چرخ ها ترمز دار خارجی 
رنگ محصول انتخابی 
ارتفاع چراغ بستگی به سفارش مشتری

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
چراغ جراحی اتاق عمل تک شعله  مدل هالوژن L1

میزان حرکت بازو تا  170 سانتی متر
مدل ( دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت )
مدل هد چراغ بدنه پلاستیک فشرده ABS  و آلومینیوم
نوع لامپ 12 و 24 ولت
دارای چرخ ها ترمز دار خارجی
رنگ محصول انتخابی می باشد

چراغ جراحی اتاق عمل تک شعله مدل هالوژن L1

میزان حرکت بازو تا  170 سانتی متر
مدل ( دیواری .سقفی . بازویی . کنار تخت )
مدل هد چراغ بدنه پلاستیک فشرده ABS  و آلومینیوم
نوع لامپ 12 و 24 ولت
دارای چرخ ها ترمز دار خارجی
رنگ محصول انتخابی می باشد

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت اتاق عمل و چشم پزشکی  مدل 5 شکن برقی GN4.N

قابلیت تنظیم پشتی 0 تا 90 درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع  تا 75 سانتی متر (موتور عمود بر )
قابلیت سیستم برقی 24 ولت دارای 4 الکتروموتور
دارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
تخت جراحی اتاق عمل با قابلیت کنترل دستی یا پایی
چرخ های محصول ترمز دار (خارجی) می باشند 
تخت برقی اتاق عمل فوق فول اتوماتیک و دارای سیستم 5 شکنقابلیت نسب زیر دستی جراحی و نسب چراغ جراحی
قابلیت نصب (جای رول بهداشتی، ریموت کنترل، پایه سرم و …)
رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری

تخت اتاق عمل و چشم پزشکی مدل 5 شکن برقی GN4.N

قابلیت تنظیم پشتی 0 تا 90 درجه
قابلیت تنظیم ارتفاع  تا 75 سانتی متر (موتور عمود بر )
قابلیت سیستم برقی 24 ولت دارای 4 الکتروموتور
دارای کنترل الکترونیکی 12 ولت با ریموت کنترل
تخت جراحی اتاق عمل با قابلیت کنترل دستی یا پایی
چرخ های محصول ترمز دار (خارجی) می باشند 
تخت برقی اتاق عمل فوق فول اتوماتیک و دارای سیستم 5 شکنقابلیت نسب زیر دستی جراحی و نسب چراغ جراحی
قابلیت نصب (جای رول بهداشتی، ریموت کنترل، پایه سرم و …)
رنگ بندی و ابعاد به سفارش مشتری

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت تیلت تیبل الکتریکال

تخت تیلت تیبل الکتریکال قابل استفاده در منزل ، کلینیکهای فیزیوتراپی،ارتوپدی و توانبخشی به عنوان در مان بیماران ضایعات نخاعی در انواع مختلف دستی ،الکتریکال، تیلت تیبل یک شکن،تخت تیلت تیبل دو منظوره و دو موتوره مدل :F1 تغییر زاویه :از 0 تا 90+ درجه کنترل الکترونیکی :12 ولت الکتروموتور :دارای 1 الکتروموتور (لیناک دانمارک) […]

تخت تیلت تیبل الکتریکال

تخت تیلت تیبل الکتریکال قابل استفاده در منزل ، کلینیکهای فیزیوتراپی،ارتوپدی و توانبخشی به عنوان
در مان بیماران ضایعات نخاعی در انواع مختلف دستی ،الکتریکال، تیلت تیبل یک
شکن،تخت تیلت تیبل دو منظوره و دو موتوره مدل :F1 تغییر زاویه :از 0 تا 90+ درجه کنترل الکترونیکی :12 ولت الکتروموتور :دارای 1 الکتروموتور (لیناک دانمارک) چرخ ها :ترمز دار (خارجی) رنگ :انتخابیقابلیت نصب : رول و … ویژگی محصول  قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت اتاق عمل جنرال GN5

تخت اتاق عمل جنرال GN5 تخت عمل جراحی یا میز جراحی(به انگلیسی: Surgical operating table) وسیله‌ای که بیمار در طول عمل جراحی بر روی آن دراز می‌کشد و داخل هر بیمارستان مجهز به اتاق عمل، یافت خواهد شد. تخت عمل، امروزه از پیچیدگی زیادی برخوردار می‌باشد. تخت جراحی باید به راحتی به حالت پوزیشن‌های جراحی […]

تخت اتاق عمل جنرال GN5

تخت اتاق عمل جنرال GN5 تخت عمل جراحی یا میز جراحی(به انگلیسی: Surgical operating table) وسیله‌ای که بیمار در طول عمل جراحی بر روی آن دراز می‌کشد و داخل هر بیمارستان مجهز به اتاق عمل، یافت خواهد شد. تخت عمل، امروزه از پیچیدگی زیادی برخوردار می‌باشد. تخت جراحی باید به راحتی به حالت پوزیشن‌های جراحی درآید. در صورت لزوم جهت پوزیشن دادن به بدن بیمار، وسایل اضافی باید به تخت متصل شود. پرستار باید به تمام جزئیات و نحوهٔ جابجایی اجزای تخت، آشنایی داشته باشد، چرا که ممکن است در یک لحظه اضطراری از او جهت تغییر پوزیشن بیمار کمک گرفته شود.تخت عمل ممکن است: از ناحیهٔ سر یا پا به پایین خم شده یا پایین آورده شود. به یک طرف برگردانده شود. بالا یا پایین آورده شود. جهت انجام اعمال ژنیکولوژی (مثل هیسترکتومی واژینال) یا جراحی ناحیهٔ پا باز شده و پایین آورده شود. به عنوان مثال، در عمل جراحی منیسکتومی، ضروری است که پای بیمار از ناحیهٔ زانو خم شده و آویزان گردد تا جراح به راحتی به محل عمل دسترسی داشته باشد. در برخی اتاق‌های عمل بین تخت عمل وبیمار یک پوشش برزنتی قرار می‌دهند تا جابجایی و بلند کردن بیمار توسط این پوشش انجام بگیرد و کار انتقال او آسان گردد.با سیستم چهار شک ,دارای دو دستگاه جک گازی برای تنظیم زیر پا ,دارای
ترندلن برگ و لترال ,زیر پایی متحرک ,قابلیت نصب پدال پایی(چهار حالته) مدل :GP.RC1 قابلیت تنظیم پشتی :-10 تا 90 درجه  قابلیت تنظیم ارتفاع :تا 125 سانتی متر کنترل الکترونیکی :12 ولت قابلیت کنترل :دستی یا پایی سیستم برقی :24 ولت چرخ ها :ترمز دار (خارجی) رنگ :انتخابی   ابعاد بستر :انتخابی قابلیت نصب :پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … الکتروموتور :دارای 4 الکتروموتور(لیناک دانمارک) ویژگی محصول : قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت اتاق عمل چشم پزشکی مدلGN4

تخت اتاق عمل چشم پزشکی GN4 فول اتومات ,با سیستم چهار شکن ,دارای ترندلن برگ , قابلیت نصب پدال پایی(چهار حالته) مدل GN4 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 60 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 ولت قابلیت کنترل :دستی یا پایی الکتروموتور :دارای 4 لکتروموتور چرخ ها :ترمز […]

تخت اتاق عمل چشم پزشکی مدلGN4

تخت اتاق عمل چشم پزشکی GN4 فول اتومات ,با سیستم چهار شکن ,دارای ترندلن برگ , قابلیت نصب پدال پایی(چهار حالته) مدل GN4 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 60 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع :تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 ولت قابلیت کنترل :دستی یا پایی الکتروموتور :دارای 4 لکتروموتور چرخ ها :ترمز دار (خارجی) رنگ :انتخابی ابعاد تشک :انتخابی قابلیت نصب :UPS و …ویژگی محصول  قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 20ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تخت ارولوژی و یورودینامیک مدل UR2

تخت ارولوژی و یورودینامیک مدل UR2 زیر پا متحرک مکانیکی , قابل نصب پایه ژنیکولوژی رول بهداشتی , زیر ساقی و … مدل :UR2 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع : تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 ولت الکتروموتور :دارای 2 الکتروموتور چرخ ها :ترمز دار (خارجی) رنگ […]

