ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع تخت بستری


تخت بستری  مدل  مکانیکی 25000MC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه وزن تخت بستری 87 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت بستری مدل مکانیکی 25000MC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه وزن تخت بستری 87 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری  مدل  25000EC1S

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه وزن تخت بستری 87 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت بستری مدل 25000EC1S

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه وزن تخت بستری 87 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری  مدل 35000EC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 400 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه وزن تخت بستری 135 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت بستری مدل 35000EC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 400 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه وزن تخت بستری 135 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری بیمارستانی  مدل سه شکن الکتریکی

سطح بستر سه تکه، دو شکن با کفه ABS جدا شونده
دارای 3 الکتروموتور با باتری پشتیبان (Backup)
دارای بد ساید پروانه ای جدید
با قابلیت تنظیم ارتفاع و تبدیل به صندلی
دارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تخت
دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
دارای چرخ به قطر 150 مجهز به سیستم قفل مرکزی

تخت بستری بیمارستانی مدل سه شکن الکتریکی

سطح بستر سه تکه، دو شکن با کفه ABS جدا شونده
دارای 3 الکتروموتور با باتری پشتیبان (Backup)
دارای بد ساید پروانه ای جدید
با قابلیت تنظیم ارتفاع و تبدیل به صندلی
دارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تخت
دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
دارای چرخ به قطر 150 مجهز به سیستم قفل مرکزی

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری سه شکن الکتریکی  مدل 25000EC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداکثر ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه حداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150 میلی متر

تخت بستری سه شکن الکتریکی مدل 25000EC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداکثر ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه حداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150 میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری سه شکن  مدل الکتریکی 25000EB100

 طول و عرض تخت بستری 3210 در 1080 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2070 در 800 میلی متر حداکثر ارتفاع تخت 560 میلی مترارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت 390 میلی مترزاویه پشتی 85 درجهزاویه زانویی  35 درجه وزن تخت 102 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 125 میلی متر

تخت بستری سه شکن مدل الکتریکی 25000EB100

 طول و عرض تخت بستری 3210 در 1080 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2070 در 800 میلی متر حداکثر ارتفاع تخت 560 میلی مترارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت 390 میلی مترزاویه پشتی 85 درجهزاویه زانویی  35 درجه وزن تخت 102 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 125 میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری  مدل مکانیکی 25000MD1

طول و عرض تخت بستری 2255 در 1048 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 580 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 415 میلی مترزاویه پشتی 67 درجهزاویه زانویی  34 درجه وزن تخت بستری 95 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 220 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 125میلی متر

تخت بستری مدل مکانیکی 25000MD1

طول و عرض تخت بستری 2255 در 1048 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 810 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 580 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 415 میلی مترزاویه پشتی 67 درجهزاویه زانویی  34 درجه وزن تخت بستری 95 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 220 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 125میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری مکانیکی  مدل قابلیت تنظیم ارتفاع

سطح بستر چهارتکه، سه شکن با کفه ABS جدا شونده
قابلیت تنظیم ارتفاع
دارای بدساید آکاردئونی تاشونده در امتداد تخت (با قابلیت اتصال انواع بدساید)
دارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تخت
دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

تخت بستری مکانیکی مدل قابلیت تنظیم ارتفاع

سطح بستر چهارتکه، سه شکن با کفه ABS جدا شونده
قابلیت تنظیم ارتفاع
دارای بدساید آکاردئونی تاشونده در امتداد تخت (با قابلیت اتصال انواع بدساید)
دارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تخت
دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری  مدل مکانیکی

سطح بستر چهارتکه، سه شکن با کفه ABS جدا شونده
دارای بدساید آکاردئونی تاشونده در امتداد تخت (با قابلیت اتصال انواع بدساید)
دارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تخت
دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

تخت بستری مدل مکانیکی

سطح بستر چهارتکه، سه شکن با کفه ABS جدا شونده
دارای بدساید آکاردئونی تاشونده در امتداد تخت (با قابلیت اتصال انواع بدساید)
دارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تخت
دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری  مدل دو شکن مکانیکی

تخت مکانیکی دو شکن توری قابلیت تنظیم شکن های تخت به صورت دستی
حفاظ تخت آبکاری،پروانه ای،دارای آنتن پایه سرم
رنگ الکترو استاتیک

تخت بستری مدل دو شکن مکانیکی

تخت مکانیکی دو شکن توری قابلیت تنظیم شکن های تخت به صورت دستی
حفاظ تخت آبکاری،پروانه ای،دارای آنتن پایه سرم
رنگ الکترو استاتیک

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری بیمار  مدل مکانیکی سه شکن

تخت بیمار مکانیکی 3 شکن توری قابلیت تنظیم شکن های تخت به صورت دستیحفاظ تخت آبکاری ، پروانه ایدارای آنتن پایه سرمرنگ الکترو استاتیکطول تخت بیمارستانی 200 ، عرض 90 و ارتفاع 57 سانتی مترچرخ تخت 125 میلی متر

تخت بستری بیمار مدل مکانیکی سه شکن

تخت بیمار مکانیکی 3 شکن توری قابلیت تنظیم شکن های تخت به صورت دستیحفاظ تخت آبکاری ، پروانه ایدارای آنتن پایه سرمرنگ الکترو استاتیکطول تخت بیمارستانی 200 ، عرض 90 و ارتفاع 57 سانتی مترچرخ تخت 125 میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری اطفال  مدل الکتریکی 1010

طول و عرض تخت بستری 2000 در 790 میلی متر   ابعاد رویه تخت  1730 در 810 میلی متر حداکثر ارتفاع تخت 820 میلی مترارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت 630 میلی مترزاویه پشتی 80 درجهزاویه زانویی  26 درجه حداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت بستری اطفال مدل الکتریکی 1010

طول و عرض تخت بستری 2000 در 790 میلی متر   ابعاد رویه تخت  1730 در 810 میلی متر حداکثر ارتفاع تخت 820 میلی مترارتفاع نرده تخت از سطح رویه تخت 630 میلی مترزاویه پشتی 80 درجهزاویه زانویی  26 درجه حداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت بستری یک شکن وسط سوراخ دار (لگن خور)

215 110 cm فلز ابعاد 110*215cm استاندارد _ تحمل وزن 300kg تعداد شکن یک شکن. تنظیم ارتفاع ندارد. تنظیم پشتی و زانویی جنس بدنه آهن جنس رویه تخت _ چرخ دارد. ساید ریل 2پروانه ای. قابلیت عکس برداری اشعه ایکس کاربرد تخت یک شکن کشور سازنده ایران . مارک SEPEHRYAR مدل s121 مدل تخت یک […]

تخت بستری یک شکن وسط سوراخ دار (لگن خور)
215 110 cm فلز
ابعاد 110*215cm
استاندارد _
تحمل وزن 300kg
تعداد شکن یک شکن.
تنظیم ارتفاع ندارد.
تنظیم پشتی و زانویی
جنس بدنه آهن
جنس رویه تخت _
چرخ دارد.
ساید ریل 2پروانه ای.
قابلیت عکس برداری اشعه ایکس
کاربرد تخت یک شکن
کشور سازنده ایران .
مارک SEPEHRYAR
مدل s121
مدل تخت یک شکن سوراخ دار
مشخصات فنی 1.دارای یک شکن در قسمت زیر سر بیمار که به وسیله هندل تغییر وضعیت انجام میشود 2.دارای یک هندل گاردونی مکانیکی 3.دارای پروفیل 30/50 و25/25 به ضخامت 5/1 میل 4. دارای 4 چرخ 5/7 سانت ترمز دار خارجی 5.دارای یک سوراخ در وسط تخت برای انجام کار بیمار 6.دارای
معرفی محصول 1.ابعاد:طول 200 سانت عرض 90 ارتفاع از سطح زمین 55 سانت 2.نوع رنگ:الکترواستاتیک میباشد که در دمای 200 درجه سانتی گراد پخته میشود 3.وزن:تقریبا 70کیلو گرم 4.نوع جنس:پروفیل فلزی وتوری فلزی
وزن _

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت مکانیکی سه شکن بستری  مدل طرح آلفا آرام گستر البرز

پنل بالای سر و پایین سر پرتابل ABS کفه چهار تکه ABS قابل شستشو و پرتابل دارای هندل دستی زیر سر و زیر پا مکانیکی بد سایدها قفل دار آکاردئونی چرخ 125 میلی متر ترمز دار و بی ترمز رنگ الکترواستاتیک دارای لوله مانکی بار و لوله سرم 4 پره در اطراف تخت و یورین بگ

تخت مکانیکی سه شکن بستری مدل طرح آلفا آرام گستر البرز

پنل بالای سر و پایین سر پرتابل ABS کفه چهار تکه ABS قابل شستشو و پرتابل دارای هندل دستی زیر سر و زیر پا مکانیکی بد سایدها قفل دار آکاردئونی چرخ 125 میلی متر ترمز دار و بی ترمز رنگ الکترواستاتیک دارای لوله مانکی بار و لوله سرم 4 پره در اطراف تخت و یورین بگ

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت جراحی زنان زایمان  مدل LDR

تخت بستری زنان فوق فول اتوماتیک می باشد.
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 90 سانتی متر
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت  با ریموت کنترل یا پدال پایی
قابلیت تنظیم پشتی تا 60 درجه
دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولتDC  (لیانک دانمارک)
درجه حفاظت در برابر آب IP66
دارای چرخ های قفل دار سایز 125 
دارای لگن استیل و قابلیت شستشو
تحمل وزن تا 175 کیلو گرم
قابلیت نصب (پایه سرم ، باتری اضطراری،رول بهداشتی و…)
 

تخت جراحی زنان زایمان مدل LDR

تخت بستری زنان فوق فول اتوماتیک می باشد.
قابلیت تنظیم ارتفاع تا 90 سانتی متر
قابلیت کنترل الکترونیکی 12 ولت  با ریموت کنترل یا پدال پایی
قابلیت تنظیم پشتی تا 60 درجه
دارای 3 دستگاه الکتروموتور 24 ولتDC  (لیانک دانمارک)
درجه حفاظت در برابر آب IP66
دارای چرخ های قفل دار سایز 125 
دارای لگن استیل و قابلیت شستشو
تحمل وزن تا 175 کیلو گرم
قابلیت نصب (پایه سرم ، باتری اضطراری،رول بهداشتی و…)
 

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت اطفال الکتریکی  مدل  1090V3

طول و عرض تخت بستری 1960 در 980 میلی متر   ابعاد رویه تخت  1640 در 725 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 710 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 1110 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 685 میلی مترزاویه پشتی 75 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  15+ درجه و شیب سمته پا 15- درجهوزن تخت 215 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 150 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت اطفال الکتریکی مدل 1090V3

طول و عرض تخت بستری 1960 در 980 میلی متر   ابعاد رویه تخت  1640 در 725 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 710 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 1110 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 685 میلی مترزاویه پشتی 75 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  15+ درجه و شیب سمته پا 15- درجهوزن تخت 215 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 150 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت ۴ شکن برقی تریم دار

قابلیت تنظیم ارتفاع تخت بستریدارای موتور ۲۴ ولتدارای بد ساید ABSدارای سرتخت ABSتخت بستری دارای چرخ های ABSابعاد: 215×110 سانتی متر

تخت ۴ شکن برقی تریم دار

قابلیت تنظیم ارتفاع تخت بستریدارای موتور ۲۴ ولتدارای بد ساید ABSدارای سرتخت ABSتخت بستری دارای چرخ های ABSابعاد: 215×110 سانتی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت سه شکن مکانیکی

قابلیت تنظیم ارتفاع تخت بستری سه شکن بد ساید تخت به صورت تاشومدل چرخ ۱۲۵ ترمزدارابعاد: 210×110 سانتی متر

تخت سه شکن مکانیکی

قابلیت تنظیم ارتفاع تخت بستری سه شکن بد ساید تخت به صورت تاشومدل چرخ ۱۲۵ ترمزدارابعاد: 210×110 سانتی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت اطفال الکتریکی  مدل 1090

طول و عرض تخت بستری 1800 در 790 میلی متر   ابعاد رویه تخت  1650 در 700 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 660 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 900 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 410 میلی مترزاویه پشتی 85 درجهزاویه زانویی  35 درجه شیب سمته سر  15+ درجه و شیب سمته پا 15- درجهحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی مترترمز مرکزی

تخت اطفال الکتریکی مدل 1090

طول و عرض تخت بستری 1800 در 790 میلی متر   ابعاد رویه تخت  1650 در 700 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 660 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 900 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 410 میلی مترزاویه پشتی 85 درجهزاویه زانویی  35 درجه شیب سمته سر  15+ درجه و شیب سمته پا 15- درجهحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی مترترمز مرکزی

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت اطفال الکتریکی  مدل 1020V2

طول و عرض تخت بستری 1880 در 1085 میلی متر   ابعاد رویه تخت  1640 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 650 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 950 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 410 میلی مترزاویه پشتی 82 درجهزاویه زانویی  32 درجه شیب سمته سر  12+ درجه و شیب سمته پا 12- درجهوزن تخت 147 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 150 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت اطفال الکتریکی مدل 1020V2

طول و عرض تخت بستری 1880 در 1085 میلی متر   ابعاد رویه تخت  1640 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 650 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 950 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 410 میلی مترزاویه پشتی 82 درجهزاویه زانویی  32 درجه شیب سمته سر  12+ درجه و شیب سمته پا 12- درجهوزن تخت 147 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 150 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت ICU – CCU

تخت سه شکن الکتریکی قابلیت تنظیم ارتفاعدارای قابلیت الاکلنگی
دارای موتور ۲۴ ولتتخت بستری برقی دارای بدساید چهار تکهدارای چرخ های دوبل ترمز دار و آنتی استاتیک

ابعاد: 215×110 سانتی متر

تخت ICU – CCU

تخت سه شکن الکتریکی قابلیت تنظیم ارتفاعدارای قابلیت الاکلنگی
دارای موتور ۲۴ ولتتخت بستری برقی دارای بدساید چهار تکهدارای چرخ های دوبل ترمز دار و آنتی استاتیک

ابعاد: 215×110 سانتی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت ICU | CCU  مدل الکتریکی

سطح تخت بستری چهارتکه، سه شکن با کفه ABS جدا شوندهدارای 4 الکتروموتور با باتری پشتیبان (Backup)قابلیت تنظیم ارتفاع توسط هندست و نرس کنترلدارای بدساید ABS (با قابلیت اتصال انواع بدساید)دارای CPR دستی و الکتریکیتحمل وزن تا 250 کیلوگرمقابلیت اتصال پایه سرم در چهار طرف تختدارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تختدارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیکدارای چرخ به قطر  15 سانتی متر و مجهز به سیستم قفل مرکزی ( با فشار دادن اهرم تخت هر چهار چرخ به طور همزمان قفل می گردد. )

تخت ICU | CCU مدل الکتریکی

سطح تخت بستری چهارتکه، سه شکن با کفه ABS جدا شوندهدارای 4 الکتروموتور با باتری پشتیبان (Backup)قابلیت تنظیم ارتفاع توسط هندست و نرس کنترلدارای بدساید ABS (با قابلیت اتصال انواع بدساید)دارای CPR دستی و الکتریکیتحمل وزن تا 250 کیلوگرمقابلیت اتصال پایه سرم در چهار طرف تختدارای ضربه گیر و پایه سرم در چهار طرف تختدارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیکدارای چرخ به قطر  15 سانتی متر و مجهز به سیستم قفل مرکزی ( با فشار دادن اهرم تخت هر چهار چرخ به طور همزمان قفل می گردد. )

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت ICU CCU  مدل 4090EC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  13+ درجه و شیب سمته پا 13 – درجهوزن تخت بستری 110 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت ICU CCU مدل 4090EC1

طول و عرض تخت بستری 2250 در 1010  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 540 میلی مترارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 420 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  13+ درجه و شیب سمته پا 13 – درجهوزن تخت بستری 110 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت ICU/CCU  مدل 4091V3

طول و عرض تخت بستری 2320 در 1130  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 490 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 800 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 410 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  13+ درجه و شیب سمته پا 13 – درجهوزن تخت بستری 152کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت ICU/CCU مدل 4091V3

طول و عرض تخت بستری 2320 در 1130  میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 490 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 800 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 410 میلی مترزاویه پشتی 78 درجهزاویه زانویی  30 درجه شیب سمته سر  13+ درجه و شیب سمته پا 13 – درجهوزن تخت بستری 152کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تخت‌ ICU-CCU  مدل چهار شکن الکتریکی

طول و عرض تخت آی سیو 2290 در 1020 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 500 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 790 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 320 میلی مترزاویه پشتی 85 درجهزاویه زانویی  45 درجه شیب سمته سر  15+ درجه و شیب سمته پا 15- درجهحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

تخت‌ ICU-CCU مدل چهار شکن الکتریکی

طول و عرض تخت آی سیو 2290 در 1020 میلی متر   ابعاد رویه تخت  2000 در 800 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 500 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 790 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 320 میلی مترزاویه پشتی 85 درجهزاویه زانویی  45 درجه شیب سمته سر  15+ درجه و شیب سمته پا 15- درجهحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 150میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
دستگیره نردبانی تخت بیمار طب ‎و‎ صنعت تک سایز کد 86100 Teb & Sanat Handles Patient Bed Lader Free Size Code 86100

بارکد بین المللی 5334716060210001 بارکد وارداتی 6260602101077 برای دیدن مقالات مرتبط کلیک کنید آنژیوپلاستی قلب چگونه است؟ تعداد در بسته پلاستیکی جنس محصول پلاستيكي رنگ طوسی روش مصرف دستگیره نردبانی را از داخل بند اضافه‎ای که در یک سوی نردبان قرار دارد به گونه‎ای عبور دهید که بند این قسمت به دور میله پایینی تخت […]

دستگیره نردبانی تخت بیمار طب ‎و‎ صنعت تک سایز کد 86100 Teb & Sanat Handles Patient Bed Lader Free Size Code 86100
بارکد بین المللی 5334716060210001
بارکد وارداتی 6260602101077
برای دیدن مقالات مرتبط کلیک کنید آنژیوپلاستی قلب چگونه است؟
تعداد در بسته پلاستیکی
جنس محصول پلاستيكي
رنگ طوسی
روش مصرف دستگیره نردبانی را از داخل بند اضافه‎ای که در یک سوی نردبان قرار دارد به گونه‎ای عبور دهید که بند این قسمت به دور میله پایینی تخت حلقه شود. (از محکم‎بودن محل اتصال مطمئن شوید)، سپس نردبان را در کنار بستر بیمار قرارداده تا هنگام لزوم از آن استفاده نمایید.
سایز کوچک(S), متوسط(M), بزرگ(L), خیلی بزرگ(XL)
سایز محصول تك سايز (Free size)
شرکت تولید‎کننده طب و صنعت
کارایی دستگيره نردباني
کاربرد ها ویژگی های دستگیره نردبانی تخت بیمار طب و صنعت قابل استفاده برای شکستگی های استخوان های قفسه سینه، دنده و یا شکستگی های مهره های ستون فقرات قابل استفاده برای بعد از عمل جراحی قلب بازمعرفی دستگیره نردبانی تخت بیمار طب و صنعتدستگیره نردبانی تخت بیمار طب و صنعت وسیله ای است جهت کمک به بیماران بستری هنگام برخاستن از حالت خوابیده به حالت نشسته، به ویژه بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته اند و یا دچار شکستگی های استخوان های قفسه سینه، دنده و یا شکستگی های مهره های ستون فقرات می باشند.مراقبت های لازم بعد از جراحی قلب بازمعمولا پس از جراحی باز قلب با توجه به برش قفسه سینه شامل پوست، عضله ها، استخوان ها و سایر اجزای آناتومیک دیواره سینه به مدت چند هفته تا چند ماه در این ناحیه دردهای شدیدی بخصوص با تغییر وضعیت یا فشار روی این قسمت ها و یا در تنفس عمیق، حس می شود.نباید بیمار این دردها را تحمل کند چون سبب افزایش کار قلب و یا افزایش فشار خون بیمار می شود و در صورتی که با مسکن های معمول بهبودی نداشت یا مشابه دردهای قلبی پیش از عمل جراحی بود به پزشک یا نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.محل برش جراحی در ناحیه سینه و هم چنین زخم های ساق پا مستعد عفونت هستند. برای پیشگیری از عفونت لازم است محل جراحی حد الامکان خشک و تمیز نگهداشته شود، ازخاراندن زخم اجتناب نمایید. چون سبب آسیب دیدن و عفونی شدن زخم می شود.بیمار هنگام استراحت و خواب باید به پشت بخوابد و از خوابیدن به پهلو حداقل شش هفته خودداری کند، تا از فشار به قفسه سینه جلوگیری شود و از ایستادن یا نشستن در یک وضعیت برای مدت طولانی بپرهیزد. لازم است برای بلند شدن از بستر از دستگیره نردبانی تخت بیمار استفاده گردد.
کد محصول 86100
کشور تولید‎کننده ایران
نوع کارایی نگهدارنده
نوع محفظه وكيوم
ویژگی ها • برای شکستگی‎های استخوان‎های قفسه‎سینه، دنده و یا شکستگی‎های مهره‎های ستون‎فقرات • قابل استفاده برای بعد از عمل جراحی قلب‎باز

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
برانکارد پدالی  مدل 8000T4

طول و عرض برانکارد بیمارستان 2100 در 920 میلی متر   ابعاد رویه 1890 در 660 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 600 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 950 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 300 میلی مترزاویه پشتی 50 درجهشیب سمت سر  12+ درجه و شیب سمت پا 12- درجهوزن تخت 163 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 200 میلی متر

برانکارد پدالی مدل 8000T4

طول و عرض برانکارد بیمارستان 2100 در 920 میلی متر   ابعاد رویه 1890 در 660 میلی متر حداقل ارتفاع تخت 600 میلی مترحداکثر ارتفاع تخت 950 میلی متر ارتفاع نرده تخت بستری از سطح رویه تخت 300 میلی مترزاویه پشتی 50 درجهشیب سمت سر  12+ درجه و شیب سمت پا 12- درجهوزن تخت 163 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل تخت 250 کیلوگرماندازه ی چرخ ها 200 میلی متر

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
لوله ادرار درب‌دار

بازنگری سریع
درب دار برای جلوگیری از ترشح و انتشار بوی بدقابل استفاده برای آقایانقابل استفاده در منزل ، محل کار ، مراکز درمانی و بیمارستان هاجزئیات بیشتر در ادامه صفحه

لوله ادرار درب‌دار

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
تکرر ادرار و یا بی اختیاری ادرار یکی از مشکلات رایج افراد با ضایعات نخاعی و یا افراد دچار کهولت سن می‌باشد. عدم دسترسی به سرویس بهداشتی در زمانی که شما نیاز به دفع ادرار دارید این مشکل را چندین برابر میکند. برای کنترل و درمان بی اختیاری و تکرر ادرار راه های گوناگونی ذکر شده است. در کنار به کارگیری این روش ها، استفاده از وسایل کمکی می تواند روند زندگی شما را به حالت طبیعی خود بر گرداند. وسیله کمکی پیشنهادی ما در زمان ابتلا به بیماری تکرر ادرار لوله ادرار آقایان درب دار می باشد. شما به استفاده از لوله ادرار آقایان درب دار، برای هر بار دفع ادرار خصوصا در شب هنگام و یا در حین مسافرت نیازی به مراجعه به سرویس بهداشتی نخواهید داشت. شما می توانید از  لوله ادرار آقایان درب دار برای بیمارانی که به دلیل کهولت سن ، تصادفات رانندگی و یا بیماری های دیگر ، بر روی تخت بستری می باشند و توانایی استفاده از سرویس بهداشتی را ندارند نیز استفاده کنید. این ظرف ادرار به صورت درب دار بوده و از ترشح و بیرون ریزی و انتشار بوی ناخوشایند ادرار جلوگیری می کند.
ویژگی‌ها:
درب دار برای جلوگیری از ترشح و انتشار بوی بد
قابل استفاده برای آقایان
قابل استفاده در منزل ، محل کار ، مراکز درمانی و بیمارستان ها
قابل استفاده برای افرادی که دچار تکرر و یا بی اختیاری ادرار می باشند
قابل استفاده برای بیمارانی که بستری می باشند.
کشور مبدا: ایران

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
شامپو ضد عفونی کننده بدن قبل از عمل  مدل سپتی اسکراب 80 سی سی

بهترین راهکار جهت به حداقل رسانـدن ریسک ابتلا به عفونت محل جراحیپاکسـازی و ضدعفونی همزمان با داشتن کلرهگزیدیـن و سورفاکتانت های ویژه دارای برس ویژه برای استفاده در بیماران بستری در ICU به عنوان حمام با داشتن تخت مناسب پیشگیری از ابتـلا به انواع عفونتهای پوستی و همچنیـن زخم بستر (Bed Sore)کاهش ریسک ابتلا به عفونت های بیمارستانیکارآمد بودن و پیشگیری از زخم بستر در بیمارانتعداد در کارتن 90 عدد

شامپو ضد عفونی کننده بدن قبل از عمل مدل سپتی اسکراب 80 سی سی

بهترین راهکار جهت به حداقل رسانـدن ریسک ابتلا به عفونت محل جراحیپاکسـازی و ضدعفونی همزمان با داشتن کلرهگزیدیـن و سورفاکتانت های ویژه دارای برس ویژه برای استفاده در بیماران بستری در ICU به عنوان حمام با داشتن تخت مناسب پیشگیری از ابتـلا به انواع عفونتهای پوستی و همچنیـن زخم بستر (Bed Sore)کاهش ریسک ابتلا به عفونت های بیمارستانیکارآمد بودن و پیشگیری از زخم بستر در بیمارانتعداد در کارتن 90 عدد

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
لامپ فتوتراپی  مدل LED

20000 ساعت عمر لامپ های فتوتراپی طراحی لامپ به گونه ای که چنانچه قبل از طول عمر مفید لامپ دچار مشکل شود قابل تعمیر است.قابلیت نصب آسان در دستگاه بدون نیاز به ترانس و استارتقدرت نور درمانی لامپ های LED نسبت به لامپ های فلورسنت بیشتر بوده و استفاده  از ان برای نوزادانی که در دستگاه تخت احیا بستری می باشند و نیاز به فتوتراپی دوبل دارند بسیار مناسب تر است.هریک از لامپ ها دارای یک سال گارانتی و دارای شماره  سریال جهت پیگیری و پیشگیری از ورود لامپ های تقلبی به مراکز درمانی می باشد.

لامپ فتوتراپی مدل LED

20000 ساعت عمر لامپ های فتوتراپی طراحی لامپ به گونه ای که چنانچه قبل از طول عمر مفید لامپ دچار مشکل شود قابل تعمیر است.قابلیت نصب آسان در دستگاه بدون نیاز به ترانس و استارتقدرت نور درمانی لامپ های LED نسبت به لامپ های فلورسنت بیشتر بوده و استفاده  از ان برای نوزادانی که در دستگاه تخت احیا بستری می باشند و نیاز به فتوتراپی دوبل دارند بسیار مناسب تر است.هریک از لامپ ها دارای یک سال گارانتی و دارای شماره  سریال جهت پیگیری و پیشگیری از ورود لامپ های تقلبی به مراکز درمانی می باشد.

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
شامپو ضد عفونی کننده بدن سپتی اسکراب

بازنگری سریع
قابل استفاده برای ضدعفونی کردن بدن بیمار پیش از جراحیکمک به ترمیم زخم ها بوسیله جلوگیری از ایجاد عفونتدارای برس ویژه برای بیماران بستری در ICU به منظور حمام در تختاز بین برنده عفونت های بیمارستانیجزئیات بیشتر در ادامه صفحه

شامپو ضد عفونی کننده بدن سپتی اسکراب

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد:
شامپو ضد عفونی کننده بدن سپتی اسکراب برای از بین بردن عفونت و آلودگی های پوست بیمار پیش از عمل جراحی قابل استفاده است. شامپو ضد عفونی کننده بدن سپتی اسکراب بهترین راه حل برای جلوگیری از ابتلای بیمار به عفونت های جراحی و زخم بستر می باشد. این شامپو جهت شستشوی بدن بیماران پیش از عمل جرحی مورد استفاده قرار میگیرد.
ویژگی‌ها:
قابل استفاده برای ضدعفونی کردن بدن بیمار
اثر سریع
ترکیبات: کلرهگزیدین و سورفکتانت غیر یونی
کمک به ترمیم زخم ها بوسیله جلوگیری از ایجاد عفونت 
دارای برس ویژه برای بیماران بستری در ICU به منظور حمام در تخت
ماندگاری تا حدود 6 ساعت بر روی پوست
از بین برنده عفونت های بیمارستانی
از بین برنده طیف وسیعی از میکروب ها، باکتری ها 
فاقد عوارض 
دارای خاصیت پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی 
فاقد رنگ و بوی نامطبوع
قدرت اثر بالا در غلظت های پایین
مقرون به صرفه 
ایمنی بالا
حجم 100 میلی لیتر دارای جعبه میباشد
کشور مبدأ: ایران
شرکت بهبان شیمی
دستورالعمل استفاده:
جهت کاهش ریسک ابتلا به عفونت های بعد از عمل جراحی، استفاده از شامپوی سپتی اسکراب، حداقل 2 مرتبه در 24 ساعت قبل از عمل جراحی (شب قبل و صبح روز عمل) توصیه میشود.
میزان مناسبی از شامپو را روی اسفنج یا لیف مخصوص استحمام ریخته و به خوبی تمام نواحی بدنف از گردن به پایین را شستشو دهید
حداقل به مدت 3 دقیقه اجازه دهید کف حاصل از شامپوی اسکراب بر روی پوست باقی بماند
بدن را آبکشی نموده و با استفاده از حوله تمیز، خشک نمایید و به هیچ عنوان، از لوسیون، کرم و سایر محصولات آرایشی استفاده نکنید
در خصوص بیمارانی که توانایی استحمام کردن را ندارند، میتوان با استفاده از یک گاز استریل، مقداری از شامپو را در موضع مورد نظر استفاده کرد و پس از گذشت 3 دقیقه، بدون نیاز به آبکشی، موضع را با یک حوله ی استریل پاکسازی کرد.
نکات مهم:
بهتر است پیش از استفاده از شامپوی سپتی اسکراب، بدن عاری از هرگونه آلودگی مانند پماد، کرم و…باشد. در صورت آلودگی میتوان با استفاده از صابون یا شامپوی معمولی پوست را پاکسازی نمود.
از این محصول برای شستشوی سر و صورت استفاده نشود و دقت شود در حین استفاده، محلول وارد گوش و چشم نشود

 

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تشک مواج تخم مرغی رزمکس AM30

بازنگری سریع

از این تشک برای استراحت های کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) و جلوگیری از ایجاد انواع زخم های ناشی از بستری شدن از نوع درجه 1 میتوان استفاده نمود…

تشک مواج تخم مرغی رزمکس AM30

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد تشک مواج تخم مرغی رزمکس AM30:

این تشک ضد زخم بستر از کمپانی رزمکس با توجه به قیمت مناسب آن انتخاب بسیار مناسبی برای افرادی که نواحی پشت آنها دچار سرخی گردیده است و هنوز به زخم تبدیل نشده است می باشد. همچنین از این تشک برای استراحت های کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) و جلوگیری از ایجاد انواع زخم های ناشی از بستری شدن از نوع درجه 1 میتوان استفاده نمود.

 

ویژگیها:

تشک حبابی تخم مرغی مواج

دوکاره – قابل استفاده به صورت ایستا (Static) و یا با گردش هوا (Alternating)

مناسب برای زخم بسترهای درجه 1 و یا قبل ایجاد زخم

دارای گیره مخصوص محکم سازی به تخت

ساخته شده از جنس مواد پی وی سی رده طبی (Medical Grade)

قابل استفاده بر روی تمامی انواع تخت خواب ها و یا بر روی زمین

دارای قسمت پایین کشیده برای ثبات بیشتری بر روی تخت (قرارگیری داخل چارچوب تخت یا زیر تشک زیرین برای کنترل و ثابت سازی بیشتر و مطمئن تر)

دارای روکش و تشک محکم و با دوام

دارای پمپ بسیار با کیفیت و محکم

امکان انجام تنظیم فشار هوای پمپ با توجه به وزن کاربر

توصیه شده برای موارد کم ریسک

دارای شاخص تنظیم فشار

دارای فیوز مخصوص مراقبت از نوسان برق

دارای کیت تعمیر داخل بسته

کم سر صدا و بسیار آرام

کشور مبدا: سوئیس

گارانتی: 2 سال – 10 سال خدمات

کاتالوگ

دفترچه راهنما

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تشک مواج حبابی اپکس Domus1

بازنگری سریع

تشک مواج حبابی اپکس Domus1 دارای اتصال مخصوص به تخت برای جلوگیری از لیزخوردن و یا جابجا شدن تشک، امکان تنظیم فشار پمپ متناسب با وزن کاربر، تنظیم بهینه فشار تشک و وزن کاربر…..

تشک مواج حبابی اپکس Domus1

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد تشک مواج حبابی اپکس Domus1:
تشک حبابی (یا تخم مرغی) اپکس تایوان انتخابی اقتصادی و موثر برای پیشگیری از بروز زخم بستر برای بیمارانی است که برای مدت نسبتا طولانی و محدود نیاز به استراحت دارند. همچنین در صورت بروز کوفتگی و یا قرمز شدن بافتهایی از بدن و برای جلوگیری از افزایش سطح زخم از درجه 1 به 2 و یا بالاتر می توان از این تشک استفاده نمود.
ویژگیها:
پیشنهاد شده برای پیشگیری و درمان سطوح کم خطر زخم بستر – تا سطح 1
 ارتفاع سلولی در حالت پرباد: 7 سانتیمتر
انتخاب و جایگزین مناسبی برای تشکهای ژلی
مناسب برای بستری های با بازه زمانی محدود
قابل استفاده در منزل و یا مراکز درمانی
نصب، استفاده و نگهداری آسان
امکان تنظیم فشار پمپ هوا
دارای لبه های اضافی اتصال مخصوص به تخت برای جلوگیری از لیزخوردن و یا جابجا شدن تشک
امکان تنظیم فشار پمپ متناسب با وزن کاربر
تنظیم بهینه فشار تشک و وزن کاربر
جنس پد تشک از PVC مخصوص – رده پزشکی (Medical Grade PVC)
ضد آتش و راحت برای نظافت
دارای گیره قابل تنظیم پشت پمپ هوا
ابعاد تشک: 196*90*7 سانتیمتر
دارای 130 سلول حبابی
وزن تشک 2.3 کیلوگرم
ابعاد پمپ: 23.7* 11.2*9.5 سانتیمتر
تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
وزن پمپ: 1.4 کیلوگرم
سیکل زمان کاری گردش هوا: 9 دقیقه
گارانتی: 2سال
کشورمبدا: تایوان
کاتالوگ
ویدیوی محصول

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8
تشک ضد زخم بستر PE&LE بیمارستانی مدل 8900

بازنگری سریع

تشک ضد زخم بستر بیمارستانی PE&LE امکان انتخاب نوع گردش هوای کم فشار داخل سلولی در حالتهای ثابت ( Static) و متغییر (Alternating)، مکانیزم گردش هوای منحصر به فرد A/B به این صورت که فشار هوا در سلولهای فرد (A) افزایش میابد و درسلولهای زوج(B) کاهش و در پایان سیکل این روند برعکس می شود…..

تشک ضد زخم بستر PE&LE بیمارستانی مدل 8900

جزییات

مشخصات و نحوه عملکرد تشک ضد زخم بستر بیمارستانی PE&LE:

نهایت راحتی و فشار کنترل شده و متغیر برای بیماران بستری تا سطح زخم بستر درجه3 (شامل پیشگیری و درمان) از کمپانی PE&LE تایوان مناسب برای کاربری های بیمارستانی و ICU. از سطوح کم خطر تا بالاترن سطوح ریسک می توانند از این تشک استفاده نمایند. همچنین می تواند انتخاب مناسبی برای مراقبت های با ریسک بالا از بیماران بستری در منزل باشد.

ویژگیها:

عملکرد تمام اتوماتیک

امکان انتخاب نوع گردش هوای کم فشار داخل سلولی در حالتهای ثابت ( Static) و متغییر (Alternating)

سلولهای قابل تعویض

دارای 17 سلول در مجموع

دارای روکش مخصوص ضد تعریق

جنس سلولها از نوعی ترکیب پلاستیک (Nylon/TPU)

سیستم لوله های هوای مستقل برای هر سلول

دارای سیکلهای گردش هوای 10 دقیقه ای – امکان تنظیم سیکلهای هوا بین 10،15،20 و 25 دقیقه

مکانیزم گردش هوای منحصر به فرد A/B به این صورت که فشار هوا در سلولهای فرد (A) افزایش میابد و درسلولهای زوج(B) کاهش و در پایان سیکل این روند برعکس می شود

روکش ضدآب و ضد تعریق از جنس پلاستیک مخصوص

دامنه فشار سلول به بدن: 30-60 میلی متر جیوه

امکان استفاده کاربران تا 220 کیلوگرم

میزان فشار و تنظیمات قابل مشاهده بر روی نمایشگر پمپ

دارای والو CPR

امکان استفاده با انواع تختهای بیمارستانی

نرخ خروجی هوا:6-8 لیتر 

صدای کاری کمتر از 30 دسی بل

ابعاد تشک: 200(طول)* 87(عرض)* 30(ارتفاع)

ابعاد پمپ: 30*35*15 سانتیمتر

کشور مبدا: تایوان

گارانتی: 2سال – 10 سال خدمات

Total Page Visits: 30179 - Today Page Visits: 8

خرید تخت بستری از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید تخت بستری به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های تخت بستری با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه تخت بستری در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده تخت بستری با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام تخت بستری در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست تخت بستری یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام تخت بستری با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا تخت بستری قیمت ندارد.

علت این است که قیمت تخت بستری با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است تخت بستری در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت تخت بستری ثبت نمایید.

استعلام تخت بستری در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات تخت بستری .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه تخت بستری و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش تخت بستری و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای تخت بستری و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با تخت بستری یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا تخت بستری را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر تخت بستری کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید تخت بستری جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

تخت بستری قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی تخت بستری را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi