ایران ماداس
fa Persian
X

مشخصات و قیمت انواع باتل ساکشن


جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 200CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 200CC ساکشن ( suctoin ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 200CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 200CC ساکشن ( suctoin ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدرا می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 3000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 3 لیتری ساکشن ( suction ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 3000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 3 لیتری ساکشن ( suction ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 3000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 3 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 3000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 3 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 1000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 1 لیتری ساکشن( suction ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 1000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 1 لیتری ساکشن( suction ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه اتوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 2000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 2 لیتری ساکشن ( suctoin ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی کربنات 2000CC طرح medela با قابلیت اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد- باتل 2 لیتری ساکشن ( suctoin ) از پلیمر پلی کربنات تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 1000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 1 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 1000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 1 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 2000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 2 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 2000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 2 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 1000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 1 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این […]

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )

جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela )توضیحات :جار پلی سولفون 1000CC طرح medela با قابلیت اتوکلاو در دمای 138 درجه سانتی گراد- باتل 1 لیتری ساکشن (suction)از پلیمر پلی سولفون تولید گردیده و در برابر مواد گند زدا، ضدعفونی کننده، سفید کننده و استریلیزاسیون پایدار می‌باشد.- این محصول در برابر ضربه، شکستگی، ترک خوردگی در اثر شستشو با مواد ضدعفونی کننده مجاز و تغییر حالت در دستگاه انوکلاو در دما و زمان اعلام شده به مدت سه سال گارانتی می‌باشد.- از این محصول در دستگاه های ساکشن مدلا و صاایران می‌توانید استفاده نمایید.

Total Page Visits: 32021 - Today Page Visits: 25

خرید باتل ساکشن از ایران ماداس

ایران ماداس با ارائه مشاوره و بهترین قیمت و خدمات در زمینه خرید باتل ساکشن به شما کمک میکند تا تجربه ای خریدی مطمعن و به صرفه داشته باشید.

برای اطلاع از قیمت و ویژگی های باتل ساکشن با پشتیبانی تماس بگیرید.کارشناسان ما اطلاعات کاملی در زمینه باتل ساکشن در اختیار شما قرار خواهند داد.

شما میتوانید از طریق استعلام و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید و نسبت به خرید عمده باتل ساکشن با قیمت همکاری از ایران ماداس اقدام بفرمایید.

برای خرید و استعلام باتل ساکشن در ایران ماداس با استفاده از گزینه استعلام یا درخواست باتل ساکشن یا پشتیبانی سایت میتوانید با ما در ارتباط باشید.

کارشناسان ما در زمینه خرید و استعلام باتل ساکشن با هدف خریدی قابل اطمینان و سریع شما را راهنمایی خواهند کرد.

شاید این سوال برای شما پیش امده باشد که چرا باتل ساکشن قیمت ندارد.

علت این است که قیمت باتل ساکشن با توجه به شرایط بازار ایران به صورت پیوسته در حال تغییر است و ممکن است باتل ساکشن در هر زمان قیمتی بیشتر یا کمتر داشته باشد.

بنابراین جهت اطلاع از قیمت نهایی هر محصول از طریق استعلام یا پشتیبانی سایت درخواست خود را مبنی بر استعلام قیمت باتل ساکشن ثبت نمایید.

استعلام باتل ساکشن در ایران ماداس توسط کارشناسان انجام شده و سعی بر ان است که اطلاعات باتل ساکشن .با بهترین خدمات ،کیفیت و قیمتی به صرفه در اختیار شما قرار بگیرد.

ایران ماداس در زمینه باتل ساکشن و انواع تجهیزات پزشکی دیگر آماده ارائه خدمات در زمینه تبلیغات ،فروش و تسریع فروش محصولات شما میباشد.

همچنین ایران ماداس آماده همکاری با شبکه های تبلیغاتی و سایت های دیگر در زمینه خرید و فروش باتل ساکشن و انواع تجهیزات پزشکی دیگر با قیمت همکاری مناسب میباشد.

ایران ماداس با ارائه اموزش رایگان و با کیفیت به افراد جویای کار و علاقه مند به درامدزایی بیشتر این امکان را میدهد تا در کنار ما درامد زایی خوبی داشته باشند.

افراد علاقه مند میتوانند با تماس با ما از طریق پشتیبانی راهنمایی کامل برای درامد زایی در زمینه های تبلیغات ،ویزیت،دیجیتال مارکتینگ و همکاری برای باتل ساکشن و تمامی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

کارشناسان سعی دارند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان در رابطه با باتل ساکشن یا تجهیزات پزشکی دیگر ارائه دهند.

ایران ماداس تلاش میکند تا باتل ساکشن را نمونه تولید داخلی و ایرانی در اختیار مشتریان قرار دهد.

اگر علاوه بر باتل ساکشن کالای دیگری را میخواهید با ما تماس بگیرید یا از پنل جستجوی سایت استفاده کنید.

خرید باتل ساکشن جهت خرید مطمعن همراه فاکتور الکترونیکی فروش میباشد.

باتل ساکشن قابلیت ارسال به سراسر کشور را دارد.

ایران ماداس ضمانت سلامت و کیفیت 100 درصدی باتل ساکشن را به مشتریان عزیز میدهد

logo-samandehi