تخت ارولوژی و یورودینامیک مدل UR2

تخت ارولوژی و یورودینامیک مدل UR2 زیر پا متحرک مکانیکی , قابل نصب پایه ژنیکولوژی رول بهداشتی , زیر ساقی و … مدل :UR2 قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجهقابلیت تنظیم ارتفاع : تا 95 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 ولت الکتروموتور :دارای 2 الکتروموتور چرخ ها :ترمز دار (خارجی) رنگ :انتخابی ابعاد تشک :انتخابی پایه ژنیکولوژی , رول بهداشتی و… ویژگی محصول  قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات دارای استاندارد IPX6 میباشد . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
دستگیره نردبانی تخت بیمار طب ‎و‎ صنعت تک سایز کد 86100 Teb & Sanat Handles Patient Bed Lader Free Size Code 86100

بارکد بین المللی 5334716060210001 بارکد وارداتی 6260602101077 برای دیدن مقالات مرتبط کلیک کنید آنژیوپلاستی قلب چگونه است؟ تعداد در بسته پلاستیکی جنس محصول پلاستيكي رنگ طوسی روش مصرف دستگیره نردبانی را از داخل بند اضافه‎ای که در یک سوی نردبان قرار دارد به گونه‎ای عبور دهید که بند این قسمت به دور میله پایینی تخت […]

دستگیره نردبانی تخت بیمار طب ‎و‎ صنعت تک سایز کد 86100 Teb & Sanat Handles Patient Bed Lader Free Size Code 86100
بارکد بین المللی 5334716060210001
بارکد وارداتی 6260602101077
برای دیدن مقالات مرتبط کلیک کنید آنژیوپلاستی قلب چگونه است؟
تعداد در بسته پلاستیکی
جنس محصول پلاستيكي
رنگ طوسی
روش مصرف دستگیره نردبانی را از داخل بند اضافه‎ای که در یک سوی نردبان قرار دارد به گونه‎ای عبور دهید که بند این قسمت به دور میله پایینی تخت حلقه شود. (از محکم‎بودن محل اتصال مطمئن شوید)، سپس نردبان را در کنار بستر بیمار قرارداده تا هنگام لزوم از آن استفاده نمایید.
سایز کوچک(S), متوسط(M), بزرگ(L), خیلی بزرگ(XL)
سایز محصول تك سايز (Free size)
شرکت تولید‎کننده طب و صنعت
کارایی دستگيره نردباني
کاربرد ها ویژگی های دستگیره نردبانی تخت بیمار طب و صنعت قابل استفاده برای شکستگی های استخوان های قفسه سینه، دنده و یا شکستگی های مهره های ستون فقرات قابل استفاده برای بعد از عمل جراحی قلب بازمعرفی دستگیره نردبانی تخت بیمار طب و صنعتدستگیره نردبانی تخت بیمار طب و صنعت وسیله ای است جهت کمک به بیماران بستری هنگام برخاستن از حالت خوابیده به حالت نشسته، به ویژه بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته اند و یا دچار شکستگی های استخوان های قفسه سینه، دنده و یا شکستگی های مهره های ستون فقرات می باشند.مراقبت های لازم بعد از جراحی قلب بازمعمولا پس از جراحی باز قلب با توجه به برش قفسه سینه شامل پوست، عضله ها، استخوان ها و سایر اجزای آناتومیک دیواره سینه به مدت چند هفته تا چند ماه در این ناحیه دردهای شدیدی بخصوص با تغییر وضعیت یا فشار روی این قسمت ها و یا در تنفس عمیق، حس می شود.نباید بیمار این دردها را تحمل کند چون سبب افزایش کار قلب و یا افزایش فشار خون بیمار می شود و در صورتی که با مسکن های معمول بهبودی نداشت یا مشابه دردهای قلبی پیش از عمل جراحی بود به پزشک یا نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.محل برش جراحی در ناحیه سینه و هم چنین زخم های ساق پا مستعد عفونت هستند. برای پیشگیری از عفونت لازم است محل جراحی حد الامکان خشک و تمیز نگهداشته شود، ازخاراندن زخم اجتناب نمایید. چون سبب آسیب دیدن و عفونی شدن زخم می شود.بیمار هنگام استراحت و خواب باید به پشت بخوابد و از خوابیدن به پهلو حداقل شش هفته خودداری کند، تا از فشار به قفسه سینه جلوگیری شود و از ایستادن یا نشستن در یک وضعیت برای مدت طولانی بپرهیزد. لازم است برای بلند شدن از بستر از دستگیره نردبانی تخت بیمار استفاده گردد.
کد محصول 86100
کشور تولید‎کننده ایران
نوع کارایی نگهدارنده
نوع محفظه وكيوم
ویژگی ها • برای شکستگی‎های استخوان‎های قفسه‎سینه، دنده و یا شکستگی‎های مهره‎های ستون‎فقرات • قابل استفاده برای بعد از عمل جراحی قلب‎باز

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
شامپو ضد عفونی کننده بدن قبل از عمل  مدل سپتی اسکراب 80 سی سی

بهترین راهکار جهت به حداقل رسانـدن ریسک ابتلا به عفونت محل جراحیپاکسـازی و ضدعفونی همزمان با داشتن کلرهگزیدیـن و سورفاکتانت های ویژه دارای برس ویژه برای استفاده در بیماران بستری در ICU به عنوان حمام با داشتن تخت مناسب پیشگیری از ابتـلا به انواع عفونتهای پوستی و همچنیـن زخم بستر (Bed Sore)کاهش ریسک ابتلا به عفونت های بیمارستانیکارآمد بودن و پیشگیری از زخم بستر در بیمارانتعداد در کارتن 90 عدد

شامپو ضد عفونی کننده بدن قبل از عمل مدل سپتی اسکراب 80 سی سی

بهترین راهکار جهت به حداقل رسانـدن ریسک ابتلا به عفونت محل جراحیپاکسـازی و ضدعفونی همزمان با داشتن کلرهگزیدیـن و سورفاکتانت های ویژه دارای برس ویژه برای استفاده در بیماران بستری در ICU به عنوان حمام با داشتن تخت مناسب پیشگیری از ابتـلا به انواع عفونتهای پوستی و همچنیـن زخم بستر (Bed Sore)کاهش ریسک ابتلا به عفونت های بیمارستانیکارآمد بودن و پیشگیری از زخم بستر در بیمارانتعداد در کارتن 90 عدد

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
صندلی خون گیری  مدل B1

دارای یک الکترو موتور 24 ولت DC (لیانک دانمارک)
 کنترل الکترونیکی 12 ولت با پدال پایی
قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه
تخت نمونه گیری فوق دارای جای رول بهداشتی
دارای چرخ های ترمز دار خارجی و زیر پایی متحرک
قابلیت نصب (پایه سرم ، نصب ریموت کنترل ، نصب چراغ جراحی و …)

صندلی خون گیری مدل B1

دارای یک الکترو موتور 24 ولت DC (لیانک دانمارک)
 کنترل الکترونیکی 12 ولت با پدال پایی
قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه
تخت نمونه گیری فوق دارای جای رول بهداشتی
دارای چرخ های ترمز دار خارجی و زیر پایی متحرک
قابلیت نصب (پایه سرم ، نصب ریموت کنترل ، نصب چراغ جراحی و …)

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
صندلی زیبایی برقی بوتاکس  مدل GPA2

قابلیت تنظیم پشتی 45 تا 90 درجه و تنظیم ارتفاع تا 90 سانتی متر در تخت پوست و زیبایی فوقدارای سیستم برقی  24 ولت و کنترل الکترونیکی 12 ولت
قابلیت کنترل  دستی یا پایی یا بی سیم
صندلی برقی بوتاکس دارای 2 الکتروموتور با سیستم 3 شکن
قابلیت  نصب پایه سرم , چراغ جراحی , رول و …
رنگ محصول انتخابی

صندلی زیبایی برقی بوتاکس مدل GPA2

قابلیت تنظیم پشتی 45 تا 90 درجه و تنظیم ارتفاع تا 90 سانتی متر در تخت پوست و زیبایی فوقدارای سیستم برقی  24 ولت و کنترل الکترونیکی 12 ولت
قابلیت کنترل  دستی یا پایی یا بی سیم
صندلی برقی بوتاکس دارای 2 الکتروموتور با سیستم 3 شکن
قابلیت  نصب پایه سرم , چراغ جراحی , رول و …
رنگ محصول انتخابی

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
شامپو ضد عفونی کننده بدن سپتی اسکراب

بازنگری سریع
قابل استفاده برای ضدعفونی کردن بدن بیمار پیش از جراحیکمک به ترمیم زخم ها بوسیله جلوگیری از ایجاد عفونتدارای برس ویژه برای بیماران بستری در ICU به منظور حمام در تختاز بین برنده عفونت های بیمارستانیجزئیات بیشتر در ادامه صفحه

شامپو ضد عفونی کننده بدن سپتی اسکراب

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
شامپو ضد عفونی کننده بدن سپتی اسکراب برای از بین بردن عفونت و آلودگی های پوست بیمار پیش از عمل جراحی قابل استفاده است. شامپو ضد عفونی کننده بدن سپتی اسکراب بهترین راه حل برای جلوگیری از ابتلای بیمار به عفونت های جراحی و زخم بستر می باشد. این شامپو جهت شستشوی بدن بیماران پیش از عمل جرحی مورد استفاده قرار میگیرد.
ویژگی‌ها:
قابل استفاده برای ضدعفونی کردن بدن بیمار
اثر سریع
ترکیبات: کلرهگزیدین و سورفکتانت غیر یونی
کمک به ترمیم زخم ها بوسیله جلوگیری از ایجاد عفونت 
دارای برس ویژه برای بیماران بستری در ICU به منظور حمام در تخت
ماندگاری تا حدود 6 ساعت بر روی پوست
از بین برنده عفونت های بیمارستانی
از بین برنده طیف وسیعی از میکروب ها، باکتری ها 
فاقد عوارض 
دارای خاصیت پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی 
فاقد رنگ و بوی نامطبوع
قدرت اثر بالا در غلظت های پایین
مقرون به صرفه 
ایمنی بالا
حجم 100 میلی لیتر دارای جعبه میباشد
کشور مبدأ: ایران
شرکت بهبان شیمی
دستورالعمل استفاده:
جهت کاهش ریسک ابتلا به عفونت های بعد از عمل جراحی، استفاده از شامپوی سپتی اسکراب، حداقل 2 مرتبه در 24 ساعت قبل از عمل جراحی (شب قبل و صبح روز عمل) توصیه میشود.
میزان مناسبی از شامپو را روی اسفنج یا لیف مخصوص استحمام ریخته و به خوبی تمام نواحی بدنف از گردن به پایین را شستشو دهید
حداقل به مدت 3 دقیقه اجازه دهید کف حاصل از شامپوی اسکراب بر روی پوست باقی بماند
بدن را آبکشی نموده و با استفاده از حوله تمیز، خشک نمایید و به هیچ عنوان، از لوسیون، کرم و سایر محصولات آرایشی استفاده نکنید
در خصوص بیمارانی که توانایی استحمام کردن را ندارند، میتوان با استفاده از یک گاز استریل، مقداری از شامپو را در موضع مورد نظر استفاده کرد و پس از گذشت 3 دقیقه، بدون نیاز به آبکشی، موضع را با یک حوله ی استریل پاکسازی کرد.
نکات مهم:
بهتر است پیش از استفاده از شامپوی سپتی اسکراب، بدن عاری از هرگونه آلودگی مانند پماد، کرم و…باشد. در صورت آلودگی میتوان با استفاده از صابون یا شامپوی معمولی پوست را پاکسازی نمود.
از این محصول برای شستشوی سر و صورت استفاده نشود و دقت شود در حین استفاده، محلول وارد گوش و چشم نشود

 

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
بالش راحتی سنس لاین

بازنگری سریع
قابل تنظیم در ۹ حالتمناسب دوران بارداری و بعد از زایمانمناسب دوران نقاهت بعد از جراحیقابل شست‌وشوتوضیحات بیشتر در ادامه صفحه

بالش راحتی سنس لاین

جزییات

 مشخصات و نحوه عملکرد بالش‌های راحتی سنس لاین:
از محبوب ترین بالش های راحتی، مدل سنس لاین میباشد. این بالش ۹ حالت مختلف برای استراحت فراهم میکند که هرکدام از این حالات استاندارد بوده و علاوه بر القاء آرامش به کاربر باعث قرارگیری ارگان های داخلی بدن در وضعیت مناسب خود میشود. به همین دلیل برای مصارف درمانی یا دوران نقاهت نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
ویژگی ها:
کمک به هضم غذا با قرار گرفتن مجاری گوارشی در وضعیت مناسب خود
مناسب دوران نقاهت بعد از جراحی های زیبایی، دیسک کمر، لگن و…
مناسب دوران بارداری
راحتی و آرامش بیشتر در هنگام استراحت با کاهش فشار روی سیستم عصبی بدن و ماهیچه‌ها که به اصطلاح به آن حالت بدون جاذبه میگویند.
بهبود اختلالات خواب مانند خر و پف
قرارگیری ستون فقرات در حالت مناسب
قرارگیری مناسب پا و زانوها در هنگام استراحت
جنس هسته اصلی بالش ها از فوم پلی یورتان است که نسبت به وزن کم خود، مقاومت بالایی دارد.
جنس قسمت‌های در تماس با بدن از مموری فوم میباشد که باعث نرم بودن بالش ها میشود.
جنس پارچه‌ی روی بالش‌ها از نوع سلولزی است که از تعریق جلوگیری میکند.
تمامی روکش ها زیپی میباشند که جدا شده و به راحتی شسته میشوند.
قابل استفاده بر روی زمین، تخت خواب و مبل.
بدون محدودیت سنی
وزن: ۶.۵ کیلوگرم
ابعاد در کشیده ترین حالت: ارتفاع تا زیر گردن: ۴۳ سانتی متر، عرض: ۵۱ سانتی متر و طول: ۱۵۰ سانتی متر
ساخت ایران
گارانتی: یکسال

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تابوره طرح آنتوسی مدل T2

تابوره طرح آنتوسی مدل T2 قابلیت چرخش پشتی‌ ۳۶۰ درجه روان ,دارای ۵ چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان , وزن سبک ماکزیمم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر =75 سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر=55 سانتیمتر ماکزیمم ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر=90 سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر= […]

تابوره طرح آنتوسی مدل T2

تابوره طرح آنتوسی مدل T2 قابلیت چرخش پشتی‌ ۳۶۰ درجه روان ,دارای ۵ چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم ,
رنگ انتخابی , جابجایی آسان , وزن سبک ماکزیمم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر =75
سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر=55 سانتیمتر ماکزیمم ارتفاع جک
۲۷ سانتیمتر=90 سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر= 65 سانتیمتر جک :آلمانی در سه مدل 12 و21و 27 سانتی پنج پر :در دو نوع استیل و کروم (پلاستیک) رنگ :انتخابی ویژگی محصول  قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تابوره طرح کاوو مدل T1

 تابوره طرح کاوو مدل T1 دارای ۵ چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان , وزن سبک ماکزیمم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر =75 سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر=55 سانتیمتر ماکزیمم ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر=90 سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر= 65 سانتیمتر جک :آلمانی در سه مدل […]

تابوره طرح کاوو مدل T1

 تابوره طرح کاوو مدل T1 دارای ۵ چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان , وزن
سبک ماکزیمم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر =75 سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۱۲
سانتیمتر=55 سانتیمتر ماکزیمم ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر=90 سانتیمتر , مینیموم
ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر= 65 سانتیمتر جک :آلمانی در سه مدل 12 و21و 27 سانتی پنج پر :در دو نوع استیل و کروم (پلاستیک) رنگ :انتخابی ویژگی محصول  قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تابوره طرح گرد مدل T3

تابوره طرح گرد مدل T3 دارای ۵ چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان , وزن سبک ماکزیمم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر =75 سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر=55 سانتیمتر ماکزیمم ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر=90 سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر= 65 سانتیمتر جک :آلمانی در سه مدل […]

تابوره طرح گرد مدل T3

تابوره طرح گرد مدل T3 دارای ۵ چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان , وزن
سبک ماکزیمم ارتفاع جک ۱۲ سانتیمتر =75 سانتیمتر , مینیموم ارتفاع جک ۱۲
سانتیمتر=55 سانتیمتر ماکزیمم ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر=90 سانتیمتر , مینیموم
ارتفاع جک ۲۷ سانتیمتر= 65 سانتیمتر جک :آلمانی در سه مدل 12 و21و 27 سانتی پنج پر :در دو نوع استیل و کروم (پلاستیک) رنگ :انتخابیویژگی محصول : قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
تابوره برقی طرح کاوو

  تابوره برقی طرح کاوودارای 4 چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان رنگ :انتخابی مینیمم ارتفاع :55 سانتیمتر ماکزیمم ارتفاع :70 سانتیمتر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :پدال پایی‌ الکتروموتور :دارای 1 الکتروموتور چرخ ها :ترمز دار ویژگی محصول  قیمت مناسب و کیفیت عالی دارا بودن گواهینامه های […]

تابوره برقی طرح کاوو

  تابوره برقی طرح کاوودارای 4 چرخ روان , پشتی‌ و نشیمن نرم , رنگ انتخابی , جابجایی آسان رنگ :انتخابی مینیمم ارتفاع :55 سانتیمتر ماکزیمم ارتفاع :70 سانتیمتر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :پدال پایی‌ الکتروموتور :دارای 1 الکتروموتور چرخ ها :ترمز دار ویژگی محصول  قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
اسپلینت بینی داخلی سیلیکونی

اسپلینت بینی داخلی سیلیکونی ( اینترنال )اسپلینت بینی سیلیکونی داخلی یا اینترنال برای تمام بیماران استفاده نمی شود و جزو لوازم جراحی ای است که در اتاق عمل استفاده خواهد شد. اغلب در جراحی های رفع کجی تیغه بینی و ترمیم بینی و رفع انحراف بینی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.اسپلینت داخلی بینی تیغه بینی را […]

اسپلینت بینی داخلی سیلیکونی

اسپلینت بینی داخلی سیلیکونی ( اینترنال )اسپلینت بینی سیلیکونی داخلی یا اینترنال برای تمام بیماران استفاده نمی شود و جزو لوازم جراحی ای است که در اتاق عمل استفاده خواهد شد. اغلب در جراحی های رفع کجی تیغه بینی و ترمیم بینی و رفع انحراف بینی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.اسپلینت داخلی بینی تیغه بینی را در مدت بهبودی محافظت می کنند. اسپلینت داخلی با فشار وارده بر پوست و مخاط بینی خونریزی را کنترل می کند. همچنین می تواند به بهبود همزمان ساختار داخلی بینی و دیواره نیز کمک کند.بیشتر جراحان زیبایی بینی برای آن که نتیجه جراحی بینی مطلوب باشد، همزمان با اسپلینت و آتل خارجی از اسپلینت های داخلی نیز استفاده می نماید. از اسپلینت ها زمانی استفاده می شود که همزمان با جراحی بینی، جراحی انحراف بینی نیز استفاده می شود.اسپلینت‌ های داخلی از تیغه بینی در طول مدت بهبودی محافظت می‌کنند. اسپلینت داخلی همچنین به کنترل خونریزی با فشار پوست و مخاط بینی کمک می‌کند. با حفظ تماس بین دیواره بینی و استخوان و غضروف، اسپلینت‌ ها باعث می‌شوند که دیواره و ساختار داخلی بینی همزمان با هم بهبود یابند.اکثر افرادی که در داخل بینی خود دارای اسپلینت بینی هستند، مطلع نیستند. این اسپلینت معمولا بعد از یک هفته از جراحی زیبایی توسط جراح بینی از بینی خارج می شود.اسپلینت‌ های داخلی ممکن است پس ۳ تا ۵ روز بعد از عمل برداشته شوند.یک شکل از اسپلینت های داخل بینی از جنس سیلیکون مجرایی دارد که اجازه میدهد تا ترشحات درون حفره بینی به خارج هدایت شود، که به آن اسپلینت بینی ایروی دار نیز گفته می شود.شکل دیگر این اسپلینت های سیلیکونی ، تخته ای و نازک بوده و درون بینی و در تماس با تیغه قرار داده میشود.برای آنکه اسپلینت های سیلیکونی داخلی درون حفره بینی جابجا نشوند آنها را بهم با نخ بخیه وصل میکنند.برداشتن گچ، چسب بینی و بخیه بینی معمولاً باعث ایجاد ناراحتی نمی‌شود. برخی از بیماران ممکن است به دلیل کشیده شدن پوست، ناراحتی جزئی در هنگام برداشتن اسپلینت‌ ها تجربه کنند.البته بسیاری از بیماران پس از این که آتل برداشته شد از این احساس رهایی پیدا می‌کنند. وجود آتل‌ها ممکن است باعث انسداد و گرفتگی خفیف بینی شود.استفاده از اسپری بینی سالین بلافاصله پس از انجام عمل جراحی برای کاهش پوسته شدن و سوزش در زمانی که اسپلینت‌ ها برداشته می‌شوند بسیار مفید و کمک‌کننده است.اکثر این اسپلینت ها از جنس ترموپلاستیک نیز ساخته شده اند، به همین دلیل دارای خاصیتی است که نسبت به هوای گرم و سرد واکنش نشان می دهد، که در دمای گرم حالتی شل و در دمای سرد حالتی سخت به خود خواهد گرفت.برداشتن این نوع از اسپیلنت ها هیچ دردی به همراه ندارد. همچنین بینی دارای تورم می باشد. که برخی از بیماران تصور می کنند که سوراخ های بینی شان حالتی متقارن ندارد.مزایای استفاده از اسپلینت داخل بینی سیلیکونیتیغه بینی را به دلیل سست بودن، تا زمانی که نیاز است، محافظت می کند.از خونریزی های احتمالی بعد از جراحی بینی پیشگیری می نماید.بهیود سریع تر برش های داخلی و خارجی بینی به دلیل ثابت ماندن بینیمشخصات اسپلینت بینی سیلیکونی۱۰۰% ساخته شده از سیلیکون گرید پزشکی سازگار بیولوژیکیدارای سوراخ های از قبل تعبیه شده در سر قوسی شکل اسپلینت برای تثبیت سپتومتولید شده در یک جفت برای حفره سمت چپ و راستتولید شده به صورت استریل، یکبار مصرف دارای ۵ سال تاریخ انقضابدون ایجاد آلرژیمناسب برای پوستدارای شکل آناتومیک بینیابعاد دقیق مخصوص بینیتعداد در بسته :  یک جفتکشور ساخت : چین

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23
صندلی گردان گوش و حلق و بینی مدل E1

صندلی گردان گوش و حلق و بینی مدل  E1 نیمه اتومات ,گردش 360 درجه ,جک گازی خارجی ,زیر پایی متحرک,نصب UPS یا باطری Back up ,قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی و… مدل :E1  قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجه  قابلیت تنظیم ارتفاع :تا 70 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 […]

صندلی گردان گوش و حلق و بینی مدل E1

صندلی گردان گوش و حلق و بینی مدل  E1 نیمه اتومات ,گردش 360 درجه ,جک گازی خارجی ,زیر پایی متحرک,نصب UPS یا باطری Back up ,قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی و… مدل :E1  قابلیت تنظیم پشتی :0تا 90 درجه  قابلیت تنظیم ارتفاع :تا 70 سانتی متر سیستم برقی :24 ولت کنترل الکترونیکی :12 ولت قابلیت کنترل :دستی یا پایی الکتروموتور :دارای 1 الکتروموتور(لیناک دانمارک) چرخ ها :ندارد رنگ :انتخابی ابعاد تشک :انتخابی قابلیت نصب :پایه سرم , چراغ جراحی , رول و …  ویژگی محصول : قیمت مناسب و کیفیت عالی
دارا بودن گواهینامه های استاندارد ایران ,صادرات به اروپا CE , کنترل
کیفیت ISO 9001 ,  تجهیزات پزشکی ISO13485  وتاییدیه ی اداره کل تجهیزات
پزشکی تمامی محصولات قابل شست و شو بوده . رنگ تشک ها و رنگ بدنه تخت انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. ابعاد  (طول و عرض ) تشک انتخابی بوده و بستگی به سلیقه مشتری دارد. قابلیت نصب تجهیزات جانبی مثل زیر صورتی, زیر گردنی پیوند مو ,پایه سرم , چراغ جراحی , رول و … 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر داشتن نمایندگی در تمام شهر های ایران داشتن نمایشگاه مرکزی و بازدید از تمامی محصولات  همه روزهتمامی تخت ها دارای موتورهای ایرانی, تایوانی و دانمارکی ( لیناک – Linak ) می باشند و طبق سفارش تولید می شوند.جهت دریافت قیمت اصلی و اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.

Total Page Visits: 32019 - Today Page Visits: 23

خرید تخت جراحی از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید تخت جراحی به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های تخت جراحی با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه تخت جراحی در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده تخت جراحی با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام تخت جراحی در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست تخت جراحی یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام تخت جراحی با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا تخت جراحی قیمت ندارد.

علت این است که قیمت تخت جراحی با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است تخت جراحی در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت تخت جراحی ثبت نمایید.

استعلام تخت جراحی در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات تخت جراحی .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه تخت جراحی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش تخت جراحی و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای تخت جراحی و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با تخت جراحی یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا تخت جراحی را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر تخت جراحی کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید تخت جراحی جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

تخت جراحی قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی تخت جراحی را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi